Försäkringskassan

Drygt hälften av alla nyansökningar om assistansersättning för andningshjälp har beviljats sedan lagändringen 2019

Dela

Idag lämnar Försäkringskassan in svar på ett regeringsuppdrag om att, efter den lagändring som trädde i kraft 1 november 2019, följa upp och analysera antalet personer som beviljas eller får avslag på sin ansökan om assistansersättning för andningshjälp enligt LSS. I rapporten analyseras och beskrivs också orsakerna till besluten.

— Lagändringen att hjälp med andning ska vara ett grundläggande behov har haft störst betydelse för de som gjort en nyansökan. Det beror på att de som ansökt om fler timmar redan har grundläggande behov enligt LSS som överstiger 20 timmar per vecka. De personerna kunde redan före den 1 november 2019 få sitt behov av andningshjälp tillgodosett genom assistansersättning fast då som andra personliga behov, säger Signe Holmlund Armerin, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

I rapporten redovisas resultatet av samtliga beslut, där ansökan gällde andningshjälp, fattade 1 november 2019–31 december 2020. Under denna period har det fattats 753 beslut utifrån en ansökan om assistansersättning för andningshjälp. Majoriteten, 446 stycken, rör nyansökan, och majoriteten av dem rör barn.

Rapporten i korthet:

  • Tre av fem ansökningar om andningshjälp är en nyansökan, och mer än hälften av dessa har lett till beviljande av assistansersättning. Det gällde både barn och unga samt vuxna.

  • Majoriteten av de som nyansökt om assistansersättning för andningshjälp är barn och unga i åldern 0–19 år, där barn under 7 år är i klar majoritet. Det är en högre andel barn i åldern 0–6 år som har fått rätt till assistansersättning än de som är 7 år och äldre.

  • I majoriteten av bifallsbesluten har andningshjälpen bedömts vara ett grundläggande behov enligt LSS. När andning bedöms vara ett grundläggande behov beviljas assistansersättning med i genomsnitt 157 timmar per vecka varav hjälp med andning omfattar i genomsnitt 81 timmar per vecka under den granskade perioden.

  • I bifall där andning har bedömts vara grundläggande behov är hjälp med slemsugning, i kombination med bland annat övervakning, inhalation och andningsmaskin, den vanligaste åtgärden.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: https://www.forsakringskassan.se/omfk/vart_uppdrag/ledning_styrning_uppfoljning


Kontakt:
Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Anpassningar av socialförsäkringen gav mindre smittspridning under 20208.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 anpassades många delar av socialförsäkringen för att bidra till mindre smittspridning i samhället och för att förenkla för människor. I rapporten Socialförsäkringen och coronapandemin som släpps idag analyserar Försäkringskassan utfallet och konstaterar att användningen av socialförsäkringen har varit omfattande och att många – men inte alla – anpassningar har gett önskad effekt.

Fler barn får assistansersättning efter lagändringar21.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Fler beviljades assistansersättning 2020 jämfört med året innan. Den största ökningen, 60 procent, har skett i åldersgruppen 0–6 år där antalet ökade med 40 personer. Att hjälp med andning blev ett behov som kan ge rätt till assistansersättning är, tillsammans med de lagändringar kring andning och sondmatning som kom i juli 2020, en sannolik förklaring till ökningen. Det är några av resultaten i den årliga rapport som Försäkringskassan tar fram på uppdrag av regeringen.

Försäkringskassan föreslår översyn av sekretesslagstiftningen28.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Försäkringskassan föreslår att reglerna som styr sekretessen mellan myndigheter ses över. Det är innebörden i en skrivelse som nyligen lämnats till regeringen. Idag begränsar sekretess myndighetens arbete med att förhindra brottslighet inom socialförsäkringen. Om det blev lättare för Försäkringskassan att till exempel få information från Skatteverket skulle fler felaktiga utbetalningar kunna förhindras.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum