Diskrimineringsombudsmannen

DO inleder tillsyn mot Skurups kommun

Dela

DO har beslutat inleda tillsyn mot Skurups kommun med anledning av det uppmärksammade fullmäktigebeslutet att inte tillåta bland annat olika former av slöja och huvudduk i kommunens grundskolor och förskolor. Syftet med tillsynen är att besvara om en tillämpning av kommunens beslut kan anses vara förenlig med diskrimineringslagen.

DO har tagit del av kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2019 där det bland annat framgår att huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har som syfte att dölja elever och personal inte ska vara tillåtet i Skurups kommuns förskolor och grundskolor, och att ärendet ska arbetas in i integrationsplanen som är under framtagande.

Mot bakgrund av uppgifterna har DO i dagarna skrivit till kommunen och begärt svar på ett antal frågor, bland annat hur kommunen i egenskap av arbetsgivare och utbildningsanordnare avser att tillämpa beslutet.

– DO anser att det är angeläget att klargöra om en tillämpning av beslutet är förenligt med diskrimineringslagen och därför inleder vi nu en vägledande tillsyn, säger Linnea Sigeman sektionschef på DO:s rättsenhet.

Kommunen har till den 14 april på sig att besvara DO:s begäran om yttrande.

TIL 2020/5

Fakta

I arbetslivet är diskriminering, med några få undantag, förbjuden. Det fram­går av 2 kap. 1-2 §§ diskrimineringslagen (2008:567).

Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Det framgår av 2 kap. 5 § diskrimineringslagen.

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka8.6.2020 09:11:00 CESTPressmeddelande

Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av DO:s stora granskning av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018.

Bristande utredningsåtgärder får kritik av DO31.1.2020 10:06:23 CETPressmeddelande

DO har nu avslutat ett av tre tillsynsärenden som har koppling till uppgifter om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och/eller religion vid Karolinska universitetssjukhuset. I det aktuella beslutet konstaterar DO att Karolinska i flera avseenden har brustit i sin skyldighet att utreda påtalade trakasserier. Bristerna innebär att Karolinska inte har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

Diskriminerande kollektivavtalskrav uppställs fortfarande av bemanningsföretag10.10.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

DO har beslutat att stämma ett bemanningsföretag för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Bakgrunden är ett krav i kollektivavtal att arbetssökande till tillfälligt extraarbete behöver ha annan huvudsaklig sysselsättning för att kunna få arbete. Följden är att personer med vissa funktionsnedsättningar som innebär nedsatt arbetsförmåga utesluts från arbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum