Umeå kommun

Dialog om gator och parker i Marie-området och Obbola

Dela

Kommunen vill föra dialog med boende om utomhusmiljön i Mariehem, Marieberg och Mariedal och  Obbola. Egna idéer och synpunkter från boende är välkomna.

Det var i mars 2017 som tekniska nämnden beslutade att utomhusmiljön under de närmaste åren ska få särskilt fokus i en stadsdel och en kommundel i taget. De som bor i området ska ha möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som planeras. Under 2018 är det Marie-området (Mariehem, Marieberg, Mariedal) och Obbola som uppmärksammas.

Kommunen tar gärna emot idéer för och synpunkter på gator och parker i respektive område. ­­Tanken med att jobba med en stads- och kommundel i taget är att kunna engagera medborgarna i vilka insatser som ska genomföras.

Genomförande av dialogen om gator och parker

Marie-området – onsdag 14 mars, kl 15-18, vid Coop, Mariehems centrum

Obbola – tisdag 20 mars, kl 14-18, vid ICA Fyren, Obbola

 

Kontakt

Lina Samuelsson
projektledare Marie-området
Umeå kommun
090-16 53 88
070-886 52 71
lina.samulesson@umea.se 

Donald Näs
projektledare Obbola
Umeå kommun
090-16 13 90
070-622 45 70
donald.nas@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum