ManpowerGroup

Dyster sysselsättningstrend för restauranger och hotell

Dela

Den svenska hotell- och restaurangbranschen ger en dyster prognos inför våren med en sysselsättningstrend på -14 procent. Det är den enda svenska bransch där sysselsättningen förväntas minska. Svensk arbetsmarknad som helhet har däremot en stabil utveckling, med en av de mest positiva prognoserna i Europa. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Det är tråkigt att arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen rapporterar en dyster prognos, och att trenden verkar gå åt fel håll. Skillnaderna är väldigt stora mellan olika branscher, vilket indikerar en återhämtning i olika takt, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Sysselsättningstrenden för restauranger och hotell ligger på -14 procent, vilket innebär att arbetsgivarna har dämpade förhoppningar om sysselsättningen under det andra kvartalet 2021. Under första kvartalet var prognosen -2 procent. Svensk arbetsmarknad som helhet har en sysselsättningstrend på 8 procent, vilket är den näst högsta prognosen i Europa.

– Sverige har uppvisat stabila prognoser under de senaste två kvartalen, och det ligger även i linje med SCB:s data som visar på en något bättre arbetsmarknad under fjärde kvartalet 2020. Samtidigt vet vi inte hur arbetsmarknaden kommer att se ut efter pandemin, när de ekonomiska stöden försvinner och företagen ska stå på egna ben, säger Mikael Jansson.

Digitaliseringen hjälper branscher som kan jobba på distans

Prognosen på -14 procent för hotell- och restaurangbranschen är en nedgång på 28 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal förra året. Finans- och tjänstesektorn är den bransch som förväntas öka mest, med en optimistisk sysselsättningsprognos på 22 procent, och även byggbranschen rapporterar en stadig prognos på 14 procent.

– De stora restriktionerna i hur vi kan röra oss i samhället slår extra hårt mot hotell- och restaurangbranschen, medan de företag som kan utföra sysslor på distans fortfarande står sig. Krisen har snabbat på omvandlingen av arbetsmarknaden och en del förändringar kan komma att bli bestående, säger Mikael Jansson.

Mätningen genomfördes under pågående pandemi, den 6–26 januari, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.

Topplistor

 • Länderna med starkast jobbprognoser globalt
 • Länderna med starkast jobbprognoser i Europa

Bilagor

 • Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q2 2021 (på engelska)
 • Metodologi (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 2021 presenteras den 8 juni.

Branschernas jobbprognoser i Sverige

 • Finans- och tjänstesektorn, +22 procent
 • Byggbranschen, +14 procent
 • Parti- och detaljhandeln, +10 procent
 • Tillverkningsindustrin, +9 procent
 • Annan produktion, +6 procent
 • Andra tjänster, +2 procent
 • Hotell- och restaurangbranschen, -14 procent

Länderna med starkast jobbprognoser globalt

 • Taiwan, +24 procent
 • USA, +18 procent
 • Singapore, +17 procent
 • Australien, +17 procent
 • Rumänien, +12 procent

Länderna med starkast jobbprognoser i Europa

 • Rumänien, +12 procent
 • Sverige, +8 procent
 • Belgien, +8 procent
 • Tjeckien, +8 procent
 • Frankrike, +7 procent

Om sysselsättningstrenden

Sysselsättningstrenden för Sverige under det andra kvartalet 2021 är 8 procent. Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2021 förväntar sig 17 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 6 procent förväntar sig en minskad sysselsättning, 2 procent svarar vet ej och majoriteten (75 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då 11 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden 8 procent.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 16 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 44 länder. I Sverige har drygt 450 intervjuer genomförts.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 55 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Information om metodiken

Från och med Q2 2020 används en metodik för att göra resultaten mer jämförbara globalt. I stället för att undersöka tio olika branscher har vissa kategorier som utgör en liten andel av den nationella arbetskraften vägts samman. Tillverkningsindustrin, byggbranschen, parti- och detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen samt tjänstesektorn (finans-, fastighets- och uppdragssektorn) kvarstår i undersökningen. I sektorn ”Annan produktion” ingår gruvnäringen, de gröna näringarna (jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske) samt energisektorn. I sektorn ”Andra tjänster” ingår offentlig sektor samt transportsektorn.

Förändringar i hur data viktas mellan länder har också förändrats. Tidigare bearbetades och viktades data olika utifrån länders och regioners storlek, men från och med Q2 2020 använder samtliga undersökta regioner samma analysmodell. Detta innebär att siffrorna blir mer konsekventa och internationellt jämförbara.  

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

0771-55 99 00http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom kompetens- och HR-tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Vi bidrar genom att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter miljontals människor i arbete. ManpowerGroup™ är sedan många år erkända för vår mångfald, inkludering, jämställdhet och 2021 utsågs vi till ett av världens mest etiska företag för tolfte året i rad. I Sverige har vi omkring 7 000 medarbetare på drygt 50 orter över hela landet med varumärkena: Manpower®, Experis®, Talent Solutions® och Jefferson Wells®. Varje år sätter vi 15 000 personer i jobb i Sverige.Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Manpower erbjuder digitala matchningstjänster hela 20219.4.2021 08:55:35 CEST | Pressmeddelande

Arbetsförmedlingen har nyligen beslutat att förlänga tidsgränsen för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans till den sista december. Detta gör att fler arbetssökande får tillgång till hjälpen, oavsett var i landet man befinner sig. Manpower Matchning, en av Sveriges största aktörer inom Stöd och Matchning, kommer därmed fortsätta att leverera digital undervisning och coachning året ut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum