Uppsala kommun

Digital pressträff om Uppsalas integrationsarbete

Dela

I en intern analysrapport har integrationen i Uppsala kartlagts. I rapporten presenteras nuläge, målsättning och plan för uppföljning.

Tid: 10 december kl 12.10

Vid pressträffen deltar Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S), Mohamad Hassan, kommunalråd (L) och Linda Eskilsson, kommunalråd (MP). 

Anslut via länken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU5MGE1YzgtYmNhYy00ZWViLWE1OWItZDg5OWU3YjA3MGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286932a36-37af-4204-89f2-ed1ee095f45a%22%2c%22Oid%22%3a%2272ad8aae-fa64-4b83-808d-0412e939afdc%22%7d

Nyckelord

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Nya åtgärder ska förebygga smittspridning på högstadiet10.1.2021 15:20:11 CETPressmeddelande

Inför starten på vårterminen stoppar Uppsala kommuns grundskolor undervisning där elever från olika skolor samlas i gemensamma elevgrupper. Beslutet påverkar framförallt lektioner i vissa ämnen som moderna språk, modersmål och hemkunskap där det är vanligt att elever åker till en annan skola. Undervisning ska istället hållas på elevens hemskola eller genom fjärr- eller distansundervisning.

Flerpartiöverenskommelse om genomförande av fyrspårsavtalet7.1.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Uppsalas mittenstyre och Moderaterna kan idag presentera en överenskommelse om vägen framåt för genomförandet av fyrspårsavtalet och utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna där cykel, gång och kollektivtrafik kommer sättas i främsta rummet. Överenskommelsen innefattar mer blandad bebyggelse i de sydöstra stadsdelarna, ett framkomlighetspaket för södra Uppsala och en bostadssatsning på landsbygden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum