Drivkraft Sverige

Drivkraft Sverige växer

Dela

Nu växer Drivkraft Sverige och anställer två nya medarbetare, David Sällh och Ebba Fredin för att stärka sitt arbete inom trygg och hållbar mobilitet samt kommunikation.

Branschorganisationen Drivkraft Sverige har en central roll i omställningsarbetet för hållbar mobilitet. För att stärka sitt team har Drivkraft Sverige nu anställt David Sällh, Utskottschef trygghet och Ebba Fredin, Kommunikationsstrateg.

”Branschen befinner sig mitt i en enorm omställning och det är viktigt att vår samlade röst ger företagen rätt förutsättningar att utveckla och leverera hållbara lösningar”, säger Johan G Andersson VD Drivkraft Sverige.

För att hantera ett allt mer diversifierat energisystem så stärker branschorganisationen Drivkraft Sverige upp inom trygg mobilitet. David Sällh tillträder den nya tjänsten som Utskottschef – Trygghet. David kommer senast från konsultbolaget 4C Strategies, där han jobbade med frågor kopplade till risk, kris och kontinuitetshantering inom energisektorn.

För att stärka rösten i branschens frågor, tillträder Ebba Fredin den nya tjänsten som Kommunikationsstrateg. Ebba kommer närmast från Transportföretagen där hon arbetade som pressansvarig och hon har god kännedom om branschen, betydelsen av mobilitet samt olika energislag och transportslag.

Drivkraft Sverige organiserar branschens viktigaste aktörer som leder omställningen till ett hållbart samhälle genom kommersiella och innovativa lösningar inom mobilitetsområdet. I februari 2020 presenterade branschen en Färdplan för Klimatneutral Konkurrenskraft, där man pekar på industrins åtaganden och betydelse för hela samhällets möjlighet att uppnå våra klimatmål, och redovisar politiska förslag och förutsättningar som krävs för en effektiv implementering.

För mer information, kontakta:  Johan G. Andersson, VD, mobil: 070-667 06 03, johan.g.andersson@drivkraftsverige.se eller Sofie Quant, Kommunikationschef, mobil:070-667 30 19, sofie.quant@drivkraftsverige.se

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

SPBI har bytt namn till Drivkraft Sverige. Branschorganisationens medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045.Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Drivkraft Sveriges kommentar på budgeten: vi efterlyser teknikneutralt styrmedel6.9.2021 14:19:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige spelar in på regeringens höstbudget för transport och infrastruktur som presenterades i dag. Budgeten som innehåller ”sköna gröna klimatåtgärder” som infrastrukturminister Tomas Eneroth sa vid pressträffen, satsar stora belopp på klimatbonus för nybilsförsäljningen. Men regeringen behöver satsa på klimatstyrning där flera olika lösningar ges möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan för resor och transporter. Drivkraft Sverige hade gärna också sett satsningar inom bonus malus på transporter som använder biodrivmedel.

Drivkraft Sverige kommenterar EU:s ”Fit for 55”14.7.2021 16:46:00 CEST | Pressmeddelande

Idag har EU-kommissionen presenterat lagstiftningspaket ”Fit for 55” för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är en ambitiös plan, som tar ett helhetsgrepp om omställningen och som även reflekterar kring livscykelperspektiv på utsläpp, vilket är positivt. Den innebär dock att hållbara biodrivmedel inte får rätt förutsättningar för att ha möjlighet att fullt ut bidra till omställningen. Risken är därför stor att målen inte kan nås.

Drivkraft Sverige kommenterar Sven Hunhammars betänkande i utfasningsutredningen1.6.2021 13:23:00 CEST | Pressmeddelande

I dag har Sven Hunhammar överlämnat utfasningsutredningens betänkande ”I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040” till regeringen. Drivkraft Sverige kommer att gå igenom betänkandet mer i detalj, men delar Hunhammars bedömning att fossila drivmedel ska fasas ut samt att den ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Däremot finns det en del frågor som behöver få svar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum