Akademiska sjukhuset

Effekt av coronaepidemin: Kraftig ökning av videovårdmöten inom psykiatrin

Dela

För att minimera risken för smittspridning av covid-19 har antalet fysiska besök som ersatts av videovårdmöten och telefon ökat stort inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset. Under mars och april har antalet digitala kontakter ökat från nio stycken i februari till 266 under mars och hittills i april 679 digitala möten - totalt över 900 besök.

- Både patienter och personal har efterfrågat möjligheterna att mötas digitalt och eftersom vi redan tidigare har förberett för en ökning av digitala mötesformer inom psykiatrin gick det fort att införa, säger Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef för psykiatri på Akademiska sjukhuset. Appen Min Hälsa är säker och integrerad i vårt journalsystem. Snart har vi förhoppningsvis också en digital lösning för gruppbehandling.

- Det är oerhört roligt att se att antalet digitala besök inom psykiatrin ökar, digitaliseringen är en oerhörd styrka för vården och samhället i stort, det kan inte ersätta alla fysiska besök men den förändring vi ser nu är här för att stanna. Covid-19 driver en förändring i arbetssätt som våra patienter kommer förvänta sig finns kvar även efter krisen, säger Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L).

Enligt Åsa Törnkvist passar det att ha videomöten för många patienter, men de kommer aldrig att helt ersätta fysiska besök. Vissa patienter måste personalen träffa fysiskt, till exempel för läkemedelutdelning som sker varje dag.

- En kombination av fysiska och digitala besök är nog det optimala för många. Människor har olika behov så det behövs olika lösningar. Vissa vill ha delar av sin psykologiska behandling till stor del via internet och videovårdmöten, inte minst för att slippa en del resor. En hel del medicinuppföljningar kan också ske via telefon eller videovårdmöten, framhåller hon och fortsätter:

- Vi hoppas förstås som alla att coronapandemin ska bli så kortvarig som möjligt. När tillvaron återgår till mer normala förhållanden kommer det att bli fler fysiska besök än idag, men denna förändring, med mer digital vård, kommer att förändra hur vi möter patienter i framtiden.

I Region Uppsalas e-hälsovision framhålls att allt som kan vara digitalt, ska vara digitalt. Så vi har påbörjat en tydlig utveckling i rätt riktning.

Efter covid 19-utbrottet kommer det för psykiatrin i likhet med andra verksamheter på sjukhuset att bli en stor uppgift att komma i kapp med den vård som har fått anstå.

- Med största sannolikhet kommer dessutom den psykiska ohälsan att öka. Fler kommer att ha psykiatriska behov genom oro och nedstämdhet som en följd av sjukdom, förlust av anhöriga och försörjningsmöjligheter och isolering. Då kommer möjligheten att mötas digitalt vara helt nödvändigt. Förhoppningsvis har både patienter och personal nu upptäckt fördelarna med att också kunna träffas digitalt, så att det blir ett naturligt val för många, säger Åsa Törnkvist.

Nyckelord

Kontakter

Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef för psykiatri, Akademiska sjukhuset, tel: 070-611 20 91, e-post: asa.tornkvist@akademiska.se

Elisabeth TyskPresschef - Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar kvällar och helger, till exempel gällande presskommuniké vid olycksfall, kan chefsläkarjouren kontaktas via växeln 018-611 00 00.

018-611 96 11 070-622 24 21elisabeth.tysk@akademiska.se

Bilder

Ladda ned bild
Fotograf: Lise-Lott Nordness (för användning i media)
Fotograf: Lise-Lott Nordness (för användning i media)
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

AI ska underlätta upptäckt av covid-19-patienter med ökad risk för livshotande hjärtsjukdom1.7.2020 12:00:00 CESTPressmeddelande

Över 15 procent av patienter med bekräftad covid-19-infektion rapporteras ha drabbats av livshotande hjärtpåverkan såsom rytmrubbningar och hjärtmuskelinflammation och av dessa finns rapporter om en hög andel plötslig hjärtdöd. I en internationell studie, ledd från Akademiska sjukhuset, utvärderas om EKG-analys baserad på artificiell intelligens (AI) kan underlätta att förutse vilka som löper sådan risk.

Akademiska livesänder frågestund om covid-19 på Facebook15.6.2020 08:15:00 CESTPressmeddelande

Tisdagen den 16 juni livesänder Akademiska sjukhuset på Facebook om covid-19. Fredrik Sund och Karin Fischer Liddle, verksamhetschef respektive avdelningschef för infektion, svarar på frågor från allmänhet och vårdpersonal. 2018 var Akademiska pionjär bland svenska universitetssjukhus på sådana livesändningar, då från akuten. Sedan dess har även utvecklingsavdelningen och diabetesmottagningen medverkat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum