KK-stiftelsen

Drygt 125 miljoner kronor för att stärka forsknings- och utbildningsmiljöer

Dela

KK-stiftelsen beviljar 125,5 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsprojekt vid Högskolan Väst och Jönköping University. Projekten stärker utvecklingen av verksamheten inom lärosätenas KK-miljöer Primus (Högskolan Väst) och SPARK (Jönköping University).

Nya medel från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen inom additiv tillverkning vid Högskolan Väst kan vidareutvecklas. Bild: Högskolan Väst.
Nya medel från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen inom additiv tillverkning vid Högskolan Väst kan vidareutvecklas. Bild: Högskolan Väst.

KK-stiftelsens program KK-miljöer är ett verktyg för lärosätesledningar att långsiktigt och strategiskt utveckla profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer. KK-miljöerna får medel från stiftelsen baserat på årliga verksamhetsplaner som styr utvecklingen för miljöerna. Alla projekt planeras och bedrivs i nära samverkan med näringslivet.

– Satsningen på KK-miljöer är strategisk och långsiktig. Dessa två lärosäten går under 2022 in på sitt femte respektive sjätte år av en period på 10 år. Det är mycket spännande att på nära håll följa lärosätenas arbete med att stärka sin profilering och se hur de alltmer strategiskt använder hela vår programportfölj, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen.

Högskolan Väst beviljas 74 miljoner kronor

Högskolan Västs KK-miljö Primus etablerades 2018 och ska under en tioårsperiod profilera sin forskning och utbildning inom produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande. Primus beviljas nu 74 miljoner kronor av stiftelsen. Finansieringen gör det möjligt för högskolan att driva elva nya projekt inom forskning och kompetensutveckling. Det största projektet handlar om att vidareutveckla spetsforskningen inom svetsbaserad additiv tillverkning.

– Det är mycket positivt och glädjande att KK-stiftelsen stöttar vårt fortsatta arbete med att bygga en stark forsknings- och utbildningsmiljö. Projekten som beviljas är viktiga byggstenar för att kunna stärka svensk industri i omställningen till digitaliserad hållbar produktion, säger Lennart Malmsköld, programchef för Primus vid Högskolan Väst.

Jönköping University beviljas drygt 51 miljoner kronor

Jönköping Universitys forskningsmiljö SPARK etablerades 2017 och ska under en tioårsperiod utveckla stark forskning och utbildning av kunskapsintensiva produkter och processer. Forskningsmiljön beviljas nu 51,6 miljoner kronor av stiftelsen för att genomföra en större forskningsinsats inom innovativ gjuteriteknologi samt ett par strategiska rekryteringar.

– Stödet till den sju år långa forskningsprofilen omfattar ett stort antal företag och befäster ytterligare de strategiska satsningarna på JU med att bygga en konkurrenskraftig och attraktiv forskningsmiljö inom gjutna metalliska material och processer; såväl nationellt som internationellt. Detta ger oss möjlighet att fortsätta profilera oss inom området kunskapsintensiv produktrealisering, säger Salem Seifeddine, programchef för SPARK vid Jönköping University.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Nya medel från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen inom additiv tillverkning vid Högskolan Väst kan vidareutvecklas. Bild: Högskolan Väst.
Nya medel från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen inom additiv tillverkning vid Högskolan Väst kan vidareutvecklas. Bild: Högskolan Väst.
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt (årsskiftet 2021/2022).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning21.6.2022 10:14:44 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser24.5.2022 10:07:12 CEST | Pressmeddelande

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.

Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap19.5.2022 11:11:54 CEST | Pressmeddelande

Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och fyller en viktig roll i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. En generell utveckling är att vi går mot datadrivna nät och tjänster. Med stöd från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Karlstads universitet tillsammans med företag bland annat undersöka hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum