Statens veterinärmedicinska anstalt

Duvpest hos stadsduvor i Lidköping

Dela

Duvpest, som är en virussjukdom, konstaterades nyligen hos vilda stadsduvor i centrala Lidköping. Duvor skickades in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) efter att man upptäckt ett flertal döda och sjuka duvor i centrala Lidköping. Viruset kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel.

Duva. Bilden får fritt användas i anslutning till publicering av pressmeddelandet. Foto: Bengt Ekberg/SVA
Duva. Bilden får fritt användas i anslutning till publicering av pressmeddelandet. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Övervakningen av duvpest baseras på stickprov. Rapporter som inkommit till SVA tyder på att duvpest förekommer på flera platser i Västra Götaland och sannolikt även i fler län.

Goda smittskyddsrutiner viktiga

Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor. Duvpest kan däremot smitta tama fjäderfän och ge den mycket smittsamma sjukdomen newcastlesjuka som drabbat svenska tamfjäderfän vid ett flertal tillfällen och senast 2018.

– Det är som alltid viktigt att förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar för att minska risken för att tamfåglar drabbas av fågelinfluensa eller newcastlesjuka. Djurägare uppmanas att vara noggranna med strikta smittskyddsbarriärer, inklusive skobyte och handtvätt, samt att utfodra och ge vatten åt fjäderfä under tak, säger epidemiolog Malin Grant, SVA.

SVA följer sjukdomsläget hos vilda djur, inklusive fåglar, och är tacksamma för allmänhetens bidrag med rapporter om sjuka eller döda vilda djur. Det kan ske via SVA:s webbplats: https://rapporteravilt.sva.se/. Myndigheten följer också sjukdomsläget internationellt och värderar kontinuerligt risken för introduktion och spridning av smitta till svenska djur.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda smittskyddsrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom, säger smittskyddshandläggare Enisa Miljanic, Jordbruksverket.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Duva. Bilden får fritt användas i anslutning till publicering av pressmeddelandet. Foto: Bengt Ekberg/SVA
Duva. Bilden får fritt användas i anslutning till publicering av pressmeddelandet. Foto: Bengt Ekberg/SVA
Ladda ned bild

Länkar

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00https://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

Trots utbrott är hälsoläget hos svenska djur gott14.6.2021 18:05:03 CEST | Pressmeddelande

Trots utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar under 2020 är hälsoläget hos svenska djur fortsatt gott. Det visar årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” som nu är klar. Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2020. Över 30 sjukdomar och smittämnen behandlas i rapporten, bland annat flera viktiga zoonoser, dvs sjukdomar som sprids mellan djur och människor, men även andra smittsamma sjukdomar som bara förekommer hos djur.

Avhandling: Mastit vanligt hos pastoralisters kameler10.6.2021 07:34:57 CEST | Pressmeddelande

Genom att undersöka vilka bakterier som orsakar osynlig mastit hos kameler, dessa bakteriers känslighet för antibiotika, olika inflammationsmarkörer i kamelmjölken samt analysera DNA hos bakterierna i mjölken kunde tänkbara smittvägar inom kamelhjordar beskrivas. Det behövs en ökad förståelse för hur kamelskötarna uppfattar mastit för att kunna utveckla förebyggande åtgärder som är lokalt acceptabla och genomförbara.

Rapport – matförsörjning i kris säkras bäst av en bra plan24.5.2021 07:20:00 CEST | Pressmeddelande

I en färsk rapport, Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris, har SVA, SLU, MSB och Jordbruksverket synat sårbarheten inom svensk djurhållning. En viktig lärdom är att produktionsanläggningarna måste få hjälp att skapa ordentliga krishanteringsplaner. En annan att det kan behövas politiska beslut om till exempel lagerhållning av insatsvaror och kontinuerligt underhåll, även på landsbygden, av samhällets infrastruktur, såsom elnät, vägar och IT.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum