Göteborgs stift

Diakon- och prästvigningar med restriktioner

Dela

Söndagen den 13 juni viger biskop Susanne Rappmann sju kandidater till tjänst i Svenska kyrkan, sex till diakoner och en till präst. Med rådande pandemi-restriktioner om max 50 deltagare delas vigningen upp i två gudstjänster och kandidaterna får endast bjuda in åtta personer var. Gudstjänsterna sänds därför digitalt. Vid gudstjänsten tas också en pastor emot för tjänst som präst i Svenska kyrkan.

Biskop Susanne Rappmann viger sex diakoner och en präst i Göteborgs domkyrka den 13 juni 2021. Foto: Kristin Lidell
Biskop Susanne Rappmann viger sex diakoner och en präst i Göteborgs domkyrka den 13 juni 2021. Foto: Kristin Lidell

I vanliga fall är diakon- och prästvigningar stora händelser i Göteborgs stift, som innebär en fullsatt domkyrka. Med de pandemi-restriktioner som nu råder, då som mest 50 deltagare får samlas, kommer de sju kandidaterna att delas upp på två vigningsgudstjänster och varje kandidat får endast bjuda in åtta personer att vara med, samt en assistent var och en person från respektive mottagande församling. 

Torsdagen före vigningshelgen genomgår kandidaterna diakon- resp prästexamen inför domkapitlet i Göteborg. Det är den sista delen i utbildningen till diakon resp präst och därmed blir kandidaterna behöriga att vigas till sina ämbeten och träda i tjänst i Svenska kyrkan. 

Vid vigningen i domkyrkan avlägger diakon- och prästkandidaterna sina vigningslöften. Löftena handlar om att säga ja till att utöva ämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Diakonerna lovar också att hjälpa dem som behöver det och stå på de förtrycktas sida att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild samt att leva som vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet. Prästerna lovar också att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. 

Diakonens uppgift i Svenska kyrkan är leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen. 

En präst skall i sitt uppdrag leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen. 

Vid vigningsgudstjänsten kl 11.00 tas Ola Bojestig, pastor i Equmeniakyrkan, emot som präst i Svenska kyrkan. Ola ordinerades som pastor i dåvarande Svenska Missionsförbundet 1991 och är efter avgivande av prästlöftena inför domkapitlet i Göteborg behörig präst i Svenska kyrkan.

Prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präst. Därefter är prästerna behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan. Diakonerna är i och med vigningen behöriga till diakontjänster i Svenska kyrkan. 
 

Söndag 13 juni kl 11.00 Diakon- och prästvigningsmässa i Göteborgs domkyrka
Diakonkandidater: Robert Christensson och Helena Johannesson
Prästkandidat: Ann-Sofie Orrdal
Ola Bojestig mottages som präst i Svenska kyrkan

Söndag 14 juni kl 14.00 Diakonvigningsmässa i Göteborgs domkyrka
Diakonkandidater: Cecilia Jonberg, Maria Larsson, Niina Lybacken och Frida Winge 

OBS! Då kandidater med anhöriga samt medverkande uppgår till maxgränsen på 50 deltagare kan ytterligare gudstjänstdeltagare tyvärr inte delta i högtiden. Vigningsgudstjänsterna livesänds på Domkyrkoförsamlingens Facebooksida  https://www.facebook.com/goteborgs.domkyrkoforsamling

 
Diakonkandidater:

Robert Christensson vigs till tjänst i Domkyrkopastoratet
robert.christensson@svenskakyrkan.se

Helena Johannesson vigs till tjänst i Tjörns pastorat
helena.johannesson@svenskakyrkan.se 

Cecilia Jonberg vigs till tjänst i Skepplanda pastorat
ciccicd@hotmail.com

Maria Larsson vigs till tjänst i Kungälv-Ytterby församling
maria.jo.larsson@svenskakyrkan.se

Niina Lybacken vigs till tjänst i Skallsjö församling
niina.lybacken@svenskakyrkan.se

Frida Winge vigs till tjänst i Kinds pastorat
frida.winge@svenskakyrkan.se 

Prästkandidat:

Ann-Sofie Orrdal för tjänst i Getinge Oskarströms pastorat
ann-sofie.orrdal@svenskakyrkan.se

Övergår till tjänst som präst i Svenska kyrkan:

Ola Bojestig för tjänst i Lindberga pastorat
Ola.bojestig@svenskakyrkan.se

 
Så här presenterar kandidaterna sig.

Diakonkandidater:

Robert Christensson, Höviksnäs, vigs för tjänst i Domkyrkopastoratet
Jag har jobbat som jurist i många år och fann en allt större diskrepans mellan vad jag gjorde och vad jag ville göra. Det finns möjligheter i Diakonatet som inte finns någon annanstans. Som diakon får jag möjlighet att vara medvandrare till min nästa under kortare eller längre tid. Att få människor att inse att det spelar roll både vilka vi är och hur vi lever våra liv och att ge mina medmänniskor hopp och tröst är en ynnest. 

Helena Johannesson, Henån på Orust, för tjänst i Valla församling, Tjörns pastorat. 
Efter ett rikt yrkesliv som socionom både i kyrkan och i socialtjänsten, har jag fått kommentaren, att jag sluter cirkeln, genom studierna inför och vigningen till diakon nu 2021. Det startade med ungdomsengagemang i Sävedalens församling på 70-talet och sedan socionomstudier för närmare 40 år sedan. Jag ser att Gud har kallat mig till hans tjänst på olika sätt i mitt liv. Kallelsen och vigningen till diakon är en gåva som jag med stor förtröstan önskar kunna förvalta rätt med min långvariga yrkeskompetens, min livserfarenhet och min tro som grund.

Cecilia Jonberg, Skepplanda vigs för tjänst i Skepplanda pastorat. 
Jag bor i Skepplanda tillsammans med min man och våran dotter. På fritiden lyssnar jag på ljudböcker, spelar padel eller pratar i telefon med vänner och familj. Som diakon ser jag fram emot mötet med människor och hoppas att jag kan bidra med att förmedla glädje och hopp. 

Maria Larsson, Ytterby, vigs för tjänst i Kungälv-Ytterby församling
Jag bor i Ytterby med min man och våra tre barn. Jag har tidigare arbetat som psykiatrisjuksköterska. De senaste åren har jag funnits som diakoniassistent i Kungälv-Ytterby församling. Nu ser jag fram emot att få fortsätta att möta människor i min nya tjänst som diakon. Som diakon vill jag visa gästfrihet, lyfta fram vårt hopp i Kristus, vara mig själv och sätta Jesus i centrum.

Niina Lybacken, Sandared, vigs till tjänst i Skallsjö församling
Jag är uppväxt i Sörmland och bor nu min med familj utanför Borås. Jag är kulturintresserad, älskar bland annat att läsa, och finner vila i naturen. I mitt uppdrag som diakon vill jag med frimodighet och i kraft av Gud få sprida hopp och glädje. Jag tänker mycket på hur vår kyrka ska vara en relevant och aktiv del i samhället – att få utveckla samverkan, kreativa möten och dialog ser jag fram emot. Jag hoppas bidra till en levande och öppen kyrka där var och en finner sin plats och får växa och fördjupas i tro. 

Frida Winge, Borås, vigs för tjänst i Kinds pastorat på Mötesplats Prästgården.
Efter min lärarutbildning och en kort tid i tjänst som lärare, valde jag att prova att arbeta i Svenska Kyrkan. Här blev jag kvar! Sammanhang och möten på vägen gjorde att jag upplevde mig kallad till diakon. För mig är det viktigt att kyrkan får vara en plats där orden är en del; lika viktig som erfarandet av tro, genom sinnena, händer och öron. Jag önskar vara en del av en inkluderande kyrka. Jag är mamma till tre barn, tillsammans med dem och min man bor jag på en liten gård utanför Borås. En ledig dag dricker jag gärna the, umgås med familj och vänner, tränar och lyssnar på musik.  

Prästkandidat:

Ann-Sofie Orrdal, Halmstad, vigs för tjänst i Getinge-Oskarströms pastorat
Jag har arbetat i 30 år som pedagog i Svenska kyrkan med människor i alla åldrar. Jag har älskat mitt jobb och Svenska kyrkan! Nu har jag efter studier, funderande och tjat från Gud sagt ja till kallelsen att bli präst, en uppgift jag vill ta mig an med stor respekt och varsamhet. Jag ser med glädje fram emot att få dela liv med människor i både vardag och helg, att få vara med i livets olika skiften, i både glädje och sorg. Jag vill visa att kristen tro bär och ger hopp och mening i livet. Sedan drygt 30 år tillbaka delar jag mitt liv med Staffan och tillsammans har vi en vuxen dotter.

Övergår till tjänst som präst i Svenska kyrkan:

Ola Bojestig för tjänst i Lindberga pastorat
I juni 1991 ordinerades jag som pastor i dåvarande Svenska Missionsförbundet. Efter 30 år i olika tjänster i kyrkan får jag nu förnya mina löften i ett nytt sammanhang och fortsätta leva i kallelsen. För det är jag tacksam och glad som nyinflyttad varbergsbo att få tjänstgöra som pastorsadjunkt i Lindberga församling.

För ytterligare information och foto från diakon- och prästvigningen
kontakta Torgny Lindén 070-633 12 87 torgny.linden@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann, stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet.

Tel:0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Biskop Susanne Rappmann viger sex diakoner och en präst i Göteborgs domkyrka den 13 juni 2021. Foto: Kristin Lidell
Biskop Susanne Rappmann viger sex diakoner och en präst i Göteborgs domkyrka den 13 juni 2021. Foto: Kristin Lidell
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Bildrikt talat – biskop Martin Modéus ställer ut foton i Göteborgs domkyrka15.9.2021 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, är en hängiven amatörfotograf med ett särskilt intresse för natur och fåglar. I dagarna kommer hans bok ”Bildrikt talat” ut på Verbum förlag. Inför och under Bokmässan i Göteborg ställer han ut 14 av sina bilder i Göteborgs domkyrka. Samtidigt presenteras också fotoutställningen "Desmond Tutu 90 år" som sätter fokus på biskop Tutu´s engagemang och gärning.

Förtidsröstning i kyrkovalet har börjat, bl a i Nordstan i Göteborg, Torp i Uddevalla och ICA Maxi Flygstaden i Halmstad6.9.2021 08:12:00 CEST | Pressmeddelande

Med två veckor kvar till kyrkovalet den 19 september finns det nu möjlighet att förtidsrösta över hela landet. Bland annat håller röstningslokaler i Nordstan i Göteborg, ICA Maxi Flygstaden i Halmstad och på Köpcentret Torp i Uddevalla öppet för röstning och för de som har frågor om Svenska kyrkan. I det regionala valet till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift ställer 13 nomineringsgrupper upp. De presenterar sig på Göteborgs stifts webbplats.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum