Umeå kommun

EKB och Språkintroduktion i framkant när det gäller arbete kring normer och värderingar

Dela

Regeringen bedömer att det inom samhällsorienteringen för nyanlända ska ägnas större utrymme åt att informera om och diskutera rådande normer och värderingar i Sverige. De senaste årens kraftiga ökning av antalet asylsökande och nyanlända har ökat behovet av tidig och tydlig information om det svenska samhället och om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige. Det är viktigt att samhället erbjuder relevant stöd i denna process.

Den kommunala skolan, socialtjänsten och landstingets Ungdomshälsa i Umeå är redan i framkant i detta arbete. I skolorna bedrivs undervisning för nyanlända kring normer och värderingar genom ett nystartat samarbete mellan Ensamkommande barn (EKB), Gymnasieskolans Språkintroduktion (SI), Umeå fritid och Ungdomshälsan. Inledande fokus är mänskliga rättigheter, jämställdhet, HBTQ frågor och sexuell juridik. Undervisningen sker inom ramen för Hälsoskolan.

Hälsoskolan är ett resultat av samverkan mellan Språkintroduktion och Ungdomshälsan i Umeå där fokus har legat på att tillsammans samla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i ett enda koncept. Nu har även socialtjänsten och Umeå Fritid klivit in i samarbetet för att bedriva undervisning mot målgruppen nyanlända i Hälsoskolan.

Anna Cederlund, enhetschef Ensamkommande barn socialtjänsten, berättar att det identifierats ett utbildningsbehov hos målgruppen ensamkommande barn kring jämställdhet och HBTQ-frågor. Anna säger vidare att dessa ämnen är oerhört viktiga för alla kommuninvånare att känna till och har därför arbetat för att hitta former för att nå ut med information till nyanlända och för att skapa delaktighet och inflytande. Med stöd från Individ- och familjenämnden möjliggjordes denna utbildningsinsats mot nyanlända.

Utbildningsinsatsen blev också startskottet på en samverkan med Språkintroduktion kring dessa frågor. – På SI är vi både glada och ser stor nytta i att detta arbete påbörjats, säger Anneli Jonsson, projektsamordnare på SI. 
– Tack vare att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden frigjort resurser kan SI tillsammans med EKB skapa de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna utbilda och nå våra elever på bästa sätt. Detta hade ingen av oss kunnat göra på egen hand, fortsätter Anneli.

Annica Dyberg, projektsamordnare på EKB, medverkar också till att detta gemensamma projekt utvecklas på ett så gynnsamt sätt som möjligt och ser att det finns goda möjligheter för en långsiktig samverkan. 
– Vi har även stöd i detta projekt av landstinget (Ungdomshälsan) och Umeå fritid som sitter med i den expertgrupp som är framtagen efter att utbildningsbehovet identifierats berättar Annica.

Umeå brottsförebyggande råd stöttar också projektet och är bland annat med och skapar förutsättningar för gemensamma utbildningsdagar där skolan, socialtjänsten, polisen, landstinget, civilsamhället och eleverna får möjlighet att delta.

Alla tre är eniga om att samverkan är nyckeln till både utveckling och framgång och de ser ljust på framtiden utifrån denna satsning. Nu gäller det att, tillsammans med all berörd personal som finns runt våra ungdomar och vår ledning, hitta former som skapar ett hållbart och långsiktigt utvecklingsarbete som gynnar våra ungdomar på bästa sätt. Avslutningsvis säger de, ”Värderingsarbete kring jämställdhet, mänskliga rättigheter och HBTQ frågor är något vi behöver arbeta med i hela samhället, inte bara mot nyanlända. Den utbildningsinsats vi nu gör mot nyanlända anpassas därför så den kan spridas till övriga skolverksamheter och nå alla våra skolbarn och ungdomar. Dessa ämnen berör oss alla”.

Mer information:

www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/samhallsorientering-for-nyanlanda-ska-handla-mer-om-normer-och-varderingar/

Kontakt:

Anneli Jonsson
projektsamordnare, språkintroduktion 
070-314 48 48
anneli.m.jonsson@umea.se

Anna Cederlund
enhetschef EKB, socialtjänsten
073-073 40 92
anna.cederlund@umea.se

 

 

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum