Svenska kyrkan

Distributionen av kyrkohandboken skjuts upp

Dela

Distributionen av 2017 års Kyrkohandbok för Svenska kyrkan skjuts upp. Orsaken är att det uppstått frågor kring upphovsrätten till ett par nattvardsböner. – Det får inte råda minsta tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Därför utreder vi grundligt de frågor som föranletts av två inkomna skrivelser, och avvaktar med distributionen av kyrkohandboken, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling.

I mitten av februari inkom, med några dagars mellanrum, skrivelser från professor Anders Ekenberg och docent Christer Pahlmblad. De gör som översättare och författare anspråk på upphovsrätten till ursprunget till två av de nattvardsböner som hämtats från 1986 års kyrkohandbok.

– Såvitt vi vet har varken Ekenberg eller Pahlmblad, under de dryga 30 år som har gått sedan 1986, tidigare påtalat att de skulle ha upphovsrätt till dessa böner. Därför är det en helt ny fråga för oss att ta ställning till nu, förklarar rättschefen.

I den nya kyrkohandboken ingår både material från 1986 års kyrkohandbok och annat material, både text och musik, där vissa delar är nyskrivna. Svenska kyrkan har lagt mycket möda på att avtala om upphovsrättigheter till det nytillkomna materialet. Däremot innehåller materialet från 1986 års kyrkohandbok inte någon namnangivelse om upphovsman till enskilda texter.

– Vi gör nu en grundlig genomgång relaterat till kyrkohandboksarbetet 1986 och därefter en rättslig analys utifrån vad genomgången visar, konstaterar rättschef Maria Lundqvist Norling.

– Det viktiga för oss är att det inte får råda något tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Vi har därför valt att tillfälligt avvakta med distributionen av kyrkohandboken. Vi har också tagit bort de aktuella nattvardsbönerna från de webbpublicerade pdf-filerna, medan vi utreder frågorna.

Den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan tas som planerat i bruk på Pingstdagen den 20 maj 2018. En digital utgåva finns redan publicerad på kyrkohandbokens webbplats, och i början av april publiceras även ett webbverktyg till församlingarnas förfogande.

Nyckelord

Kontakter

Ewa AlmqvistPressekreterare

Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, barn/unga, internationellt arbete (katastrofarbete + regionarbete), generalsekreteraren, kyrkorätt, kyrkohandboken, jourhavande präst mm.

018-16 96 77ewa.almqvist@svenskakyrkan.se

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Europeiskt juluttalande för asylrätten och ett värdigt flyktingmottagande5.12.2018 07:54Pressmeddelande

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 30-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel. I uttalandet uppmanar kyrkoledarna Europas stater, invånare och politiska ledare att värna människovärdet och inte bli likgiltiga inför andras lidande.

Kyrkomötet beslutade ta fram nationell klimatstrategi21.11.2018 14:07Pressmeddelande

2018 års kyrkomöte har just avslutats efter tre dagars debatt- och beslutssession. Sista dagen har ledamöterna bland annat beslutat att former för ett nationellt program för klimatstrategi ska arbetas fram. Kyrkomötet beslutade också att se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas nationellt för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier, samt att 2019 års tematiska kyrkomöte ska ha temat Undervisning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum