Diskrimineringsombudsmannen

DO: Diskriminering när butikspersonal följde efter familj

Dela

När butikspersonalen följde efter en barnfamilj inne i en leksaksaffär i Linköping och dessutom hotade att ringa Securitas var det fråga om diskriminering. Det anser DO som nu stämmer butiken för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Händelsen inträffade i Linköping i juni förra året. Enligt pappan i familjen var familjen först inne i en av två till varandra intilliggande butiker med samma ägare, och upptäckte redan där att personalen övervakade dem. När familjen gick vidare till den andra butiken, följde två ur personalen från den första butiken efter dem. Pappan bad personalen att sluta, men fick bland annat till svar att butikspersonalen kunde ringa till Securitas och låta väktare följa efter familjen i stället, och att personalen kunde bestämma vem som skulle få handla där.

Butiken har sagt till DO att pappan oprovocerat uppträdde aggressivt mot personalen. Ordväxlingen mellan pappan och personalen spelades till del in av pappan, och enligt DO motsäger inspelningen butikens beskrivning av händelseförloppet, och bekräftar istället familjens berättelse.

DO:s bedömning är att personalens behandling innebär att näringsidkaren missgynnat familjen, och att det finns ett samband med familjens romska etniska tillhörighet.

– Diskriminering i butiker och på restauranger genom punktmarkering eller missgynnanden på andra sätt är något som ofta drabbar romer i Sverige. Negativa attityder och föreställningar om romer som grupp kan i fall som dessa leda till diskriminering, säger Julia DeMarinis Giddings, jurist och processförare vid DO.            

PRO 2018/1

Fakta
Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- eller familjelivet erbjuder varor, tjänster eller bostäder till allmänheten (2 kap. 12 § diskrimineringslagen).

Med direkt diskriminering avses att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet (1 kap. 4 § 1 diskrimineringslagen).

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum