Stockholms stad

Dynamisk organisation för varje elevs utveckling

Dela

Ingenting är omöjligt – vi testar och vi provar. Så resonerar Ove Sköld, biträdande rektor på Anna Whitlocks gymnasium. Han har nyligen utnämnts till årets biträdande gymnasierektor i Stockholms stad. Hans engagemang och analysförmåga bidrar till goda resultat och en undervisning på vetenskaplig grund.

Ove Sköld. Foto: Rodrigo Paras
Ove Sköld. Foto: Rodrigo Paras

– Det är såklart roligt att bli bekräftad men framför allt är det positivt att det vi tror på får uppmärksamhet, säger Ove Sköld apropå att ha tilldelats utmärkelsen årets biträdande rektor. 

Utgångspunkten är att bygga en organisation där syftet är det viktigaste, det vill säga elevernas undervisning och att utveckla förmågan att äga sitt eget lärande. 

– Vi hade en unik chans att bygga upp en organisation och kultur utifrån vår vision och syftet med verksamheten när Anna Whitlock startade. Vi gick från 0 till 2180 elever och 220 lärare år 2018-2020 och fick möjlighet att skapa en organisation utifrån det vi tror gynnar elevers lärande och lärares professionsutveckling. 

Förhållningssätt och kultur är viktiga hörnstenar för framgången. Som till exempel att undervisningen ska styra schemat och inte tvärtom. Att möjliggöra kollegial professionsutveckling och att organisera undervisningen så att den främjar alla elever så långt som möjligt. 

– Vi jobbar för att skapa förutsättningar för varje elevs utveckling. I det arbetet provar och testar vi. Vi reflekterar, anpassar och ändrar när så behövs. 

Motivering 

Oves bidrag till grundandet och utvecklandet av Anna Whitlocks gymnasium är imponerande. Oves förmåga att identifiera utmaningar, sammanställa statistiska underlag, analysera och utveckla dessa har stärkt skolans systematiska kvalitetsarbete och bidragit till att skolan i dag har en undervisning som vilar på vetenskaplig grund.  

Med innovativt synsätt på schemaläggning som pedagogiskt verktyg har Ove på ett mycket värdefullt sätt bidragit till elevernas bästa möjliga undervisning. Oves föredömliga förhållningssätt som utgår från att ”ingenting är omöjligt – vi testar och vi provar” har varit en särskild viktig faktor i de goda resultat som idag finns på skolan.  

Oves engagemang och drivkraft att outtröttligt ifrågasätta föreställningar om vad gymnasieskolan är och hur den ska organiseras, gör honom till en mycket viktig och skicklig pedagogisk ledare i Stockholms stad.  

Fakta om Stockholms stads lärare och rektorer  

Ungefär 9 300 personer är anställda som lärare i Stockholms stads kommunala skolor, det vill säga både i grundskolor och på gymnasier.    

Det finns cirka 7 700 lärare i Stockholms stads kommunala grundskolor.   

Det finns cirka 1 600 lärare i Stockholm stads kommunala gymnasier.   

Det finns cirka 140 rektorer på Stockholms stads kommunala grundskolor.    

Det finns 28 rektorer på Stockholms stads kommunala gymnasier.     

Det finns cirka 370 biträdande rektorer på Stockholms stads kommunala grundskolor.   

Det finns cirka 60 biträdande rektorer på Stockholms stads kommunala gymnasier.    

Fakta om utmärkelsen 

Stockholms stad delar ut utmärkelser till årets lärare, årets lärarlag, årets rektorer och årets biträdande rektorer. Prisutdelningen ägde rum på konferensen Leda lärande.      

Lärare, andra pedagoger och skolledare kan nominera kollegor i Stockholms stad till utmärkelserna årets lärare och årets lärarlag. Rektor och biträdande rektor nomineras av närmsta chef. Juryn består av Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Lee Orberson, grundskoledirektör, och Joachim Håkansson, gymnasiedirektör.     

Prissumman fastställs varje år och delas ut till skolan för att användas till professionsutveckling för vinnaren. Årets prissumma till Årets lärare, Årets rektor och Årets biträdande rektor är 10 000 kronor och ska användas till professionsutveckling.   

Foto: Rodrigo Paras  

Kontakt: Ove Sköld, biträdande rektor 0850834454, ove.skold@edu.stockholm.se 

Nyckelord

Kontakter

UtbildningsförvaltningenPresskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson

Förvaltningen ansvarar för och driver kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förvaltningen ansvarar för stadens kontakter med fristående skolor och ska informera om alla sökalternativ oavsett anordnare. Förvaltningen ger tillstånd till och utövar tillsyn över enskilda förskolor samt svarar för övergripande uppföljning av alla skolformer oavsett anordnare.

Tel:08-508 333 00info.utbildning@edu.stockholm.se

Bilder

Ove Sköld. Foto: Rodrigo Paras
Ove Sköld. Foto: Rodrigo Paras
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum