Trafikverket

Djurens dag alla dagar hos Trafikverket (Gävleborg)

Dela

Djurens dag firas alltid den 4 oktober sedan 1931. Det är en internationell dag för att uppmärksamma djurens rätt och djurens skydd. Grodor, fladdermöss, fiskar, älgar, uttrar, ödlor med flera djur finns ständigt med i Trafikverkets arbete.

Älg på väg att korsa en väg Foto Allan Wallberg
Älg på väg att korsa en väg Foto Allan Wallberg

Vägar och järnvägar blir ibland barriärer för djur, och viktiga livsmiljöer för djur skadas när nya vägar och järnvägar byggs. Men Trafikverket har möjlighet att göra positiva förändringar genom miljöåtgärder. Det pågår många insatser som ger positiva bidrag till natur och miljö.

Innan en ny väg eller järnväg byggs genomförs en så kallad naturvärdesinventering. Resultatet ska användas för att se hur djur och natur påverkas av de planerade åtgärderna.

När grodor och uttrar inte kan följa sin naturliga väg längs med vattnet, tvingas de passera vägbanan där de körs ihjäl i stor omfattning. För att motverka detta gräver Trafikverket ner ekologiskt anpassade vägtrummor som gör det möjligt för djur som lever i eller vid vatten att passera under trafikerade vägar. Varje år bygger Trafikverket ett 50-tal faunapassager vid vattendrag med hjälp av medel som är öronmärkta till den typsen av projekt, så kallade riktade miljöåtgärder.

För att förhindra att vilt blir påkörda kompletterar och förbättrar Trafikverket viltstängsel längs vägarna. Det byggs även säkra viltpassager över och under vägar.


Exempel på aktuella miljöåtgärder i Gävleborg

Bättre vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande djur
Sedan några år arbetar Trafikverket intensivt med att placera vägtrummor på ett sätt som skapar förutsättningar för att djur ska kunna röra sig utan att hindras av vägar och järnvägar. Hittills har cirka12 gamla vägtrummor i Gävleborg bytts ut till ekologiskt anpassade vägtrummor.

Viltstängsel och säkra faunapassager
Väg 84 mellan Hudiksvall och Delsbo har hög belastning av trafikolyckor med vilt. Trafikverket planerar att komplettera med viltstängsel där det saknas. Djuren ska även ledas in till säkra faunapassager under vägen. Sträckan som ska åtgärdas är cirka 2,5 mil. Projektet är nu i planeringsskedet. Under våren 2023 kommer det att vara ett samrådsmöte på orten.

Inventering av fladdermöss
Trafikverket planerar för ett nytt dubbelspår väster om Gävle. Eftersom fladdermössen i Sverige är fridlysta har en inventering genomförts i områden som är gynnsamma för fladdermöss längs den planerade järnvägsdragningen. Syftet var att ta reda på om fladdermöss har kolonier i området. Trafikverket vill få kunskap om järnvägen kommer att störa deras naturliga vistelser och hur detta i sådana fall ska hanteras.

Inventeringen som gjordes 2020 visar att det finns tre till fyra arter i området; nordfladdermus, vattenfladdermus och mustasch- och taigafladdermus. Av dessa är en rödlistad; nordfladdermusen (NT), som också är vanligast i området. Hur detta ska hanteras inför byggnationen av dubbelspåret är inte klart i dagsläget.

Eftersom fladdermössen är insektsätare gör de ingen direkt skada på till exempel hus, inventarier eller livsmedel. Djuren gör i stället stor nytta genom att bland annat äta stora mängder insekter i trädgårdarna, vilket är en mycket viktig ekosystemtjänst. En enda fladdermus kan äta upp till 1000 myggor eller motsvarande i timmen.

Kontakter

Beisi Sundin, presskommunikatör, Trafikverket, 073-801 24 00
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Älg på väg att korsa en väg Foto Allan Wallberg
Älg på väg att korsa en väg Foto Allan Wallberg
Ladda ned bild
Fladdermus brunlångöra Foto Anders Hedenström
Fladdermus brunlångöra Foto Anders Hedenström
Ladda ned bild
Exempel vägtrumma inlopp  innan åtgärd Orsa Kvarnbäcken
Exempel vägtrumma inlopp innan åtgärd Orsa Kvarnbäcken
Ladda ned bild
Exempel vägtrumma inlopp efter åtgärd Orsa Kvarnbäcken
Exempel vägtrumma inlopp efter åtgärd Orsa Kvarnbäcken
Ladda ned bild
Exempel på en utterpassage väg 682 i Ljusdal Foto Viktor Ålin
Exempel på en utterpassage väg 682 i Ljusdal Foto Viktor Ålin
Ladda ned bild

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum