BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Egmont Fonden delar för första gången ut stöd till barn och unga i Sverige – inleder flerårigt samarbete med Bris

Dela

För allra första gången i Egmontkoncernens och Egmont Fondens historia delas ett ekonomiskt stöd ut för att främja välgörande ändamål i Sverige. Stödet på cirka 6,8 miljoner kronor går till Bris och ska bland annat bidra till att stärka och utvidga barnrättsorganisationens nationella stödlinje för barn på natten.

Bris nationella stödlinje för barn, ”Barnens hjälptelefon”, startades 1980 och erbjuder sedan en tid tillbaka professionellt samtalsstöd till barn och unga via chatt, mejl och telefon under dygnets alla timmar. Unga kontaktar Bris för att få hjälp med bland annat ångest, stress, ensamhet och självmordstankar. I dag når Bris stödverksamhet i huvudsak äldre barn, medan barn i åldern 0–6 år har identifierats som en ny och viktig målgrupp. 

Stödet från Egmont Fonden möjliggör en markant utökning av Bris nattlinjekapacitet och kommer innebära tusentals fler kuratorsledda samtal med barn årligen. Därutöver får Bris medel till att utveckla ett nytt initiativ för att stärka stödet till yngre barn i åldern 0–6 år. 

– Bris upplever en ökad efterfrågan på nattligt samtalsstöd, men tyvärr är det inte alla som kontaktar Bris som lyckas komma fram. Hjälplinjen är ett väldigt viktigt verktyg för att hjälpa utsatta barn och unga och därför är det glädjande att Egmont Fonden kan bidra till att utöka den nattliga kapaciteten, säger Henriette Christiansen, verkställande direktör med ansvar för Egmont Fondens allmännyttiga aktiviteter. – Att stötta barn och unga som befinner sig i svåra situationer är del av Egmonts DNA. Bris hjälper barn i akut behov av hjälp och är på så vis en mycket lämplig första mottagare av Egmont Fondens stöd i Sverige, fortsätter hon. 

Egmont Fondens ekonomiska stöd till Bris nationella stödlinje för barn uppgår till drygt 5,5 miljoner kronor över en tvåårsperiod. Därtill har ytterligare knappt 1,3 miljoner kronor satts av till utveckling av ett initiativ för identifiering av och stöd till utsatta småbarn. Det sammanlagda stödet uppgår därmed till drygt 6,8 miljoner kronor.   

– Jag vill rikta ett stort tack till Egmont Fonden för det ekonomiska stödet de går in med till Bris. Sedan vi öppnade den nationella stödlinjen för barn dygnet runt i våras har trycket varit stort under dygnets alla timmar och tack vare detta samarbete kommer vi nu att kunna stärka stödet under natten och kunna hjälpa ännu fler barn. Stödet från Egmont Fonden kommer även att stärka Bris arbete med de yngre åldersgrupperna, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

Sverige allt viktigare för Egmont

Egmont är en internationell mediekoncern med verksamhet i 30 länder och är en affärsdrivande stiftelse med ett dubbelt ändamål: att utveckla moderna medier och stötta barn, unga och familjer som lever i utsatta livssituationer. Varje år delar Egmont Fonden ut ungefär 125 miljoner kronor till olika välgörande ändamål och stöttar med olika insatser. Resterande del av överskottet återinvesteras i verksamheten.

Egmont Fonden har fram till i dag delat ut ekonomiskt stöd i Danmark och i Norge, bland annat till olika nationella hjälplinjer, vilket nu alltså utvidgas till Sverige.

– Egmont har bedrivit en framgångsrik medieverksamhet i Sverige i över 100 år och vi har under de senaste åren haft en väsentlig tillväxt inom områden som e-handel, agencies, film och gaming. Idag har vi cirka 2 000 anställda svenska medarbetare och med tanke på hur betydelsefulla verksamheterna och närvaron i Sverige är för Egmont, känns det både naturligt och bra att vi nu utvidgar vårt hjälparbete för barn och unga, säger Steffen Kragh, koncernchef för Egmont.

Nyheten om att Egmont Fonden startar välgörenhetsaktiviteter i Sverige sammanfaller väl med 100-årsjubileet av Egmonts svenska medieverksamhet. Den 5 januari 1921 föddes förlaget och veckotidningen Hemmets Journal, och blev därmed startskottet för Egmonts omfattande och framgångsrika etablering i Sverige.

Läs mer om Bris nattstöd till barn och arvsfondsprojektet ”Trygg på natten” här:
https://www.bris.se/om-bris/vart-arbete/projekt-pa-bris/trygg-pa-natten/

Lär mer om Egmont Fonden här: https://www.egmontfonden.dk/ 

För mer information kontakta gärna: 

Jonas Lidheimer, Kommunikationsansvarig, Story House Egmont, jonas.lidheimer@egmont.se +46 708 63 94 62

Jane Elkjær, kommunikationskonsulent, Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, +45 5158 0611, jbe@egmontfonden.dk

Maria-Pia Cabero, ansvarig opinion och media, Bris, maria.pia.cabero@bris.se 
+46 70 101 61 00

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Läs mer på www.bris.se 

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Ny SIFO visar: En av tre vuxna har känt oro för att ett barn i deras närhet far illa – men många saknar kunskap om hur de bör agera17.10.2021 19:05:00 CEST | Pressmeddelande

Var tredje vuxen har känt oro för ett barn som de vet eller misstänker far illa i sitt hem. Samtidigt är en majoritet av alla vuxna osäkra på vad de borde göra i en sådan situation. Tydligt är att det behövs mer kunskap hos vuxna för att skydda barn från att fara illa. Det visar en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Bris.

Idag fyller Bris 50 år: ”Nu är det dags för en ny bred mobilisering för att skydda barn från våld”1.9.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Idag, för femtio år sedan, grundades folkrörelsen Bris – utifrån den då radikala idén att vuxna inte skulle slå sina barn för att uppfostra dem. Trots att samhället förändrats oerhört sedan dess är våld, övergrepp och kränkningar fortfarande bland de vanligaste ämnena när barn söker stöd hos Bris – och utsattheten finns främst i hemmet.

Var tolfte barn i Sverige har föräldrar med skulder hos Kronofogden22.6.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nästan 177 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden, men det finns stora skillnader mellan olika kommuner. I Lomma är det färre än ett av sextio barn, i Ljusnarsberg ett av fyra. – Vi vill lyfta fram en osynlig grupp och visa att det finns många barn i landet som lever i ekonomisk utsatthet, säger Tina Häggmark på Kronofogden.

Bris välkomnar åtgärdspaket och vill att insatser som rör barn prioriteras21.6.2021 13:35:19 CEST | Pressmeddelande

Givet att mäns våld mot kvinnor ofta även innebär våld mot barn välkomnar Bris regeringens presenterade åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vi ser det som positivt att en rad av åtgärdspunkterna har ett tydligt barnrättsfokus och många viktiga delar rörande ett förebyggande arbete. För att det tilltänkta syftet ska uppfyllas och åtgärdsprogrammet ska få en riktig effekt måste det dock tillåtas kosta. Bris vill därför se att åtgärderna och insatserna prioriteras i den kommande höstbudgeten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum