Försäkringskassan

Dubbeldagar tas ut för vart fjärde barn

Dela

Idag på Mors dag publicerar Försäkringskassan ny statistik över uttaget av så kallade dubbeldagar. En dubbeldag är när båda föräldrarna tar ut föräldrapenning samtidigt för samma barn. Den nya statistiken visar att ungefär en fjärdedel av barnen som föddes 2019 hade föräldrar som nyttjade möjligheten att vara hemma med barnet samtidigt som sin partner.

— Många föräldrar nyttjar inte möjligheten till dubbeldagar. För barn som föddes under 2019 var det 27 procent av barnen vars föräldrar tog ut dubbeldagar. Det finns vissa regionala skillnader i nyttjandet av dubbeldagar, för barn födda 2019 var det i Gotlands län 34 procent och i Skåne och Jämtlands län knappt 25 procent av barnen vars föräldrar tog ut dubbeldagar. Det säger Alma Wennemo Lanninger, analytiker vid Försäkringskassan.

När föräldrar tar ut en dubbeldag så räknas två dagar av, en för varje förälder. Föräldrar kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Uttaget av dubbeldagar ingår inte i de dagar som är reserverade för endera föräldern. Det går bra att ta ut dubbeldagar på olika nivåer. Det betyder att en förälder kan ta ut dagar på sjukpenningnivå samtidigt som den andra tar ut dagar på lägstanivå.

— Totalt utbetalades det dubbeldagar för drygt 35 000 barn under förra året. Sammantaget så togs det ut 825 000 dagar då barnets båda föräldrar fick föräldrapenning för att vara hemma med sitt barn. Antal barn vars föräldrar har tagit ut dubbeldagar har legat på en relativt stabil nivå de senaste åren. För barn som det tagits ut dubbeldagar för har föräldrarna i snitt tagit ut 23 dubbeldagar, avslutar Alma Wennemo Lanninger.

Statistiken finns här.

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemin: Många korta sjukfall och uppskjuten rehabilitering1.9.2021 09:09:39 CEST | Pressmeddelande

Pandemin har påverkat de försäkrades möjligheter att få stöd från sjukförsäkringen, både genom att det blivit enklare att få sjukpenning, framförallt vid korta sjukfall, men också då förutsättningarna för stöd för återgång i arbete försämrats och rehabiliteringsinsatser har skjutits upp. Samtidigt har pandemin medfört en stor ökning av korta sjukfall – det visar Försäkringskassans andra delsvar på regeringsuppdrag om ”Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen” som lämnas in idag.

Myndigheter föreslår bättre möjligheter för informationsutbyte för att motverka felaktiga utbetalningar12.7.2021 09:13:11 CEST | Pressmeddelande

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen drabbar skattebetalarna och undergräver förtroendet för våra trygghetssystem. Just nu pågår flera initiativ och arbeten för att se till att de felaktig utbetalade kronorna blir färre. Som ett led i detta arbete föreslår fem myndigheter gemensamt ändringar i Lagen om underrättelseskyldighet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum