Trafikverket

E4 Kongberget–Gnarp kräver ytterligare utredning

Dela

E4 Kongberget–Gnarp är en olycksdrabbad del av E4 där Trafikverket vill bygga mötesseparerad väg så fort det går. Det är också ett komplicerat projekt där det återstår många behov att samordna.

45 mil E4 från Stockholm till Härnösand är idag mötesseparerad förutom de ca två milen mellan Kongberget och Gnarp. För att få en trafiksäker väg med god framkomlighet längs hela sträckan är den aktuella delen angelägen att åtgärda.

Samtidigt finns det viktiga miljöaspekter och motstående behov på sträckan som måste utredas och sammanvägas innan projekteringen kan fortsätta. Passagen förbi vattentäkten i Harmånger är extra besvärlig då uttagspunkten ligger mycket nära befintlig väg och alternativa lösningar för vattenförsörjningen är begränsade. En framtida ombyggnad av Ostkustbanan är ytterligare en aspekt som behöver tas med i beräkningen.

Med anledning av detta ser vi ett behov av att fördjupa de utredningar som gjorts i tidigare skeden. Detta innebär att vi också kommer att hålla nya samråd om val av korridor för ny sträckning av E4.

- Vi är ytterst angelägna om att öka trafiksäkerheten på den här sträckan så snart det går, men vi måste lösa det på ett bra sätt, säger Kerstin Holmgren, projektledare, Trafikverket. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt vid val av lösning och att vi gör en bra sammanvägning mellan olika intressen i området.

Det som nu närmast sker är förnyade utredningar och samråd. De boende får också ett informationsblad i brevlådan och kan följa arbetet på projektets hemsida.

Länk till informationsblad:
www.trafikverket.se/e4gnarp

Nyckelord

Kontakter

Kerstin Holmgren, projektledare
tel 010–123 73 92, 070–204 66 03
Lennart Helsing, presskommunikatör
tel 070–344 40 10
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum