ECPAT

ECPAT: Ökning av avklädda bilder och filmer som barn och unga tagit på sig själva

Dela

Det har blivit vanligare att barn och unga tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva. Risken finns att materialet sprids vidare utan samtycke, och det kan hamna på sidor där det finns förövare som utnyttjar bilderna för egna syften. Det förekommer också att förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva. Det visar årets rapport från barnrättsorganisationen ECPAT.

ECPAT ser mer och mer avklädda filmer och bilder som barn och unga har tagit på sig själva i ECPAT Hotline, en sida där allmänheten anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. I en ny rapport har organisationen sammanställt den kunskap som finns kring så kallat egenproducerat material och kompletterat med en unik analys av 300 bilder och filmer som inkommit under en månads tid.

ECPAT har även samtalat med barn och unga om varför sexualiserade bilder tas och om vilka strategier de har för att vara trygga på nätet.

– Avklädda bilder som tagits frivilligt och som inte sprids behöver inte vara dåligt eller farligt. Tvärtom pratar många unga vi mött om att det kan vara något positivt, för det egna självförtroendet eller i en relation. Men det vi ser är att bilder och filmer sprids på nätet utan samtycke. Risken är också att de hamnar på sidor där det finns förövare som utnyttjar materialet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare för ECPAT Sverige.

När egenproducerat material sprids utan samtycke och bortom ens kontroll, kan det drabbade barnet må väldigt dåligt. Hen kan känna skam och rädsla för vad som ska hända med bilden eller filmen, och kanske för att föräldrarna ska få reda på det.

Det förekommer också att förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva. Hotet kan utföras av någon som barnet känner, eller av en person som hen enbart träffat på nätet.

Det är mycket svårt att försäkra sig om att en bild som spridits på nätet är borttagen överallt, vilket gör att kränkningen aldrig får ett självklart avslut. Barn och unga som utsätts drabbas därför mycket hårt – ibland med livslånga konsekvenser som följd.

– Nätet är i grunden en positiv plats men - liksom i livet utanför - förekommer även övergrepp, hot och trakasserier. Det är viktigt att vuxna lär sig mer om hur den värld som unga lever i ser ut och att vi pratar med våra barn om livet på nätet, precis som vi pratar om andra saker, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Tips och råd
I rapporten har ECPAT samlat konkreta tips om hur du som vuxen kan prata med barn och unga om olika situationer som kan uppstå och vad man kan göra om något redan har hänt.

ECPATs och barnens viktigaste råd är:

  • Skaffa kunskap om barnets liv på nätet och döm inte  
  • Förbjud inte eller hota med att barnet inte får använda nätet 
  • Prata på barnets villkor och lyssna till punkt 

 Om något redan har hänt - var barnets väg ut ur en problematisk situation:

  • Avlasta barnet från skammen - det är aldrig barnets fel.    
  • Anmäl olämpligt innehåll - så att materialet kan tas ned 
  • Polisanmäl vid misstanke om brott - så att brottet kan utredas  
  • Tipsa ECPAT Hotline: www.ecpathotline.se   

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige.
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige.
Ladda ned bild

Dokument

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Föräldrahjälpen, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barns närhet.  

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

Aktörer inom techbranschen tar gemensamt krafttag för att motverka sexuell exploatering av barn på nätet8.2.2022 10:17:58 CET | Pressmeddelande

ECPAT Sveriges telekomkoalition, som samarbetar för att förhindra, försvåra och förbygga att medlemsföretagens tjänster och produkter missbrukas för sexuella övergrepp mot barn, utvecklas nu till att omfatta även techbranschen. ECPAT Sveriges techkoalition kommer att fokusera på preventivt arbete och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning och teknikutveckling i Sverige.

Ny rapport: Pojkar lägger ansvar på flickor när nakenbilder spridits på nätet24.1.2022 08:01:41 CET | Pressmeddelande

Idag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten “Tjejer måste sluta skicka bilder” om pojkar och deras attityder och beteenden vad gäller nudes (nakenbilder) intimitet, sexualbrott och åldersskillnader. Rapporten visar bland annat att pojkar lägger stort ansvar på flickor och tycker att de inte ska ge efter för tjat och påtryckningar. Det blir extra tydligt när det gäller spridning av nakenbilder, där pojkarna tycker att det är flickornas ansvar om det gått fel och att de aldrig borde ha skickat bilderna. Det gäller speciellt för flickor som inte har en kärleksrelation till mottagaren.

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder av barn17.1.2022 11:12:56 CET | Pressmeddelande

Sedan 2018 har ECPAT Sverige samarbetat med ”Project Arachnid”, ett initiativ startat av organisationen Canadian Centre for Child Protection (C3P). ”Project Arachnid” är ett globalt webbaserat verktyg som söker och upptäcker bilder och filmer av sexuella övergrepp på barn. När övergreppsmaterialet granskats skickas ett meddelande till den digitala tjänsteleverantören för nedtagning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum