Skogsstyrelsen

Domstol måste avgöra ersättning i fjällnära skogar

Dela

Frågan om statlig ersättning till skogsägare som nekats avverka i fjällnära skogar är så juridiskt komplex att det måste till klargöranden från både domstol och regering. Det visar Skogsstyrelsens utredning som i dag klubbats av Skogsstyrelsens styrelse. Utredningen, som också innehåller ett resonemang kring ersättningsfrågan, lyfts därför in i de pågående domstolsprocesserna.

Fjällnära skogar. Foto: Åke Sjöström, Skogsstyrelsen
Fjällnära skogar. Foto: Åke Sjöström, Skogsstyrelsen

– Den grundliga utredning som gjorts visar att det inte finns något entydigt och klart svar på ersättningsfrågan. Lagstiftningen har stora brister och varken förarbeten eller rättspraxis ger oss vägledning. Då är det enda rimliga att överlämna frågan till domstolen, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Styrelsens beslut innebär att man ger generaldirektören i uppdrag att lämna in den grundliga och problematiserande utredningen till domstolen i de aktuella processer som nu pågår där markägare överklagat för att få ersättning. Den juridiska komplexiteten och det faktum att domar är att vänta inom en relativt kort tid i ett 20-tal överklagade ärenden, ligger till grund för styrelsens beslut. I utredningen har Skogsstyrelsen använt sig av extern juridisk expertis men också samarbetat med Naturvårdsverket och inhämtat synpunkter från Justitiekanslern.

En grundfråga i utredningen är om det kan bedömas vara så kallad pågående markanvändning att avverka i fjällnära skogar, där det kanske inte bedrivits skogsbruk tidigare. Den frågan går inte att få ett entydigt svar på, enligt utredningen. Utan ett ställningstagande i den frågan kan heller inte formerna för eventuell ersättning till markägaren avgöras. Skogsstyrelsen lämnar också över till domstol att bedöma om en ersättning skulle kunna ses som ett otillåtet statsstöd eller inte.

I utredningen finns också ett resonemang från Skogsstyrelsen om hur en ersättning skulle kunna se ut. Det skulle innebära en ersättning motsvarande avkastningsräntan under en period av fem år. Därmed får skogsägaren ersättning för uteblivna intäkter under den perioden. Efter fem år finns åter möjlighet att få ersättning i samband med att en ny ansökan avslagits eller på något sätt villkorats. Ersättningens storlek kommer variera beroende av skogens värde och den aktuella räntan.

Styrelsen har i dag också gett generaldirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut där Skogsstyrelsen vänder sig till regeringen för att:

  • be regeringen om ett klargörande rörande arealer som ska ges ett formellt skydd ovan gränsen för fjällnära skog. Gärna i form av ett etappmål.
  • be regeringen se över och förtydliga Skogsvårdslagens 18 § och 19 §. Dels bör regeringen överväga vad tillståndskravet ska omfatta, men också förtydliga vad som gäller i ersättningsfrågan.

Alla ersättningsärenden kommer att vara vilande hos Skogsstyrelsen fram till dess att domstolen gjort sin prövning. Skogsstyrelsen kommer alltså inte att fatta något beslut om ersättning i de ärendena fram till dess. När det gäller frågan om tillstånd eller inte handläggs nya ärenden som vanligt. Skogsstyrelsen kommer även fortsättningsvis att se till att berörda markägare har kännedom om vad de behöver göra för att inte riskera att gå miste om ersättning för att det gått för lång tid efter att tillstånd nekats.

Mer information:

Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen, 036-35 94 30

Marie Larsson-Stern, ordförande Skogsstyrelsens styrelse, 070-168 94 20

Skogliga frågor: Hasse Bengtsson, 0470-72 61 16, 070-636 94 56, hasse.bengtsson@skogsstyrelsen.se

Juridiska frågor: Cecilia Hedman, 036-35 93 16, 072-235 93 16, cecilia.hedman@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Korta fakta om fjällnära skogar:

  • Produktiv skogsmarksareal ovan gränsen för fjällnära skog: ca 1,2 miljoner hektar eller cirka fem procent av den produktiva skogsmarken i Sverige.
  • 46 procent av de fjällnära skogarna har ett formellt skydd i form av nationalpark, naturreservat eller biotopskydd.
  • Den produktiva skogsmarken ägs av 3 250 ägare varav Staten är största ägare. De enskilda ägarna äger tillsammans 28 procent av skogsmarken.

Bilder

Fjällnära skogar. Foto: Åke Sjöström, Skogsstyrelsen
Fjällnära skogar. Foto: Åke Sjöström, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum