Umeå kommun

Effektiviseringar krävs för att anpassa verksamheten till budget

Dela

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått ett tillskott på 38,7 miljoner kronor för nästa år. Den ökningen räcker dock inte för att fullt ut kompensera för nämndens lagstadgade uppdrag. Omprioriteringar och en sänkning av ambitionerna kommer därför att krävas inom verksamheten.

Totalt saknas 10,7 miljoner kronor för att kunna fortsätta att utföra nämndens grunduppdrag och de lagstadgade uppdragen på samma ambitionsnivå som under innevarande år. Under kommande år fortsätter elevökningen inom gymnasieskolan.

Som en direkt följd av pandemins kunskapstapp kommer fler elever att behöva gå på introduktionsprogram (IM) inom gymnasieskolan.
– Hög frånvaro och missad undervisning har medfört att ett ökat antal elever från grundskolan inte har fullständiga betyg, vilket innebär en kraftig ökning av antalet elever på våra introduktionsprogram, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Det medför, förutom utmaningar i verksamheten, ökade kostnader för gymnasieskolan då kostnaden för en IM-elev är mycket högre än för en elev på ett nationellt program. Därför avsätts 4,7 miljoner kronor till IM-verksamheten under kommande år. För att kunna finansiera detta samt anpassa verksamheten till förändrad lagstiftning inom svenska för invandrare (SFI) och justera ambitionsnivån på förvaltningskontoret behöver omprioriteringar göras.

Det gynnsamma arbetsmarknadsläget gör att nämnden kan anpassa verksamheten inom område arbetsmarknad och därmed sänka budgeten med 7,5 miljoner kronor. Detsamma gäller för Vuxenutbildningen som också får i uppdrag att anpassa verksamheten med 2,1 miljoner kronor.
– Inom gymnasieskolan är den främsta prioriteringen att öka antalet elever som fullföljer sin utbildning och minska antalet avhopp, säger Peter Vigren.
För att lyckas med det behöver skolans lagstadgade verksamhet med elevhälsa undantas från besparingar. Men totalt sett måste även gymnasieskolan genomföra besparingar motsvarande 1,1 miljoner kronor.

I verksamhetsplanen framgår att nämnden ska arbeta vidare med de strategiska områdena Förbättrade studieresultat, Attraktiv utbildning och Ökad likvärdighet.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum