Försäkringskassan

Dubbeldagar tas ut för vart fjärde barn

Dela

Idag på Mors dag publicerar Försäkringskassan ny statistik över uttaget av så kallade dubbeldagar. En dubbeldag är när båda föräldrarna tar ut föräldrapenning samtidigt för samma barn. Den nya statistiken visar att ungefär en fjärdedel av barnen som föddes 2019 hade föräldrar som nyttjade möjligheten att vara hemma med barnet samtidigt som sin partner.

— Många föräldrar nyttjar inte möjligheten till dubbeldagar. För barn som föddes under 2019 var det 27 procent av barnen vars föräldrar tog ut dubbeldagar. Det finns vissa regionala skillnader i nyttjandet av dubbeldagar, för barn födda 2019 var det i Gotlands län 34 procent och i Skåne och Jämtlands län knappt 25 procent av barnen vars föräldrar tog ut dubbeldagar. Det säger Alma Wennemo Lanninger, analytiker vid Försäkringskassan.

När föräldrar tar ut en dubbeldag så räknas två dagar av, en för varje förälder. Föräldrar kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Uttaget av dubbeldagar ingår inte i de dagar som är reserverade för endera föräldern. Det går bra att ta ut dubbeldagar på olika nivåer. Det betyder att en förälder kan ta ut dagar på sjukpenningnivå samtidigt som den andra tar ut dagar på lägstanivå.

— Totalt utbetalades det dubbeldagar för drygt 35 000 barn under förra året. Sammantaget så togs det ut 825 000 dagar då barnets båda föräldrar fick föräldrapenning för att vara hemma med sitt barn. Antal barn vars föräldrar har tagit ut dubbeldagar har legat på en relativt stabil nivå de senaste åren. För barn som det tagits ut dubbeldagar för har föräldrarna i snitt tagit ut 23 dubbeldagar, avslutar Alma Wennemo Lanninger.

Statistiken finns här.

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Anpassningar av socialförsäkringen gav mindre smittspridning under 20208.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 anpassades många delar av socialförsäkringen för att bidra till mindre smittspridning i samhället och för att förenkla för människor. I rapporten Socialförsäkringen och coronapandemin som släpps idag analyserar Försäkringskassan utfallet och konstaterar att användningen av socialförsäkringen har varit omfattande och att många – men inte alla – anpassningar har gett önskad effekt.

Drygt hälften av alla nyansökningar om assistansersättning för andningshjälp har beviljats sedan lagändringen 20197.6.2021 09:19:50 CEST | Pressmeddelande

Idag lämnar Försäkringskassan in svar på ett regeringsuppdrag om att, efter den lagändring som trädde i kraft 1 november 2019, följa upp och analysera antalet personer som beviljas eller får avslag på sin ansökan om assistansersättning för andningshjälp enligt LSS. I rapporten analyseras och beskrivs också orsakerna till besluten.

Fler barn får assistansersättning efter lagändringar21.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Fler beviljades assistansersättning 2020 jämfört med året innan. Den största ökningen, 60 procent, har skett i åldersgruppen 0–6 år där antalet ökade med 40 personer. Att hjälp med andning blev ett behov som kan ge rätt till assistansersättning är, tillsammans med de lagändringar kring andning och sondmatning som kom i juli 2020, en sannolik förklaring till ökningen. Det är några av resultaten i den årliga rapport som Försäkringskassan tar fram på uppdrag av regeringen.

Försäkringskassan föreslår översyn av sekretesslagstiftningen28.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Försäkringskassan föreslår att reglerna som styr sekretessen mellan myndigheter ses över. Det är innebörden i en skrivelse som nyligen lämnats till regeringen. Idag begränsar sekretess myndighetens arbete med att förhindra brottslighet inom socialförsäkringen. Om det blev lättare för Försäkringskassan att till exempel få information från Skatteverket skulle fler felaktiga utbetalningar kunna förhindras.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum