Svenska institutet för standarder, SIS

”Dra nytta av vägledning som redan finns för säkra arbetsplatser under covid-19”

Dela

Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att förhindra smitta av covid-19 på arbetsplatser. – Internationella standardiseringsorganisationen ISO har tagit fram en vägledning för att hantera risker i arbetsmiljön på grund av covid-19. Vi ser fram emot att dela detta med berörda myndigheter, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS som är Sveriges representant i ISO.

Arbetet med att ta fram en vägledning för säkert arbete under covid-19-pandemin startades i september 2020 och är nu klart, ISO/PAS 45005 Safe working during the COVID-19 pandemic – General guidelines for organizations. Vägledningen är ett komplement till lagstiftning.

 Den internationella vägledningen ska hjälpa organisationer globalt att hantera covid-19-relaterade arbetsmiljörisker och därmed skydda arbetstagare och verksamheters förmåga, anpassning och kontinuitet under krisen – det finns likheter med det som regeringen efterlyser i sitt uppdrag till Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten. Vägledningen kan vara ett stöd till arbetsgivare när det gäller både fysiska arbetsplatser och arbete hemifrån, säger Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS.

– Vi ser fram emot att dela det arbete som gjorts inom ISO med Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten för att se om det kan användas inom regeringsuppdraget. Även andra organisationer som behöver stöd och guidning kring säkert arbete under pandemin kan använda sig av dokumentet som kommer att finnas tillgängligt kostnadsfritt, säger Annika Andreasen.

Innehållet i vägledningen spänner bland annat över bedömning och hantering av risk, fysiska arbetsplatser, arbete hemifrån eller från andras hem, krisberedskap, testning, karantän, kommunikation och personlig skyddsutrustning. Vägledningen kommer att erbjudas kostnadsfritt tillsammans med hela det paket av standarder som Svenska institutet för standarder, SIS, tidigare tillgängliggjort till nytta för sjukvård och samhälle under covid-19-pandemin.

Mer information 

ISO/PAS 45005, Safe working during the COVID-19 pandemic – General guidelines for organizations kommer att publiceras inom kort, såväl på iso.org som på ISO:s medlemmars webbplatser. Arbetet med att uppgradera vägledningen till en fullständig ISO-standard inleds i början av 2021. Både vägledningen och den kommande standarden tillhör ISO 45001-familjen som samlar standarder kring arbetsmiljöledning.

SIS/TK 301, svensk teknisk kommitté för standardisering inom arbetsmiljöledning

Kostnadsfria standarder i kampen mot covid-19

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Nu ska standarder för hjälmar bli ännu bättre22.2.2021 07:57:24 CET | Pressmeddelande

Nu tar Sverige, via Svenska institutet för standarder, en ännu mer ledande roll i hjälmstandardiseringen genom att ta över det europeiska sekretariatet för hjälmar. – Av tradition har Sverige medverkat i standardiseringsarbetet för säkerhet på hjälmar under decennier. Hjälmen är den bästa livförsäkringen om olyckan är framme och det finns fortfarande mycket att göra för att få fram ännu säkrare hjälmar, säger Peter Halldin som blir ordförande i arbetet. Konsumentverket går in som huvudfinansiär för sekretariatet, vilket är i linje med myndighetens långsiktiga arbete för hjälmars säkerhet för att i förlängningen ge konsumenten bästa möjliga skydd.

Ny standard för lokala varningssystem vid naturolyckor18.1.2021 08:15:14 CET | Pressmeddelande

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar kopplade till naturolyckor ställer höga krav på säkerhet och hantering av samhället, individer och organisationer. Nu finns en ny ISO-standard för implementering av lokala varningssystem i händelse av naturolyckor. Sverige har haft en viktig roll i det internationella standardiseringsarbetet med ett sekretariat som drivs av SIS med en svensk ordförande.

Internationell överenskommelse om definitioner gällande kvinnors entreprenörskap för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt17.12.2020 18:50:16 CET | Pressmeddelande

The International Trade Centre, ITC, och Svenska institutet för standarder, SIS, har avslutat en International Workshop Agreement, IWA, inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO om globala definitioner gällande kvinnors entreprenörskap. Syftet är att underlätta beslutsfattande, datainsamling och åtkomst till kapacitetsuppbyggnad, finanser och marknader – för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum