Solna Stad

Digital promenad bland Solnas tallar i ny unik 3D-modell

Dela

Tallar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i stadsmiljön och nu har fyratusen solbelysta tallar i Solna kartlagts och presenteras i en unik 3D-modell. Projektet är en del i arbetet med hållbar stadsutveckling och kommer att utvecklas med fler av Solnas trädarter framöver.

En unik 3D-modell ska göra det möjligt att ta en digital promenad bland stadens träd och få en överblick över den biologiska mångfalden i både natur- och stadsmiljö. Till att börja med har stadens tallar kartlagts genom laserscanning och infraröda ortofoton. En fältinventering av sällsynta skalbaggar som lever i gamla solbelysta tallar har också gjorts.

Fyratusen solbelysta tallar

I Solna finns omkring femtontusen tallar och i den inventering av stadens tallar som inleddes 2017 hittades nästan 4 000 solbelysta tallar. Särskilt många av dem finns i Kungliga nationalstadsparken och Igelbäckens naturreservat, men karakteristiskt för Solna är ett stort antal värdefulla tallar mitt i stadsbebyggelsen.

– Solnas tallar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i staden och de bidrar också till en mer sammanhållen stad för många djurarter som lättare kan förflytta sig mellan olika områden. Till exempel länkas tallarna i Råsunda och Huvudsta samman via tallarna i Hagalund, och olika tallområden i Bergshamra kopplas ihop genom en liten talldunge vid Gamla vägen, säger Veronica Gelland-Boström, kommunekolog, Solna stad.

Gamla tallar är en viktig livsmiljö

Solnas tallar har stor betydelse för den biologiska mångfalden i staden. Många tallar är grovstammiga och gamla, ofta uppåt 150 år. Tidigare har över 200 år gamla tallar hittats i Solna. Gamla tallar är en viktig livsmiljö för olika slags arter av bland annat svampar, lavar och insekter – och de stadigare exemplaren behövs också för rovfåglarnas bon. Skalbaggarna reliktbock och svart praktbagge lever i gamla, solbelysta tallar och är tillsammans med svampen tallticka så kallade ”signalarter” – de signalerar om höga naturvärden. Förekomst av signalarterna presenteras även i 3D-modellen, som ett resultat den fältinventering som genomförts.

Fortsatt utveckling – ekar och lindar härnäst

3D-modellen har tagits fram av Calluna AB i samverkan med Geografiska Informationsbyrån, som nu kommer att fortsätta utveckla trädapplikationen med många fler av stadens träd, i ett innovationsprojekt finansierat av Naturvårdsverket, i samarbete med Solna stad och Uppsala kommun. Projektet heter ”Webbapplikation för samarbete och synliggörande av trädens värden för hållbar stadsutveckling och förvaltning av stadens gröna infrastruktur”. Det betyder bland annat att tallarna i Solnas 3D-modell kommer att få sällskap av andra värdefulla trädarter som ekar och lindar framöver.

Bilder

Länkar

Om

Solna Stad
Solna Stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här kan du läsa mer om Solna, om hur stadens styrs, om stadens organisation, historia och framtidsplaner. Här kan du även läsa hur dina skattepengar används och om andra frågor som är viktiga för Solna.

Följ Solna Stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna Stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum