Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Dubbelt bidrag gav små effekter på antalet besök

Dela

Fördubblingen av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) som infördes förra året ledde till en mindre ökning i besöksfrekvens bland de som är 75 år och äldre, men andra åldersgrupper har inte besökt tandvården oftare. Det framgår av en rapport som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tagit fram.

  • Patienter som besökte tandvården har däremot fått fler förebyggande åtgärder vid sina besök efter ATB-reformen, säger Gun-Britt Lundin, enhetschef på TLV.

Antalet patienter som fick informationsåtgärder ökade med cirka 1–9 procent beroende på vilken åldersgrupp man tillhör, medan antalet patienter som behandlades med tandstensborttagning ökade med mellan 7–18 procent.

  • Det är positivt att fler patienter fick förebyggande åtgärder. Resultatet från den andra delen av studien tyder dock på att ett förhöjt ATB kan medföra en risk för icke odontologisk motiverad konsumtion av förebyggande tandvård och därmed statliga medel, säger Gun-Britt Lundin.

Det var i april 2018 som regeringen fördubblade det allmänna tandvårdsbidraget för att ytterligares stimulera till regelbundna tandvårdsbesök i förebyggande syfte.  Reformen ökade statens kostnader från en miljard till 1,8 miljarder kronor.

Kontakter

Om

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

http://tlv.se

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna, som också kallas högkostnadsskyddet. TLV beslutar även vilken tandvård som ska omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet. Vi ansvarar också för reglerna för utbyte av läkemedel på apotek och den ersättning apoteken ska få för att expediera receptbelagda läkemedel. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som det offentliga satsar på läkemedel, apotek och tandvård. Det gör vi bland annat genom reglering, ersättning och uppföljning av marknaderna.