Inera AB

Digital utveckling för hela Sveriges vård i 1177 Vårdguiden

Dela

Smittspridningen av covid-19 har ökat takten i vårdens digitalisering, med nya nationella och regionala lösningar. Inom ramen för överenskommelsen mellan SKR och regeringen om God och nära vård har Inera på kort tid utvecklat nya funktioner i 1177 Vårdguiden. När behovet av provtagning för covid-19 ökade veckorna innan midsommar skruvades utvecklingstakten upp ytterligare. Ett par dagar efter lansering hade mer än 100 000 stockholmare beställt provtagningar via 1177 Vårdguiden och stora delar av landet är på gång att använda den möjligheten.

2019 tecknade SKR och regeringen överenskommelsenom God och nära vård. I överenskommelsen ingår programmet Första linjens digitala vård som bedrivs av Inera. Projekt inom programmet utgår från effektivare sjukvårdsrådgivning, smartare självservicetjänster och infrastruktur och arkitektur.

Ett syfte med överenskommelsen är att utveckla och modernisera 1177 Vårdguiden så att invånare med hjälp av digitala funktioner kan få snabbare kontakt med vården och tillgång till den vård som behövs inom rimlig tid.Invånare ska kunna beskriva sina symtom digitalt och guidas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. 

Inera har i löpande och rask takt utvecklat nya funktioner i 1177 Vårdguiden. En tjänst för beställning av provtagningoch provsvar via 1177 Vårdguiden för test av olika sjukdomstillstånd har använts i ett antal regioner, och iprogrammet Första linjens digitala vård ska tjänsten utvecklas för bredare användning. 

När regeringen och Folkhälsomyndigheten fattade beslut att testa brett kunde Inera snabbt utveckla för provtagning av även covid-19. 

Det blev en omedelbar efterfrågan och regionerna vill nu komplettera sina regionala erbjudanden med den nationella lösningen via 1177 Vårdguiden.13 av 21 regioner planerar att ansluta till tjänsten redan föreeller under sommaren, säger Thomas Idermark, vd för Inera.

Bilder i sjukvårdsrådgivningen 1177
2019 utvecklades funktioner för att skicka in bilder på t ex sår och utslag till sjukvårdsrådgivningen 1177, som komplement till telefonsamtalet. Regionerna Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten och Västmanland har genomfört piloter och nu förbereds implementering i samtliga regioner. Situationen med covid-19 har inneburit en hög belastning på 1177 Vårdguiden på telefon. Trots det är sammanlagt 16 regioner intresserade av att implementera bildverktyget under hösten.  

Den ansvariga sjuksköterskan i sjukvårdsrådgivningen avgör när det kan vara till hjälp för bedömningen och då erbjuda den som ringer in att skicka en bild med sms, säger Elisabeth Kvilén Eriksson, Ineras tjänstesamordnare för 1177 Vårdguiden på telefon. I testerna av verktyget har både sjuksköterskor och invånare varit mycket positiva. Det har gett en större trygghet i att avgöra nästa steg för invånare

 

SKR och Inera samarbetar nära för att följa utvecklingen inom Första linjens digitala vård

Genom regelbundna möten följer SKR upp att satsningarna överensstämmer med regionernas behov och med förväntningarna från regeringskansliet, förklarar Thomas Idermark, vd för Inera.
 

Ytterligare en funktion som utvecklas är digitala kallelser till vårdbesök. Det pågår också förberedelser för upphandling av en gemensam lösning för symtombedömning och hänvisning för regionerna, som på sikt ska kunna användas med stöd av automatisering och AI. Inera har skickat ut förfrågan för att inhämta synpunkter och information inför upphandling av en plattform eller annan teknisk lösning för symtombedömning och hänvisning (anamnes och triagering), där invånaren utifrån sin digitala symtombeskrivning slussas vidare till antingen egenvårdsråd eller digitala eller fysiska vårdmöten för kontakt med vårdpersonal.

Nyckelord

Kontakter

För mer information, kontakta
vd thomas.idermark@inera.se 070-533 74 30
affärsområdeschef Sofie.zetterstrom@inera.se 070-315 71 67

Om

Inera AB
Inera AB
Tjärhovsgatan 21
118 93 Stockholm

Reception: 0771-25 10 10https://www.inera.se/

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom gemensam digital infrastruktur och arkitektur. Inera ansvarar också för konceptet 1177 Vårdguiden.

Följ Inera AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Inera AB

1177 Vårdguiden - främsta valet för hälsoråd kring covid-194.5.2021 14:23:58 CEST | Pressmeddelande

Den som är orolig för sin egen eller någon annans hälsa på grund av covid-19, vänder sig i första hand till 1177 Vårdguiden för att få råd. 1177 Vårdguiden är regionernas samlade kanaler och erbjudanden till invånarna, som i stort sett alla känner till och allt fler vänder sig till som ett första steg då de behöver vägledning. Under 2020 gjordes 175 miljoner besök och nära 100 miljoner inloggningar på 1177.se.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum