ECPAT

ECPAT hjälper unga ta ner nakenbilder från nätet

Dela

Idag lanserar barnrättsorganisationen ECPAT en helt ny tjänst där den som är under 18 år kan få hjälp med nedtagning av nakenbilder som spridits på nätet: Ditt ECPAT. Här kan barn och unga också få stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp samt ta del av andras berättelser. Liknande projekt har gjorts internationellt, men genomförs nu för första gången i Sverige.

Idag är det vanligt att barn och unga tar och skickar nakenbilder, nudes, på sig själva. Det behöver inte vara något negativt. Tvärtom upplever många att det finns fördelar, till exempel för självförtroendet eller i ett förhållande.

- Många unga vi pratar med tycker att det kan vara positivt med nudes och att byta bilder med en annan ung person. Så länge båda är okej med det vill säga. Men om bilden sprids vidare utan samtycke upplevs det bara negativt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT Sverige.

Forskning visar att den som fått sina nakenbilder spridda kan må väldigt dåligt, inte bara just då utan en lång tid framöver. Vetskapen om att bilden finns kvar på nätet gör att kränkningen aldrig tar slut. Det händer också att unga blir lurade eller hotade att skicka bilder på sig själva. Risken finns att materialet hamnar på sidor där det finns förövare som utnyttjar bilderna för egna syften.

- Bakgrunden till att vi startar tjänsten är dels att vi vet om hur hårt barn kan drabbas, dels att vi ser allt fler egenproducerade bilder och filmer på barn i vår egen anmälningssida, ECPAT Hotline, säger Anna Karin Hildingson Boqvist och fortsätter:

- Att få sin nakenbild spridd är aldrig okej, men det är aldrig ditt fel om det händer. Därför har vi startat den här tjänsten. Nu kan unga få praktisk hjälp med nedtagning av bilder som har spridits utom deras kontroll, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

På Ditt ECPAT kan barn och unga också ta del av andras berättelser och få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på och utanför nätet.

Över 6 500 unga i undersökning om nakenbilder

Unga har varit delaktiga i framtagandet av tjänsten, bland annat via en digital undersökning som över 6500 mellan 10 och 17 år har svarat på.

I undersökningen fick de läsa om händelser som andra varit med om och reflektera kring gränsdragning och igenkänning. Det handlade till exempel om att dela nudes, bli hotad på nätet och få dickpicks från vuxna. De kunde även kommentera fritt, vilket hela 1273 gjorde.

Gensvaret på undersökningen var så stort att ECPAT har skrivit en rapport baserad på svaren. I ”Ingen vill ha oönskade nakenbilder” berättar barn och unga vad de tycker är okej och inte okej när det gäller nakenbilder, gränser och samtycke.

- Den senaste tiden har det pratats en del om att unga skickar nudes, men väldigt sällan pratar någon med de som berörs mest. Unga har rätt att bli lyssnade på och vi behöver deras kunskap för att kunna göra rätt saker, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.


Några viktiga resultat från undersökningen:

  • Att vuxna skickar nakenbilder till barn tycker ingen är okej. Ändå har många barn erfarenhet av just det.

  • De flesta barn som svarat tycker att det kan vara positivt att dela en nakenbild eller ”byta bilder” med en annan ung. Så länge båda är okej med det. Allt handlar om samtycke och sammanhang.

  • Många - särskilt tjejer - tar upp att de kan känna sig pressade att skicka nudes. Men de resonerar också om positiva motkrafter, som vänner och en bra partner, och att en måste se till sitt eget värde och gå sin egen väg.

  • Att ingen ska bli pressad eller hotad till att skicka bilder är de flesta överens om, däremot varierar synen på vad som är press. Här finns tydliga könsskillnader. Killarna uppmärksammar inte i lika hög utsträckning hur press från kompisar eller en partner påverkar beslutet.

  • Barn vet att det kan vara olagligt att sprida vidare någon annans bild och att spridning kan få långtgående konsekvenser, som utanförskap och dålig mående. De reflekterar över hur dåligt det är att sprida andras bilder, men även kring det egna ansvaret när en skickar.

  • Många tar upp att det är viktigt att ha strategier och kunskap om risker på nätet och vill dela med sig av råd och tips till andra barn.

  • Barnen betonar att vuxna har en tydlig roll, ett särskilt ansvar, och de delar med sig av råd även till föräldrar och andra vuxna.

Fem tips till föräldrar från barn och unga om nakenbilder
1. Det är ditt ansvar som vuxen att lära barn om risker på nätet
2. Att bry sig om vad barn gör är ok - övervakning och bestraffningar är inte ok
3. Få dina barn att känna sig trygga att berätta när något har hänt
4. Skäll inte på barnet – det är aldrig barnets fel om något dåligt händer
5. Hjälp barnet reda ut vad som hänt och vad som behöver göras

Här hittar du hela rapporten

Mer om Ditt ECPAT
Ditt ECPAT är en plats för alla under 18 år. Adressen är dittecpat.se. Här kan du som är ung få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. Du kan också få hjälp att ta ner nakenbilder som har spridits på nätet. Du kan ringa oss måndag, tisdag, torsdag och fredag 15-17 samt onsdagar 17-22. På onsdagar 17-22 och torsdagar 15-17 är vår chatt öppen. Du kan också mejla oss, så svarar vi så fort vi kan.

Ditt ECPAT är del av ett större projekt med syftet att minska det psykiska lidandet för barn och unga som fått bilder spridda. Liknande projekt har gjorts internationellt, men aldrig tidigare i Sverige. Projektet som startades 2019, finansieras av Arvsfonden, är treårigt och drivs i samverkan med ECPAT Hotline, Nationella operativa avdelningen hos polisen och Sveriges främsta forskare på området. ECPAT har också ett samarbete med nordiska hotlines och barnrättsorganisationer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Ladda ned bild
 Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige
Ladda ned bild

Länkar

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Föräldrahjälpen, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barns närhet.  

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

Aktörer inom techbranschen tar gemensamt krafttag för att motverka sexuell exploatering av barn på nätet8.2.2022 10:17:58 CET | Pressmeddelande

ECPAT Sveriges telekomkoalition, som samarbetar för att förhindra, försvåra och förbygga att medlemsföretagens tjänster och produkter missbrukas för sexuella övergrepp mot barn, utvecklas nu till att omfatta även techbranschen. ECPAT Sveriges techkoalition kommer att fokusera på preventivt arbete och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning och teknikutveckling i Sverige.

Ny rapport: Pojkar lägger ansvar på flickor när nakenbilder spridits på nätet24.1.2022 08:01:41 CET | Pressmeddelande

Idag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten “Tjejer måste sluta skicka bilder” om pojkar och deras attityder och beteenden vad gäller nudes (nakenbilder) intimitet, sexualbrott och åldersskillnader. Rapporten visar bland annat att pojkar lägger stort ansvar på flickor och tycker att de inte ska ge efter för tjat och påtryckningar. Det blir extra tydligt när det gäller spridning av nakenbilder, där pojkarna tycker att det är flickornas ansvar om det gått fel och att de aldrig borde ha skickat bilderna. Det gäller speciellt för flickor som inte har en kärleksrelation till mottagaren.

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder av barn17.1.2022 11:12:56 CET | Pressmeddelande

Sedan 2018 har ECPAT Sverige samarbetat med ”Project Arachnid”, ett initiativ startat av organisationen Canadian Centre for Child Protection (C3P). ”Project Arachnid” är ett globalt webbaserat verktyg som söker och upptäcker bilder och filmer av sexuella övergrepp på barn. När övergreppsmaterialet granskats skickas ett meddelande till den digitala tjänsteleverantören för nedtagning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum