Europeiska investeringsbanken

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av svenskarna tänker byta till en grön energileverantör och 39 % har redan gjort detta

Dela

EIB:s klimatundersökning visar i vilken mån svenskarna är villiga att vidta klimatrelaterade åtgärder under 2020. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 39 % av svenskarna anger att de redan har bytt till en grön energileverantör (14 procentenheter högre än EU-genomsnittet) och 64 % tänker göra detta snart. - 70 % av svenskarna anger att de är beredda att flyga mindre för semesterresor, men Sverige ligger fortfarande 5 procentenheter under EU-genomsnittet (75 %). - Sverige ligger också betydligt efter övriga EU då endast 53 % av invånarna planerar att värma upp sina hem mindre under vintern, jämfört med 78 % av EU-medborgarna.

LUXEMBURG den 14 januari 2020 – Europeiska investeringsbanken (EIB) har publicerat den andra upplagan av EIB:s klimatundersökning, i samarbete med opinions- och konsultföretaget BVA. Undersökningen tar reda på hur människor uppfattar klimatförändringarna i Europeiska unionen, USA och Kina. Denna andra resultatomgång visar vilka egna insatser som medborgarna gör eller planerar att göra för att bekämpa klimatförändringarna.

Sammantaget planerar den svenska befolkningen att göra färre livsstilsförändringar än andra EU‑medborgare för att bekämpa klimatförändringarna. Svenska kvinnor vidtar klimatåtgärder i betydligt högre grad än män. I undersökningen bedöms följande kategorier av åtgärder:

Bostäder. 53 % av svenskarna anger att de planerar att värma upp sina hem mindre under vintern, vilket är 25 procentenheter lägre än i övriga EU (78 %). 39 % av svenskarna anger dock att de redan har bytt till en grön energileverantör, vilket är 14 procentenheter högre än EU-genomsnittet, och ytterligare 25 % anger att de tänker göra det snart.

Livsmedel. När det gäller att anpassa sin kost anger 79 % av svenskarna att de tänker sluta köpa produkter som inte kommer från Sverige. Dock har bara 11 % redan slutat göra detta. Svenska män är mindre villiga än kvinnor att äta mindre rött kött med tanke på miljön: 65 % av männen anger att de skulle kunna tänka sig att ta detta för vana, jämfört med 80 % av kvinnorna[1].

Transporter.60 % av svenskarna tänker välja att åka kollektivt i stället för att ta bilen av miljöskäl för sin dagliga pendling. Denna siffra ökar till 74 % bland den yngre generationen (personer i åldersgruppen 15–29 år).

Semestrar. 70 % av svenskarna anger att de tänker flyga mindre för att bekämpa klimatförändringarna, vilket är 5 procentenheter lägre än i övriga EU (75 %)[2]. Det är kvinnorna som höjer det svenska genomsnittet: 75 % jämfört med 65 % av männen. 79 % av svenskarna tänker välja tåget framför flyget vid resor som tar upp till fem timmar, och 22 % gör redan detta.

Avfall. 95 % av svenskarna anger att de sorterar eller planerar att sortera sitt avfall. När det gäller plast finns en skillnad på 11 procentenheter mellan män och kvinnor, där endast 67 % av männen är villiga att sluta använda plastflaskor jämfört med 78 % av kvinnorna.

Aktivism och konsumtion. 60 % av den svenska befolkningen är beredda att investera i gröna fonder, vilket är 8 procentenheter högre än EU-genomsnittet på 52 %. När det gäller kampen mot klimatförändringarna ute på gatorna anger 68 % av befolkningen i åldersgruppen 15–29 år att de tänker delta i en klimatdemonstration, vilket är 21 procentenheter högre än svenskarna i åldersgruppen 30–64 år (47 %). 87 % av de yngre svenskarna skulle bojkotta företag eller varumärken som kraftigt bidrar till den globala uppvärmningen.

Medborgare runt om i världen är också beredda att vidta åtgärder under 2020 för att bekämpa klimatförändringarna. Det finns en tydlig samstämmighet inom områden som minskad plastförbrukning: 81 % av amerikanarna, 93 % av EU-medborgarna och 98 % av kineserna anger att de tänker köpa färre produkter i plast. När det gäller bostäder finns dock inget genomgående mönster: mer än 94 % av de kineser som tillfrågades tänker byta till en grön energileverantör, men endast 70 % av EU-medborgarna och 64 % av amerikanarna planerar att göra detta. Samma mönster konstateras när det gäller investeringar i gröna fonder: mer än 86 % av den kinesiska befolkningen tänker göra detta under 2020 jämfört med 56 % i USA och 52 % i EU[3].

Emma Navarro, EIB:s vicepresident med ansvar för klimatåtgärder och miljö, säger: ”Jag är väldigt glad över att se hur mycket EU-medborgarna engagerar sig i vår gemensamma kamp mot klimatförändringarna. De klimatåtgärder som enskilda personer vidtar skapar sociala och ekonomiska samhällstrender som kommer att bidra till kampen mot klimatförändringarna. Europeiska investeringsbanken är fast besluten att ge medborgarna ökade möjligheter i denna kamp för en mer hållbar framtid. Det är hoppingivande att se hur människor anammar klimatåtgärderna och gör dem till en verklig del av deras liv: Vi kan bara lyckas om vi gör det tillsammans.” 

För mer information – vänligen kontakta:

Linus Kajander, presskontakt för EIB, King Street PR

+46 (0) 73 686 00 78 

Linus.kajander@kingstreetpr.se  

[1] Figur 1

https://via.tt.se/data/images/00570/32d87367-1f7c-49a6-88a0-82fbdec71fc7.png

[2] Figur 2

https://via.tt.se/data/images/00795/bb11fb2d-efd5-4e90-a896-fead1013723f.png

[3] Figur 3

https://via.tt.se/data/images/00005/b9944a69-5956-44fb-8b03-d339238414cc.png

Bilder

Om

Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsbankenOm EIB:s klimatundersökning

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tillsammans med marknadsundersökningsföretaget BVA genomfört en grundlig undersökning av hur medborgarna uppfattar klimatförändringarna. Den andra upplagan av EIB:s klimatundersökning syftar till att bidra till den bredare debatten om attityder och förväntningar i fråga om klimatåtgärder. Denna undersökning är den andra av fyra omgångar som publiceras 2019 och 2020, där varje dataserie handlar om ett specifikt tema och fokusområde. 30 000 personer deltog i undersökningen från den 27 september till den 21 oktober 2019, med ett representativt urval för vart och ett av de 30 länder som ingick i undersökningen. 

Om Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål i och utanför Europa. EIB är verksam i omkring 160 länder. EIB är en av världens största multilaterala finansiärer av klimatprojekt och meddelade nyligen att den kommer att mobilisera och stödja 1 biljon euro i klimatinvesteringar och miljömässigt hållbara investeringar under en tioårsperiod fram till 2030. Minst 50 % av EIB:s finansiering kommer att gå till klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet senast 2025. I slutet av 2020 kommer all finansieringsverksamhet vid EIB-gruppen att ha anpassats till målen i Parisavtalet.

Om BVA

BVA är ett opinions- och konsultföretag som erkänts som ett av de mest innovativa marknadsundersökningsföretagen inom sin bransch. BVA är specialiserat på beteendestyrd marknadsföring och kombinerar datavetenskap och socialforskning för att få fram inspirerande och levande data. BVA ingår dessutom i Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), ett globalt nätverk av vissa av världens ledande marknadsundersökningsaktörer vilket har över 40 medlemmar

Följ Europeiska investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska investeringsbanken

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män11.3.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

EIB:s klimatundersökning visar svenskarnas uppfattningar om ansvaret och de politiska lösningarna för att bekämpa klimatförändringarna. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män. - 64 % av svenskarna är för en koldioxidskatt på flygresor. - 88 % är för skolundervisning om klimatförändringar och avfallssortering. - 77 % är för ekonomiskt stöd till de samhällen och arbetstagare som drabbas hårdast av energiomställningen.

Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och kräver större insatser15.5.2019 06:30:00 CESTPressmeddelande

Enligt den sjätte upplagan av EIB:s klimatundersökning anser de svenska medborgarna att internationella organisationer och den nationella regeringen har den viktigaste rollen i kampen mot klimatförändringarna, följda av lokala myndigheter och EU. Resultaten visar även tydligt att de nuvarande politiska strategierna inte lever upp till svenskarnas förväntningar i dagsläget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum