Akademiska sjukhuset

Effektivare antibiotikaanvändning på sjukhus målet för nytt forskningsprojekt

Dela

Multiresistenta bakterier och brist på nya antibiotika är en utmaning inom dagens sjukvård, där antibiotikabehandling många gånger är en fråga om liv och död. Fokus för ett nytt forskningsprojekt på Akademiska sjukhuset är hur användningen av antibiotika kan optimeras, för ökad klinisk effekt, mindre biverkningar och lägre risk för resistensutveckling.

Fokus för ett nytt forskningsprojekt på Akademiska sjukhuset är att utveckla  laboratoriemetoder för snabbare bedömning av effekten av antibiotikakombinationer.
Fokus för ett nytt forskningsprojekt på Akademiska sjukhuset är att utveckla laboratoriemetoder för snabbare bedömning av effekten av antibiotikakombinationer.

- En stor utmaning inom den högspecialiserade vården är att bakterier utvecklar resistens samtidigt som vi har brist på nya antibiotika. Vår förhoppning är att resultaten kan bidra till en bättre och med individanpassad användning av antibiotika, säger Thomas Tängdén, infektionsläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, som leder det treåriga projektet som finansieras av Vetenskapsrådet.

Forskargruppens ambition är bland annat att utveckla nya laboratoriemetoder för snabbare bedömning av effekten av antibiotikakombinationer.

- Tidigare studier har visat att kombinationer av gamla antibiotika gör att de förstärker effekten av varandra och även kan fungera mot multiresistenta bakterier som det idag saknas effektiv behandling för, förklarar Thomas Tängdén.

I projektet ingår också interventioner för rationell förskrivning på sjukhus, kliniska behandlingsstudier och en kartläggning av antibiotikas negativa effekter på tarmens normalflora. Forskarna kommer att använda moderna mikrobiologiska och metagenomiska metoder för att påvisa samband mellan val av preparat och dosering, bakteriernas genetiska uppsättning och effekt. 

- På Akademiska sjukhuset kommer vi bland annat att utvärdera en ny mobilapplikation för behandlingsstöd vid infektioner och ett systematiskt införande av antibiotikaronder. I en nationell studie, som genomförs i samarbete med Strama, Folkhälsomyndigheten och forskare vid samtliga universitetssjukhus i Sverige, ska forskargruppen studera användningen av nya antibiotika, berättar Thomas Tängdén.


För mer information/intervju, kontakta:
Thomas Tängdén, infektionsläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, tel: 0708-37 03 23, e-post: thomas.tangden@medsci.uu.seFAKTA: Forskningsprojektet Optimerad användning av antibiotika och behandling för multiresistenta bakterier

  • Treårigt projekt som finansieras med 5,5 mkr från Vetenskapsrådet.
  • Omfattar ett tiotal kliniska och prekliniska studier.
  • Mycket av forskningen görs på Akademiska sjukhuset.

.

Nyckelord

Bilder

Fokus för ett nytt forskningsprojekt på Akademiska sjukhuset är att utveckla  laboratoriemetoder för snabbare bedömning av effekten av antibiotikakombinationer.
Fokus för ett nytt forskningsprojekt på Akademiska sjukhuset är att utveckla laboratoriemetoder för snabbare bedömning av effekten av antibiotikakombinationer.
Ladda ned bild
Thomas Tängdén, infektionsläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet Fotograf: Mikael Wallerstedt
Thomas Tängdén, infektionsläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet Fotograf: Mikael Wallerstedt
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum