Försäkringskassan

Ekonomisk utsatthet vanligast bland ensamstående utrikesfödda föräldrar

Dela

Av ensamstående utrikesfödda föräldrar beräknas 56 procent leva med låg ekonomisk standard. Motsvarande siffra för svenska föräldrar är 29 procent. Det visar Försäkringskassans årliga rapport ”Barnhushållens ekonomi 2017”.

Den ekonomiska familjepolitiken bidrar till barnhushållens välfärd och till att minska inkomstskillnaderna mellan hushåll med och utan barn. Andelen ekonomiskt utsatta är högst bland ensamstående föräldrar, framförallt ensamstående kvinnor och utrikesfödda föräldrar.

52 procent av ensamstående kvinnor med flera barn beräknades ha låg ekonomisk standard under 2016. Motsvarande bland män var 25 procent.

- Ensamstående kvinnor med barn är den familjetyp som har lägst ekonomisk standard av alla barnfamiljer. Detta påminner om vikten av att separerade föräldrar gör upp om ett underhållsbidrag som speglar barnets verkliga behov och inte bara använder nivån i underhållsstödet som en normerande nivå för betalning, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Överlag ökar barnhushållens disponibla inkomster, men det gör även spridningen mellan olika hushållstyper. Inkomstökningarna är större i hushåll som redan har höga inkomster visar rapporten.

Familjeförmånerna* betyder mest för ensamstående och flerbarnsfamiljer. För ensamstående kvinnor med flera barn utgör familjeförmånerna 27 procent av den disponibla inkomsten vilket är nästan dubbelt så stor andel som för ensamstående män med flera barn (14 procent).

*Den ekonomiska familjepolitikens bidrag och förmåner:
Behovsprövade bidrag: bostadsbidrag, vårdbidrag, underhållsstöd
Försäkringsförmånerna: föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, graviditetspenning
Generella bidrag: barnbidrag, adoptionsbidrag

Bilagor
Socialförsäkringsrapport 2017:9, Barnhushållens ekonomi

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum