Trafikverket

Djurens dag alla dagar hos Trafikverket (Jämtland)

Dela

Djurens dag firas alltid den 4 oktober sedan 1931. Det är en internationell dag för att uppmärksamma djurens rätt och djurens skydd. Grodor, fladdermöss, fiskar, älgar, renar, uttrar med flera djur finns ständigt med i Trafikverkets arbete.

Älg på väg att korsa en väg Foto Allan Wallberg
Älg på väg att korsa en väg Foto Allan Wallberg

Vägar och järnvägar blir ibland barriärer för djur, och viktiga livsmiljöer för djur skadas när nya vägar och järnvägar byggs. Men Trafikverket har möjlighet att göra positiva förändringar genom miljöåtgärder. Det pågår många insatser som ger positiva bidrag till natur och miljö.

Innan en ny väg eller järnväg byggs genomförs en så kallad naturvärdesinventering. Resultatet används för att se hur djur och natur påverkas av de planerade åtgärderna.

När grodor och uttrar inte kan följa sin naturliga väg längs med vattnet, tvingas de passera vägbanan där de körs ihjäl i stor omfattning. För att motverka detta gräver Trafikverket ner ekologiskt anpassade vägtrummor som gör det möjligt för djur som lever i eller vid vatten att passera under trafikerade vägar. Varje år bygger Trafikverket ett 50-tal faunapassager vid vattendrag med hjälp av medel som är öronmärkta till den typen av projekt, så kallade riktade miljöåtgärder. 

För att förhindra att vilt blir påkörda kompletterar och förbättrar Trafikverket viltstängsel längs våra vägar. Det byggs även säkra faunapassager över och under vägar.


Exempel på aktuella miljöåtgärder i Jämtland

Bättre vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande djur
Sedan några år arbetar Trafikverket intensivt med att placera vägtrummor på ett sätt som skapar förutsättningar för att djur ska kunna röra sig utan att hindras av vägar och järnvägar. Hittils har cirka tio gamla vägtrummor i Jämtland bytts ut till ekologiskt anpassade vägtrummor. 

Viltstängsel och smarta övergångar för vilt
Ett flertal viltåtgärder planeras för Jämtlands län där det idag sker många viltolyckor, främst med älg. Under 2023 och 2024 kommer mycket viltstängsel att sättas upp och som ett komplement ska ett flertal viltvarningssystem installeras.

Varningssystemen gör det möjligt för viltet att ta sig över vägarna. En vägsträcka på 30 meter kommer då vara utan viltstängsel för att vilt ska kunna gå över vägarna på bestämda platser. Vid dessa övergångar installeras viltvarningssystemen.

Det innebär att en varningsskylt tänds vid vägen när systemets detektorer känner av att det är vilt i passageområdet. Skylten ska sitta på ett avstånd som ger bilisten goda förutsättningar att sänka hastigheten och passera tryggt och säkert. Viltpassager med viltvarningssystem är nytt i Sverige, men är en beprövad åtgärd i Europa.

På följande vägsträckor planeras viltvarningssystem:
E45 SvenstavikFåker, byggstart 2023
E45 FåkerBrunflo, byggstart 2023
E45 ÖstersundHökbäck, byggstart 2024
Väg 87 ÖstersundLillsjövägen, byggstart 2024

Kontakter

Lisa Tenning, projektledare, Trafikverket, 010-123 44 47
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Älg på väg att korsa en väg Foto Allan Wallberg
Älg på väg att korsa en väg Foto Allan Wallberg
Ladda ned bild
Illustrationen visar hur staketet vid passagen öppnar upp sig och bildar en 30 meter bred korridor där djuren kan passera vägen. Kameror känner av om djur vistas i korridoren och triggar varningssystemet som varnar trafikanterna på vägen.
Illustrationen visar hur staketet vid passagen öppnar upp sig och bildar en 30 meter bred korridor där djuren kan passera vägen. Kameror känner av om djur vistas i korridoren och triggar varningssystemet som varnar trafikanterna på vägen.
Ladda ned bild
Exempel på en trumma fisk och utter väg E14 Storlien Jämtland foto Pär-Mikael Persson
Exempel på en trumma fisk och utter väg E14 Storlien Jämtland foto Pär-Mikael Persson
Ladda ned bild
Exempel på en utterpassage Foto Viktor Ålin
Exempel på en utterpassage Foto Viktor Ålin
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum