KK-stiftelsen

Drygt 125 miljoner kronor för att stärka forsknings- och utbildningsmiljöer

Dela

KK-stiftelsen beviljar 125,5 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsprojekt vid Högskolan Väst och Jönköping University. Projekten stärker utvecklingen av verksamheten inom lärosätenas KK-miljöer Primus (Högskolan Väst) och SPARK (Jönköping University).

Nya medel från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen inom additiv tillverkning vid Högskolan Väst kan vidareutvecklas. Bild: Högskolan Väst.
Nya medel från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen inom additiv tillverkning vid Högskolan Väst kan vidareutvecklas. Bild: Högskolan Väst.

KK-stiftelsens program KK-miljöer är ett verktyg för lärosätesledningar att långsiktigt och strategiskt utveckla profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer. KK-miljöerna får medel från stiftelsen baserat på årliga verksamhetsplaner som styr utvecklingen för miljöerna. Alla projekt planeras och bedrivs i nära samverkan med näringslivet.

– Satsningen på KK-miljöer är strategisk och långsiktig. Dessa två lärosäten går under 2022 in på sitt femte respektive sjätte år av en period på 10 år. Det är mycket spännande att på nära håll följa lärosätenas arbete med att stärka sin profilering och se hur de alltmer strategiskt använder hela vår programportfölj, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen.

Högskolan Väst beviljas 74 miljoner kronor

Högskolan Västs KK-miljö Primus etablerades 2018 och ska under en tioårsperiod profilera sin forskning och utbildning inom produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande. Primus beviljas nu 74 miljoner kronor av stiftelsen. Finansieringen gör det möjligt för högskolan att driva elva nya projekt inom forskning och kompetensutveckling. Det största projektet handlar om att vidareutveckla spetsforskningen inom svetsbaserad additiv tillverkning.

– Det är mycket positivt och glädjande att KK-stiftelsen stöttar vårt fortsatta arbete med att bygga en stark forsknings- och utbildningsmiljö. Projekten som beviljas är viktiga byggstenar för att kunna stärka svensk industri i omställningen till digitaliserad hållbar produktion, säger Lennart Malmsköld, programchef för Primus vid Högskolan Väst.

Jönköping University beviljas drygt 51 miljoner kronor

Jönköping Universitys forskningsmiljö SPARK etablerades 2017 och ska under en tioårsperiod utveckla stark forskning och utbildning av kunskapsintensiva produkter och processer. Forskningsmiljön beviljas nu 51,6 miljoner kronor av stiftelsen för att genomföra en större forskningsinsats inom innovativ gjuteriteknologi samt ett par strategiska rekryteringar.

– Stödet till den sju år långa forskningsprofilen omfattar ett stort antal företag och befäster ytterligare de strategiska satsningarna på JU med att bygga en konkurrenskraftig och attraktiv forskningsmiljö inom gjutna metalliska material och processer; såväl nationellt som internationellt. Detta ger oss möjlighet att fortsätta profilera oss inom området kunskapsintensiv produktrealisering, säger Salem Seifeddine, programchef för SPARK vid Jönköping University.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Nya medel från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen inom additiv tillverkning vid Högskolan Väst kan vidareutvecklas. Bild: Högskolan Väst.
Nya medel från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen inom additiv tillverkning vid Högskolan Väst kan vidareutvecklas. Bild: Högskolan Väst.
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. KK-stiftelsen bildades 1994 när de så kallade löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 10,6 miljarder kronor på drygt 3 300 projekt.

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångårig satsning på forskning om hjärnhälsa21.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och tolv företag satsar tillsammans drygt 120 miljoner i ett mångårigt forskningsprojekt kring hjärnhälsa. Det som ska studeras är sambanden mellan fysisk aktivitet och friska hjärnfunktioner ur ett hållbart perspektiv. – Forskningsprofilen E-PABS är ett unikt projekt med tydlig agenda och en samhällsnyttig potential, där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar. Ökad kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion kan ge möjlighet att optimalt anpassa och implementera träning och fysisk aktivitet i olika livssituationer, populationer och åldrar, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

35 miljoner till forskning om ledarskap, robotar och kvalitetssäkring av bioinspirerade molekyler20.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet får dela på drygt 35 miljoner för tydligt avgränsade forskningsprojekt som direkt efterfrågas av näringslivet. – När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas. I KK-stiftelsens program Synergi ges unika förutsättningar för forskare från olika ämnesområden att samarbeta för nya profilområden på lärosätet. Här har forskare identifierat gemensamma kärnfrågor tillsammans med tjugo företag och organisationer, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

117 miljoner till forskning ska ge ökad bioekonomi och konkurrenskraft15.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Mittuniversitetet och sju företag satsar tillsammans 117 miljoner på en ny forskningsprofil, NeoPulp, som ska bidra till att bredda användandet av fiberbaserade material, minska klimatavtrycket och attrahera FoU-personal till skogsindustrin. – Resurseffektiva tillverkningsprocesser och biomaterial från skogen är ett starkt forskningsområde vid Mittuniversitetet. Här finns unik erfarenhet och kompetens i nära samverkan med företagspartners. NeoPulp blir nu grundstenen för ny processforskning med potential för internationellt genomslag och ökad konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

5 miljoner till spetsutbildningar som sätter lärosäten på kartan31.5.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Blekinge Tekniska Högskola, Jönköping University och Högskolan Väst beviljas totalt 5 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå. – Utbudet av nätbaserade kurser är enormt och genom dessa satsningar får lärosätena en chans att sticka ut och erbjuda kurser med höga pedagogiska ambitioner, säger Petter Zirath, programansvarig för programmet NU på KK-stiftelsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum