Vision

Dialog stärker äldreomsorgen i Halmstad

Dela

Nyligen genomfördes det andra samtalet mellan fack och arbetsgivare med målet att förbättra förutsättningarna för chefer och medarbetare inom äldreomsorgen i Halmstads kommun. Sedan det första mötet har viktiga framsteg gjorts, bland annat har ett arbete påbörjats med en översyn kring stödfunktionerna.

– Vi tror att äldreomsorgen bäst utvecklas i samtal och vi vill bidra med våra medlemmars erfarenheter och kunskap för att lösa viktiga utmaningar. Dialogen har resulterat i konkreta förbättringar för medarbetarna och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete för att vi tillsammans ska kunna skapa den bästa möjliga omsorgen för våra äldre i kommunen, säger Sophie Sörlin, ordförande för Vision i Halmstad.

I början av december förra året hölls den första träffen, dialog inleddes mellan Hemvårdsnämnden, förvaltningschef, HR-chef och fackliga företrädare från Vision. Halmstads kommun var en av de kommuner som var först ut i Visions initiativ till en riksomfattande dialog med kommunpolitiker för att diskutera hur förutsättningarna för chefer och medarbetare kan förbättras för att utveckla äldreomsorgen. Bland annat diskuterades den ökade arbetsbördan till följd av pandemin, att flera chefer ansvarar för ungefär 45 medarbetare och att många chefer upplever en brist på administrativt stöd.

I juni genomfördes den andra dialogen och sedan det första mötet har flera steg framåt tagits. Förvaltningen ser över stödfunktionerna och har beslutat tillsätta enhetskoordinatorer. Det kommer innebära en förbättrad arbetssituation för cheferna. Samtidigt saknas inte utmaningar. Exempelvis upplever många chefer att arbetsbördan har ökat och det finns oro kring kompetensförsörjningen på lång sikt. På detta område finns dock nu en genomarbetad strategi för att hantera det framtida behovet av personal. Detta bland annat genom samarbete med gymnasieskolorna för att göra yrken inom vård och omsorg mer attraktivt.

– Vi jobbar kontinuerligt med att se över våra chefers och medarbetares arbetsvillkor. Vi har under senaste året gjort riktade satsningar i syfte att utöka stödet till enhetschefer, både inom den kommunala hemtjänsten och på våra äldreboende. Just nu ser vi också över hur vi kan förbättra organiseringen av de centrala stödfunktionerna för att bättre kunna tillgodose enhetschefernas behov, säger Sergio Garay Valderrama, förvaltningschef för Hemvårdförvaltningen i Halmstad.

Kontakter

Sergio Garay Valderrama
Förvaltningschef Hemvårdförvaltningen
Sergio.garay.valderrama@halmstad.se
0790-66 13 16

Sophie Sörlin
ordförande Vision i Halmstad kommun
0738-66 56 35
sophie.sorlin@halmstad.se

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Välfärdens krigs- och beredskapsavtal har uppdaterats27.6.2022 09:01:00 CEST | Pressmeddelande

SKR och Sobona har tillsammans med de fackliga organisationerna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet. - Omvärldsläget har medfört ett behov av att uppdatera avtalet för krigs- och beredskapstillstånd. Det är en av många pusselbitar för att stärka välfärdssektorns beredskapsförmåga, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision. Coronapandemi, krig i Europa och en svensk NATO-ansökan har på kort tid förändrat synen på Sveriges försvars- och beredskapsförmåga. Med hänsyn till totalförsvarets och folkförsörjningens behov i händelse av krig har parterna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- eller beredskapstillstånd. - Välfärdssektorn nu har en samlad kollektivavtalstäckning för normalläge, krisläge och krigs- och beredskapstillstånd. Det är viktigt att ha avtal som är anpassade för den situation som råder och att medarbetare och chefer vet vilka villkor som gäller, säger Eva-Lotta Nilsson. Uppdateringen av av

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum