Försäkringskassan

Drygt hälften av alla nyansökningar om assistansersättning för andningshjälp har beviljats sedan lagändringen 2019

Dela

Idag lämnar Försäkringskassan in svar på ett regeringsuppdrag om att, efter den lagändring som trädde i kraft 1 november 2019, följa upp och analysera antalet personer som beviljas eller får avslag på sin ansökan om assistansersättning för andningshjälp enligt LSS. I rapporten analyseras och beskrivs också orsakerna till besluten.

— Lagändringen att hjälp med andning ska vara ett grundläggande behov har haft störst betydelse för de som gjort en nyansökan. Det beror på att de som ansökt om fler timmar redan har grundläggande behov enligt LSS som överstiger 20 timmar per vecka. De personerna kunde redan före den 1 november 2019 få sitt behov av andningshjälp tillgodosett genom assistansersättning fast då som andra personliga behov, säger Signe Holmlund Armerin, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

I rapporten redovisas resultatet av samtliga beslut, där ansökan gällde andningshjälp, fattade 1 november 2019–31 december 2020. Under denna period har det fattats 753 beslut utifrån en ansökan om assistansersättning för andningshjälp. Majoriteten, 446 stycken, rör nyansökan, och majoriteten av dem rör barn.

Rapporten i korthet:

  • Tre av fem ansökningar om andningshjälp är en nyansökan, och mer än hälften av dessa har lett till beviljande av assistansersättning. Det gällde både barn och unga samt vuxna.

  • Majoriteten av de som nyansökt om assistansersättning för andningshjälp är barn och unga i åldern 0–19 år, där barn under 7 år är i klar majoritet. Det är en högre andel barn i åldern 0–6 år som har fått rätt till assistansersättning än de som är 7 år och äldre.

  • I majoriteten av bifallsbesluten har andningshjälpen bedömts vara ett grundläggande behov enligt LSS. När andning bedöms vara ett grundläggande behov beviljas assistansersättning med i genomsnitt 157 timmar per vecka varav hjälp med andning omfattar i genomsnitt 81 timmar per vecka under den granskade perioden.

  • I bifall där andning har bedömts vara grundläggande behov är hjälp med slemsugning, i kombination med bland annat övervakning, inhalation och andningsmaskin, den vanligaste åtgärden.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: https://www.forsakringskassan.se/omfk/vart_uppdrag/ledning_styrning_uppfoljning


Kontakt:
Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemiersättningar upphör från och med 1 oktober22.9.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättningar. Samtidigt försvinner det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg. I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Det betyder att läkarintyg kommer behövas från och med dag 8 i sjukperioden. Även för ersättning för vab kommer intyg behövas från och med dag 8.

Pandemin: Många korta sjukfall och uppskjuten rehabilitering1.9.2021 09:09:39 CEST | Pressmeddelande

Pandemin har påverkat de försäkrades möjligheter att få stöd från sjukförsäkringen, både genom att det blivit enklare att få sjukpenning, framförallt vid korta sjukfall, men också då förutsättningarna för stöd för återgång i arbete försämrats och rehabiliteringsinsatser har skjutits upp. Samtidigt har pandemin medfört en stor ökning av korta sjukfall – det visar Försäkringskassans andra delsvar på regeringsuppdrag om ”Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen” som lämnas in idag.

Myndigheter föreslår bättre möjligheter för informationsutbyte för att motverka felaktiga utbetalningar12.7.2021 09:13:11 CEST | Pressmeddelande

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen drabbar skattebetalarna och undergräver förtroendet för våra trygghetssystem. Just nu pågår flera initiativ och arbeten för att se till att de felaktig utbetalade kronorna blir färre. Som ett led i detta arbete föreslår fem myndigheter gemensamt ändringar i Lagen om underrättelseskyldighet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum