Umeå kommun

Distansundervisning den första veckan efter jullovet

Dela

Elever på kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor kommer att ha distansundervisning under tre dagar efter jullovet, det vill säga onsdag 13 januari till och med fredag 15 januari 2021. Skolhuvudmannens beslut är taget i samråd med smittskyddsläkare på Region Västerbottens smittskyddsenhet för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället och i våra verksamheter.

– Detta är en försiktighetsåtgärd som ska bidra till att förlänga tiden för fysisk distansering beroende på vilket socialt umgänge som människor väljer att ha under ledigheten och risken att exponeras för smitta. Beslutet bidrar förhoppningsvis till en bromsande effekt på smittspridningen efter en längre ledighet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Alla elever omfattas inte av beslutet
I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer undantar Umeå kommun vissa elever från distansundervisningen. Undantagen är gjorda med hänsyn till att vissa elever, enligt en rapport från Skolinspektionen, ställs inför särskilda utmaningar vid distansundervisning. De elever som fortsatt kommer att få vanlig undervisning får det på sin egen skolenhet. Berörda elever och vårdnadshavare får information av rektor på sin skola.

Meddela rektor om ditt barn är bekräftad smittad
– Från skolans håll önskar vi att du som vårdnadshavare tar kontakt med ansvarig rektor för den skola där ditt barn går, om ni får besked om att barnet/eleven har bekräftad Covid-19, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.
Det möjliggör för rektor att genom generell information till personal, vårdnadshavare och elever i skolan förmedla att smittad person vistats i verksamheten och att vidta åtgärder för att motverka fortsatt smittspridning i ett så tidigt skede som möjligt.

För gymnasieskolan gäller sedan tidigare det nationella beslutet om fjärr- och distansundervisning till och med den 6 januari.

För mer information kontakta
Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se

Nicklas Wallmark
Biträdande utbildningsdirektör, gymnasieskola, arbetsmarknad och vuxenutbildning
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Pandemin präglade året som slutade på plus27.1.2021 14:21:58 CETPressmeddelande

Den pågående coronapandemin satte sin prägel på verksamheternas arbete under stora delar av förra året med åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och värna arbetsmiljön. Vid årets slut redovisade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott på 13,8 miljoner kronor. Detta främst beroende på färre elever än budgeterat inom gymnasieverksamheten, i första hand på introduktionsprogrammen, samt att flera arbetsmarknadsåtgärder inte har kunnat startas upp på grund av pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum