Europeiska investeringsbanken

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män

Dela

EIB:s klimatundersökning visar svenskarnas uppfattningar om ansvaret och de politiska lösningarna för att bekämpa klimatförändringarna. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män. - 64 % av svenskarna är för en koldioxidskatt på flygresor. - 88 % är för skolundervisning om klimatförändringar och avfallssortering. - 77 % är för ekonomiskt stöd till de samhällen och arbetstagare som drabbas hårdast av energiomställningen.

LUXEMBURG den 10 mars 2020 – Europeiska investeringsbanken (EIB) har publicerat den andra upplagan av EIB:s klimatundersökning, i samarbete med opinions- och konsultföretaget BVA. I undersökningen tar man reda på hur människor uppfattar klimatförändringarna i Europeiska unionen, USA och Kina.

Kvinnorna i Sverige är mer benägna att stödja initiativ för att bekämpa klimatkrisen, medan svenska män är mindre entusiastiska. I undersökningen bedömdes följande kategorier av åtgärder:

Begränsning av koldioxidintensiva transporter

Svenskarna är mindre benägna att stödja beskattning av flygresor för att bekämpa klimatförändringarna jämfört med övriga EU-medborgare: Endast 64 % anger att de är för en koldioxidskatt på passagerartrafik, vilket är 8 procentenheter lägre än EU-genomsnittet på 72 %. 56 procent av svenskarna stöder dessutom ett successivt förbud mot dieselbilar, jämfört med EU‑genomsnittet på 65 %. Det finns en tydlig klyfta mellan könen i denna fråga: 62 % av de tillfrågade kvinnorna anger att de skulle stödja ett successivt förbud jämfört med endast 50 % av männen.

Högre priser på koldioxidintensiva livsmedel och varor

58 % av de tillfrågade i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, vilket är i linje med EU-genomsnittet. Stödet för högre priser är större bland kvinnorna (64 %) än bland männen (51 %).

Plastavfall

Svenskarna är mindre positiva än EU-genomsnittet till ett förbud mot engångsartiklar av plast: 77 % av de tillfrågade är för ett sådant förbud, vilket är 8 procentenheter lägre än EU‑genomsnittet på 85 %.

Utbildning

88 % av svenskarna är för skolundervisning om klimatförändringar och avfall, vilket är något lägre än EU-genomsnittet på 91 %. Denna siffra är särskilt hög bland de tillfrågade i åldersgruppen 65+, där så många som 91 % är för detta jämfört med 81 % i åldersgruppen 15–29 år.

Stöd till dem som drabbas av energiomställningen

77 % av svenskarna anser att de samhällen och arbetstagare som drabbas hårdast av energiomställningen bör få ekonomiskt stöd, vilket är 5 procentenheter lägre än EU-genomsnittet på 82 %.

Medborgare runt om i EU, USA och Kina stöder ett flertal olika politiska initiativ för att bekämpa klimatförändringarna. En koldioxidskatt på flygresor får generellt stöd. Undersökningen visar dock att stödet varierar avsevärt mellan olika regioner: 93 % av de kinesiska medborgarna stöder en koldioxidskatt på flygresor, jämfört med 72 % av EU-medborgarna och endast 60 % av de amerikanska medborgarna. Dessutom stöder 82 % av de tillfrågade i EU, 69 % i USA och 97 % i Kina ett förbud mot fordon med höga utsläpp i stadskärnorna.

Emma Navarro, EIB:s vicepresident med ansvar för klimatåtgärder och miljö, säger:

”Klimatförändringarna är en av de saker som oroar EU-medborgarna mest. De är därför beredda att göra personliga uppoffringar för att bekämpa den globala uppvärmningen och leva på ett mer hållbart sätt, men de förväntar sig samtidigt att myndigheter och företag vidtar åtgärder för minskade koldioxidutsläpp och ett bättre miljöskydd. Vi måste alla bidra till svaret på denna utmaning. Europeiska investeringsbanken är fast besluten att tillhandahålla de tekniska och finansiella medel som alla berörda parter behöver för att bidra till en lösning av klimatkrisen.”

För mer information – vänligen kontakta:

Linus Kajander, presskontakt för EIB, King Street PR

+46 (0) 73 686 00 78 

Linus.kajander@kingstreetpr.se  

Nyckelord

Bilder

Om

Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsbankenOm EIB:s klimatundersökning

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tillsammans med marknadsundersökningsföretaget BVA genomfört en grundlig undersökning av hur medborgarna uppfattar klimatförändringarna. Den andra upplagan av EIB:s klimatundersökning syftar till att bidra till den bredare debatten om attityder och förväntningar i fråga om klimatåtgärder. Denna undersökning är den tredje av fyra omgångar som publiceras 2019 och 2020, där varje dataserie handlar om ett specifikt tema och fokusområde. 30 000 personer deltog i undersökningen från den 27 september till den 21 oktober 2019, med ett representativt urval för vart och ett av de 30 länder som ingick i undersökningen. 

Om Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål i och utanför Europa. EIB är verksam i omkring 160 länder. EIB är en av världens största multilaterala finansiärer av klimatprojekt och meddelade nyligen att banken kommer att mobilisera och stödja 1 biljon euro i klimatinvesteringar och miljömässigt hållbara investeringar under en tioårsperiod fram till 2030. Minst 50 % av EIB:s finansiering kommer att gå till klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet senast 2025. I slutet av 2020 kommer all finansieringsverksamhet vid EIB-gruppen att ha anpassats till målen i Parisavtalet.

Om BVA

BVA är ett opinions- och konsultföretag som erkänts som ett av de mest innovativa marknadsundersökningsföretagen inom sin bransch. BVA är specialiserat på beteendestyrd marknadsföring och kombinerar datavetenskap och socialforskning för att få fram inspirerande och levande data. BVA ingår dessutom i Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), ett globalt nätverk av vissa av världens ledande marknadsundersökningsaktörer vilket har över 40 medlemmar.

Följ Europeiska investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska investeringsbanken

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av svenskarna tänker byta till en grön energileverantör och 39 % har redan gjort detta15.1.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

EIB:s klimatundersökning visar i vilken mån svenskarna är villiga att vidta klimatrelaterade åtgärder under 2020. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 39 % av svenskarna anger att de redan har bytt till en grön energileverantör (14 procentenheter högre än EU-genomsnittet) och 64 % tänker göra detta snart. - 70 % av svenskarna anger att de är beredda att flyga mindre för semesterresor, men Sverige ligger fortfarande 5 procentenheter under EU-genomsnittet (75 %). - Sverige ligger också betydligt efter övriga EU då endast 53 % av invånarna planerar att värma upp sina hem mindre under vintern, jämfört med 78 % av EU-medborgarna.

Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och kräver större insatser15.5.2019 06:30:00 CESTPressmeddelande

Enligt den sjätte upplagan av EIB:s klimatundersökning anser de svenska medborgarna att internationella organisationer och den nationella regeringen har den viktigaste rollen i kampen mot klimatförändringarna, följda av lokala myndigheter och EU. Resultaten visar även tydligt att de nuvarande politiska strategierna inte lever upp till svenskarnas förväntningar i dagsläget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum