Diskrimineringsombudsmannen

DO stämmer friskvårdscenter för repressalier

Dela

Efter att chefen för ett friskvårdscenter i Malmö fick kännedom om att en nyligen uppsagd kvinna hade gjort en DO-anmälan mot företaget beslutade hon att inte betala ut någon slutlön. DO anser att det finns ett samband mellan händelserna som innebär att företaget har överträtt diskrimineringslagens förbud mot repressalier.

Kvinnan hade varit provanställd som hälsocoach vid friskvårdscentret, men hennes provanställning hade avslutats. Enligt den uppsagda kvinnan fanns det ett samband mellan uppsägningen och att hon hade berättat för arbetsgivaren att hon var gravid och hon gjorde därför en DO-anmälan. En dryg månad efter att anmälan inkommit till DO kontaktade hon arbetsgivaren för att fråga varför hon inte hade fått någon slutlön. Via e-post fick hon då till svar att företaget hade skickat ut lönespecifikationen innan de hade blivit kontaktade av DO och nu avvaktade DO:s utslag.

DO anser efter att ha utrett händelsen att den uteblivna lönen direkt kan kopplas till kvinnans DO-anmälan och att det inte finns några sakliga skäl att inte betala ut lönen. DO anser därför att det handlar om en överträdelse av diskrimineringslagens repressalieförbud.

– Det är centralt för diskrimineringsskyddets effektivitet att den som gör en anmälan inte ska riskera att bli straffad för det, säger Karin Ernfors, jurist på DO:s processenhet.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot företaget.

ANM 2017/302

Fakta
Diskrimineringslagens repressalieförbud innebär att en arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att hen har anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, har medverkat i en utredning enligt lagen, eller har avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Av lagens förarbeten framkommer också att skyddet mot repressalier inte förutsätter att det vid en slutlig prövning visar sig finnas fog för ett påstående om att någon brutit mot lagens bestämmelser.

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. 

Målet för vårt arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum