VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

E-handel med dagligvaror kan minska transporter

Dela

E-handeln betyder nya möjligheter för konsumenter till ökad tillgänglighet och service men är samtidigt en logistikutmaning för dagligvaruhandeln. Med effektiv logistik och minskad bilanvändning kan transporterna för hushållens livsmedelsförsörjning minska tack vare e-handeln. Samtidigt är konkurrensen hård, vilket driver på servicen.

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

VTI har i en studie, finansierad av Energimyndigheten, tittat på möjligheter att minska energianvändningen vid transporter i samband med e-handel, både utifrån dagligvaruhandelns distributionssystem och konsumenternas perspektiv. Den största potentialen för energieffektivisering finns i den sista delen av transporten till kund, kallat sista milen.

Studien visar att det är nu, när e-handel utvecklas kraftigt, som det också är möjligt att skapa erbjudanden som både är attraktiva för kunderna och långsiktigt hållbara. Lösningar som fungerar vad gäller lönsamhet, energiåtgång vid transporter, tillgänglighet för kund och så vidare.

– Kanske är de lösningar som vi som kunder har tillgång till idag lite ”för” bra och bekväma. För att e-handeln ska bli långsiktigt hållbar kan vi behöva acceptera att vi till exempel måste ha lite längre framförhållning och planera våra inköp mer, säger Jenny Karlsson, forskningsledare på VTI.

Vilka lösningar är det då som är hållbara? VTI pekar i sin rapport på att det inte finns en lösning som fungerar överallt. I en större stad, med många invånare på liten yta, kan ett system med effektiva hemtransporter vara en energieffektiv lösning – med en, samordnad transport kan många kunder få sin matkasse levererad till dörren. I en mindre tätort som är spridd över ett större område och med färre kunder kan en ”Click&Collect”-lösning vara ett bra energieffektivt alternativt. En sådan lösning kan innebära att kassarna plockas ihop och levereras till ett centralt placerat utlämningsställe dit kunderna i området kan åka för att hämta sina varor. Såväl hemleverans som Click&Collect bidrar till minskade bilresor.

– Det är ett komplext system. Vilka lösningar som fungerar bäst beror på sammanhanget. I vår studie pekar vi på olika nyckelfaktorer som är viktiga för att hitta de lösningar som är mest energieffektiva, säger Jenny Karlsson.

Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel – genom minskade transporter

Ytterligare information

Jenny Karlsson, forskningsledare, jenny.karlsson@vti.se, tel 013-20 42 65 (projektledare)

Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare, linea.kjellsdotter@vti.se, tel 031-750 26 33 (logistiklösningar)

Joakim Kalantari, senior forskare, joakim.kalantari@vti.se, tel 08-555 365 19 (konsumentperspektiv)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum