Djurens Rätt

Djurens Rätt polisanmäler olaglig försöksdjursverksamhet i Västra Götaland

Dela

Djurens Rätt har lämnat in en polisanmälan mot en företagare i Västra Götaland gällande brott mot djurskyddslagen. Anmälan omfattar dels olaglig uppfödning av försöksdjur, dels att företaget håller kaniner i för små burar. Handlingarna Djurens Rätt tagit del av från myndigheter visar att företaget i många år fått anmärkningar om brister utan att dessa åtgärdats och att företaget fortsatt att föda upp försöksdjur trots att deras tillstånd för försöksdjursverksamhet dragits in av Jordbruksverket.

Vid länsstyrelsens besök konstaterades det att kaniner hölls i påtagligt mindre burar än vad som är tillåtet enligt lag. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Vid länsstyrelsens besök konstaterades det att kaniner hölls i påtagligt mindre burar än vad som är tillåtet enligt lag. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Redan 2012 anmärkte länsstyrelsen i Västra Götaland på en lång rad brister i det anmälda företagets djurhållning. Sedan dess har myndigheterna gjort återkontroller, meddelat förelägganden, beslutat om viten och dragit in företagets tillstånd för försöksdjursverksamhet. Företaget har överklagat och försökt att få dispens från att följa djurskyddsreglerna. De överklagade även det indragna tillståndet till förvaltningsrätten men förlorade ärenden eftersom domstolen konstaterade att de inte var lämpliga att föda upp försöksdjur. Ändå har företaget fortsatt sin verksamhet.

–  Myndigheternas handlingar visar att det här företaget under många år har begått upprepade brott mot djuren. När djurfabriker struntar i reglerna som är till för att skydda djuren och myndigheterna aldrig sätter ner foten måste vi göra det, därför lämnar vi nu in en polisanmälan, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

De brister i djurhållningen som länsstyrelsen anmärkt på hos företaget är bland annat att de hållit djur i för små burar, att djuren levt på nätgolv, att det saknats berikning i burar och att djuren saknade material att bädda med. Kaniner saknade social kontakt och kaninungar skiljdes från sin mamma för tidigt.

Många av bristerna som upptäcktes redan 2012 fanns senare kvar vid kontroller år 2018–2019 och några brister åtgärdades aldrig. Ändå har företaget inte åtalsanmälts, trots att länsstyrelserna enligt lag är skyldiga att göra det. Eftersom djurskyddsbrott preskriberas efter endast två år kan Djurens Rätts anmälan inte omfatta alla de brister som upptäckts hos företaget genom åren. Det är den olagliga försöksdjursuppfödningen och de för små burarna som det nu finns underlag för att polisanmäla. Både att föda upp försöksdjur utan tillstånd och att hålla kaniner i för små burar på det sätt företaget gjort är straffbart enligt djurskyddslagen.

–  Jag ser allvarligt på att myndigheterna låtit detta fortgå i så här många år. Förelägganden och viten i all ära men någon gång måste det vara nog. Det är inte acceptabelt att myndigheterna förhåller sig passiva när ett företag helt uppenbart struntar i de regler och förbud som finns till för att skydda djuren, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Bakgrund

Djurhållningen som försiggått i anläggningen har brustit på flera plan och brott har begåtts i näringsverksamheten. Bristande efterlevnad av de nedan uppräknade lagrum omfattas av kriminaliseringen i 10 kap. 1 § djurskyddslagen. 

  • 2 kap. 6 § 1st djurskyddslagen: Kaniner hölls i påtagligt mindre burar än vad som är tillåtet enligt lag. Burarna tillgodoser inte djurens rörelsebehov och vid länsstyrelsens kontroll noterades beteendestörningar hos kaninerna i de för små burarna.
  • 7 kap. 2 § 1st djurskyddslagenTrots tidigare föreläggande har företaget fortsatt att bedriva försöksdjursverksamhet på fastigheten utan tillstånd. Verksamhetens två tillstånd att bedriva försöksdjursverksamhet återkallades den 19 november 2019 av Jordbruksverket och vann laga kraft den 20 november 2020. Det är enligt lag inte tillåtet att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur utan tillstånd.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vid länsstyrelsens besök konstaterades det att kaniner hölls i påtagligt mindre burar än vad som är tillåtet enligt lag. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Vid länsstyrelsens besök konstaterades det att kaniner hölls i påtagligt mindre burar än vad som är tillåtet enligt lag. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Ladda ned bild

Om

Djurens Rätt
Djurens Rätt
Adress: Hornsgatan 123
117 28 Stockholm

08 - 555 914 00http://www.djurensratt.se

Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Är Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med mer än 50 000 medlemmar.

Följ Djurens Rätt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Djurens Rätt

Efter Djurens Rätts anmälan: Djurfabrik ställs inför rätta1.12.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Tidigare i år rapporterade Djurens Rätt om hur hönor och kor utsatts för lidande i en djurfabrik i Grums. Djurens Rätt polisanmälde händelserna men det visade sig också att polis och åklagare redan utredde flera år gamla brott. Under de år utredningen pågått har djurfabriken fått fortsätta utsätta djur för allvarligt lidande. I mars 2023 ska djurfabriken ställas inför rätta i Värmlands tingsrätt.

Scandic Hotels utses till den djurvänligaste hotellkedjan29.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Inför stundande julledighet då många väljer att bo på hotell och inför bokningen av vårens konferensresor, släpper Djurens Rätt en ny företagsrapport där elva av de största hotell- och konferenskedjorna i landet granskas. Rapporten innehåller tre fokusområden där företagen kan och bör ställa högre krav för att förbättra för djuren. De som hamnar högst upp på prispallen är Scandic Hotels Group och utses därmed till den djurvänligaste hotellkedjan.

Djurens Rätt begär överprövning av nedlagt ärende mot åklagare i Västra Götaland22.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Djurens Rätt har under 2022 lämnat in över 50 anmälningar om brott mot djur i Sveriges djurfabriker. I flera fall har åklagare valt att inte inleda förundersökning trots att Djurens Rätt presenterat god bevisning för brotten och trots att åklagare i Sverige omfattas av absolut åtalsplikt. Djurens Rätt har underrättat polis om de fall som skulle kunna utgöra tjänstefel men samtliga ärenden har lagts ner. Djurens Rätt begär nu att en överåklagare omprövar ett ärende och inleder förundersökning mot åklagaren.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum