Europeiska investeringsbanken

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan. Svenskarna är bland de mest optimistiska i Europa till att klimatförändringarna kan stoppas

Dela

EIB:s klimatundersökning visar hur svenskarna uppfattar klimatförändringarna och effekterna av dessa. Endast 66 % anser att klimatförändringarna påverkar deras vardag men 68 % är säkra på att de kan stoppas, vilket är nio procentenheter mer än i övriga Europa (59 %).

LUXEMBURG den 25 november 2019 – Europeiska investeringsbanken (EIB) publicerar i dag den andra upplagan av EIB:s klimatundersökning, i samarbete med opinions- och konsultföretaget BVA. I undersökningen tar man pulsen på medborgarnas uppfattningar om klimatförändringarna i Europeiska unionen, USA och Kina. Den första resultatomgången rör medborgarnas uppfattningar om klimatförändringarna och om hur klimatförändringarna påverkar deras liv.

Undersökningsresultaten bekräftar att 66 % av svenskarna anser att klimatförändringarna påverkar deras vardag, vilket är betydligt lägre än EU-genomsnittet (82 %). Samtidigt anger förvånansvärt många svenskar (34 %) att klimatförändringarna inte påverkar deras vardag.Undersökningen visar också på hur olika de omedelbara effekterna av klimatförändringarna märks runtom i Europa. Medborgare i nordiska länder som Sverige, Danmark och Finland är mindre benägna att ange att de lider konsekvenserna av klimatförändringarna, medan medborgare i Medelhavsländer som Italien och Spanien är bland de som anger att de märker av dem mest[1].

Detta mönster återspeglas i de viktigaste utmaningarna enligt svenskarna, som rankar ”Tillgång till hälso- och sjukvård” före ”Klimatförändringar”. På global nivå finns ”Klimatförändringar” med bland de viktigaste utmaningarna men rankas olika högt: 73 % av kineserna anser att det är det största samhällsproblemet, vilket är långt mer än EU-medborgarna (47 %) och amerikanerna (39 %)[2].

Trots att svenskarna inte känner konsekvenserna av klimatförändringarna i dag är de oroade över hur kommande generationer kommer att påverkas: 81 % delar uppfattningen att deras barn kommer att känna konsekvenserna av klimatförändringarna i sin vardag i framtiden. Dessutom finns en stor enighet bland svenskarna (80 %) att de kommer att fortsätta påverka oss i hundratals år, även om växthusgasutsläppen upphör.

Svenskarna är trots detta optimistiska till att planeten kan räddas: 68 % är övertygade om att det fortfarande är möjligt att stoppa klimatförändringarna, vilket är nio procentenheter mer än i EU överlag[3].På global nivå visar undersökningen att kinesiska medborgare också är mycket mer optimistiska än andra regioner: 80 % av kineserna anser att det fortfarande är möjligt att stoppa klimatförändringarna, medan endast 59 % av EU-medborgarna och 54 % av de amerikanska medborgarna delar denna optimism.

Framför allt yngre svenskar är säkra på att de kan bidra i kampen mot klimatförändringar: 70 % av svenskarna i åldersgruppen 15–29 år anser att de själva kan göra skillnad, jämfört med endast 65 % i åldersgruppen 30–64 år och 54 % i åldersgruppen 65+.

Emma Navarro, EIB:s vicepresident med ansvar för klimatåtgärder och miljö kommenterar EIB:s klimatundersökningsresultat: ”De svenska medborgarna är oroade över klimatförändringarna och effekterna för deras vardag och framtid men är samtidigt bland de mest optimistiska i Europa till att klimatkrisen kan lösas. Detta återspeglas i EIB:s klimatundersökning, som är ett viktigt verktyg för att förstå medborgarnas uppfattningar om klimatförändringarna och även om det ansvar som de förväntar sig att deras ledare inom offentlig och privat sektor ska ta. EIB fungerar redan som EU:s klimatbank genom att vara en av världens största multilaterala finansiärer av klimatprojekt, och vi är fast beslutna att göra mycket mer. Därför är det viktigt för oss att lyssna på vad medborgarna tycker för att säkerställa att vi bemöter deras oro och inte lämnar någon i sticket.”

[1] Se figur 1.

[2] Se figur 2.

[3] Se figur 3.

 

Figur 1:

https://via.tt.se/data/images/00239/c66be995-20ee-4bae-b9a4-5e6324fcf488.png

Figur 2: De tio viktigaste utmaningarna för svenskarna

  • 56 % – Tillgång till hälso- och sjukvård
  • 48 % – Omfattande migration
  • 48 % – Klimatförändringar
  • 32 % – Politisk instabilitet
  • 31 % – Arbetslöshet
  • 22 % – Terrorism
  • 13 % – Finanskris  
  • 9 % – Annat
  • 7 % – IT-angrepp
  • 5 % – Köpkraft

https://via.tt.se/data/images/00528/dee733c2-5ecc-4e12-92d6-76288a23545b.png

Figur 3:

https://via.tt.se/data/images/00197/935279d7-5558-4fea-9697-130a76703c4d.png

Figur 4:

https://via.tt.se/data/images/00430/712c727b-883a-4ed2-b651-63ed531f049f.png

För mer information – vänligen kontakta:

Linus Kajander, presskontakt för EIB, King Street PR

+46 (0) 73 686 00 78 

Linus.kajander@kingstreetpr.se  

Nyckelord

Bilder

Om

Europeiska investeringsbanken
Europeiska investeringsbankenOm EIB:s klimatundersökning

Europeiska investeringsbanken (EIB) har tillsammans med marknadsundersökningsföretaget BVA genomfört en grundlig undersökning av medborgarnas inställningar till klimatförändringarna. Den andra upplagan av EIB:s klimatundersökning syftar till att bidra till den bredare debatten om medborgarnas attityder och förväntningar i fråga om klimatåtgärder. Denna undersökning är den första av fyra omgångar som publiceras 2019 och 2020, där varje dataserie handlar om ett specifikt tema och fokusområde. 30 000 personer deltog i undersökningen från den 27 september till den 21 oktober 2019, med ett representativt urval för vart och ett av de 30 länder som ingick i undersökningen. 

Om Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål i och utanför Europa. EIB är verksam i omkring 160 länder. EIB är en av världens största multilaterala finansiärer av klimatprojekt och meddelade nyligen att den, som en del av dess nya klimatambition, kommer att mobilisera och stödja 1 biljon euro i klimatinvesteringar och miljömässigt hållbara investeringar under en tioårsperiod fram till 2030. Minst 50 % av EIB:s finansiering kommer att gå till klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet senast 2025. I slutet av 2020 kommer all finansieringsverksamhet vid EIB-gruppen att ha anpassats till målen i Parisavtalet.

Om BVA

BVA är ett opinions- och konsultföretag som erkänts som ett av de mest innovativa marknadsundersökningsföretagen inom sin bransch. BVA är specialiserat på beteendestyrd marknadsföring och kombinerar datavetenskap och socialforskning för att få fram inspirerande och levande data. BVA ingår dessutom i Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), ett globalt nätverk av vissa av världens ledande marknadsundersökningsaktörer vilket har över 40 medlemmar.

Följ Europeiska investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska investeringsbanken

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män11.3.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

EIB:s klimatundersökning visar svenskarnas uppfattningar om ansvaret och de politiska lösningarna för att bekämpa klimatförändringarna. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 64 % av kvinnorna i Sverige är för högre priser på livsmedel och varor som har ett stort koldioxidavtryck, jämfört med endast 51 % av svenska män. - 64 % av svenskarna är för en koldioxidskatt på flygresor. - 88 % är för skolundervisning om klimatförändringar och avfallssortering. - 77 % är för ekonomiskt stöd till de samhällen och arbetstagare som drabbas hårdast av energiomställningen.

EIB:s klimatundersökning – andra upplagan 64 % av svenskarna tänker byta till en grön energileverantör och 39 % har redan gjort detta15.1.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

EIB:s klimatundersökning visar i vilken mån svenskarna är villiga att vidta klimatrelaterade åtgärder under 2020. Av undersökningen framgår särskilt följande: - 39 % av svenskarna anger att de redan har bytt till en grön energileverantör (14 procentenheter högre än EU-genomsnittet) och 64 % tänker göra detta snart. - 70 % av svenskarna anger att de är beredda att flyga mindre för semesterresor, men Sverige ligger fortfarande 5 procentenheter under EU-genomsnittet (75 %). - Sverige ligger också betydligt efter övriga EU då endast 53 % av invånarna planerar att värma upp sina hem mindre under vintern, jämfört med 78 % av EU-medborgarna.

Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och kräver större insatser15.5.2019 06:30:00 CESTPressmeddelande

Enligt den sjätte upplagan av EIB:s klimatundersökning anser de svenska medborgarna att internationella organisationer och den nationella regeringen har den viktigaste rollen i kampen mot klimatförändringarna, följda av lokala myndigheter och EU. Resultaten visar även tydligt att de nuvarande politiska strategierna inte lever upp till svenskarnas förväntningar i dagsläget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum