Statens medieråd

Digital manifestation mot näthat den 4 november

Dela

Den 4 november, på No hate-dagen, hålls en digital manifestation mot hat och hot på nätet. Alla goda krafter uppmanas att posta kärleksfulla meddelanden och bilder i sociala medier – ”kärleksbomba” – under hashtagen #NoHateSe.

”Det är viktigt att tänka på vad vi jobbar för och inte alltid fokusera vad vi jobbar mot. Så vi hoppas att så många som möjligt vill dela nätkärlek tillsammans med oss den 4 november”, säger Johnny Lindqvist, projektledare No Hate. 

No hate-dagen manifesteras för andra året. Förra året spreds över 1200 bilder på instagram med kärleksbudskap, och många skolor och skolbibliotek uppmärksammade dagen.

No hate-dagen, som genomförs i samarbete med Nyheter24-gruppen, är en del av No Hate Speech Movement, en kampanj som syftar till att göra internet bättre. Den vänder sig i första hand till barn och unga. Kampanjen ska bidra till ökad kunskap om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans, större förmåga att utnyttja mänskliga rättigheter, högre demokratisk delaktighet, en källkritisk hållning och stärkt eget kritiskt tänkande i relation till medier.

No Hate Speech Movement startade i juni 2013, då Statens medieråd fick regeringens uppdrag att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Statens medieråd har nyligen fått regeringens uppdrag att fortsätta kampanjen till och med 2016. I det nya uppdraget ingår, förutom ovanstående, att ”värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet”. Myndigheten ska också särskilt se till att kampanjen även når barn och unga med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Fakta om barns och ungas digitala vardag

 

Föräldrar oroar sig…

Många föräldrar oroar sig över deras barns digitala liv. Så här stor andel av föräldrar till barn i olika åldersgrupper oroar sig för att deras barn ska bli mobbat eller hotat på internet eller via mobilen:

Föräldrar till…                   Andel som oroar sig

9–12-åringar                    53 %

13–16-åringar                  65 %

18–18-åringar                  55 %

När det gäller oro för om deras egna barn ska vara elakt mot eller mobba någon annan på internet eller via mobilen ligger siffran på mellan 24 och 27 procent för föräldrar till barn mellan 9 och 18 år.

 

…och så här ser verkligheten ut

På frågan ”Har det någon gång hänt att ditt barn har blivit mobbat eller hotat på internet eller via mobilen?” svarar följande andel av föräldrarna ja:

Föräldrar till…                   Andel med drabbade barn

9–12-åringar                      8 %

13–16-åringar                  16 %

18–18-åringar                  15 %

Mellan 3 och 7 procent av föräldrarna till barn mellan 9 och 18 år uppger att deras barn har varit elakt mot eller mobbat någon annan på internet eller via mobilen.

 Källor: Föräldrar & medier 2015 och Ungar & medier 2015, Statens medieråd. 

 "Citat

"Det är viktigt att tänka på vad vi jobbar för och inte alltid fokusera vad vi jobbar mot. Så vi hoppas att så många som möjligt vill dela nätkärlek tillsammans med oss den 4 november"
Johnny Lindqvist, projektledare No Hate-kampanjen

Nyckelord

Kontakter

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

”En bild säger mer än tusen ord”- Statens medieråd ger unga verktyg att avslöja könsnormer i bildspråket12.12.2017 06:00Pressmeddelande

Varje dag möts vi av otaliga mängder bilder. Vad som syns och inte syns kan påverka vilka röster vi tar på allvar. I spåren av #metoo efterlyser skolelever utbildning och redskap för hur samhället kan skildra individer mer jämställt. Nu presenterar Statens medieråd ett nytt omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet.

Smarta mobiler behåller sin statusroll1.12.2017 11:03Pressmeddelande

Familjens inkomst och utbildningsnivå spelar en fortsatt viktig roll för barns tillgång till och användning av medier. I Statens medieråds rapport Ungar & medier: demografi från 2015 visade resultaten att tillgång till medieteknik i hemmet hade en tydlig koppling till familjens inkomst. Detta bekräftas nu även i 2017 års undersökning. Exempelvis använder barn till föräldrar med både låg utbildning och låg inkomst internet allra minst medan barn till föräldrar med låg utbildning och hög inkomst använder internet allra mest.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum