Elanslutningen till Hästkullen vindkraftpark färdigbyggd

Dela

Sex och en halv mil helt ny elledning är nu färdigbyggd och klar att distribuera den förnybara elektriciteten från vindkraftparken Hästkullen i Härnösands och Timrå kommuner. Vindkraftparken är på 300 MW, vilket motsvarar hälften av staden Sundsvalls effektbehov, inklusive dess industrier.

Anslutningen till Hästkullen är den senaste i raden av större vindkraftsanslutningar som E.ON genomför i det så kallade Nysäterklustret i Västernorrland. Foto: E.ON.
Anslutningen till Hästkullen är den senaste i raden av större vindkraftsanslutningar som E.ON genomför i det så kallade Nysäterklustret i Västernorrland. Foto: E.ON.

I Viksjöområdet i Härnösands, Timrå och Kramfors kommuner byggs just nu två stora vindkraftsparker; Hästkullen och Björnlandhöjden. I två år har ledningsarbetet pågått och sysselsatt mellan 50-80 montörer.

För att få ut den förnybara elektriciteten från Hästkullen vindkraftpark till elnätet har E.ON nu byggt färdigt den nödvändiga infrastrukturen – två mottagningsstationer samt sex och en halv mil ny regionledning till Nysäterstationen.

Vårt arbete med att ansluta dessa stora vindkraftsparker till stamnätet är en viktig del i den svenska energiomställningen mot mer förnybar el till hela landet. Samtidigt bidrar det här arbetet även till tillväxten i södra Norrland och till många nya arbetstillfällen, säger Mats Tullgren, regionnätschef på E.ON Energidistribution.

Anslutningen till Hästkullen är den senaste i raden av större vindkraftsanslutningar som E.ON genomför i det så kallade Nysäterklustret i Västernorrland. Med flera tillkommande vindkraftparker innebär det fler anslutningar för E.ON. Jenåsen, Kråktorpet och Nylandsberget är anslutna sedan tidigare. Efter Hästkullen, och inom kort Björnlandhöjden, förbereds nu anslutning till de planerade parkerna Stor-Skälsjön och Stockåsbodarna. Därmed sker en utbyggnad av ytterligare kraftledningar från Stor-Skälsjön till Jenåsen samt från Stockåsbodarna till Nylandsberget.

När Hästkullen är färdigbyggd beräknas parken leverera drygt 1,1 TWh el, vilket motsvarar hushållsel till cirka 200 000 hushåll. När samtliga vindkraftparker är färdigbyggda i Nysäterklustret har E.ON anslutit över 1100 MW förnybar el i regionen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anslutningen till Hästkullen är den senaste i raden av större vindkraftsanslutningar som E.ON genomför i det så kallade Nysäterklustret i Västernorrland. Foto: E.ON.
Anslutningen till Hästkullen är den senaste i raden av större vindkraftsanslutningar som E.ON genomför i det så kallade Nysäterklustret i Västernorrland. Foto: E.ON.
Ladda ned bild

Om

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Åtgärdsförslag för att effektivisera utbyggnaden av elnätet överlämnas till regeringen29.1.2021 11:00:17 CET | Pressmeddelande

Energiomställningen och elektrifieringen av Sverige kräver omfattande förstärkningar och utveckling av elnätet. Svenska kraftnät, tillsammans med regionnätsföretagen E.ON Energidistribution, Ellevio, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät, och Vattenfall Eldistribution, överlämnar nu konkreta åtgärdsförslag till energiminister Anders Ygeman (S). Effektivare tillståndsprocesser som tar hänsyn till system- och beredskapsperspektivet, tydliga riktlinjer för teknikval, utpekande av områden för riksintresse för energidistribution och översyn av lagstiftningen för kommunala energiplaner.

Ökning av antalet strömavbrott på grund av avgrävda elkablar26.1.2021 11:13:44 CET | Pressmeddelande

Över 2000 strömavbrott i E.ONs elnät under förra året orsakades av elkablar som skadats i samband med grävarbete. Det är över 100 fall fler än året innan, enligt ny statistik från E.ON. Det innebär inte bara strömavbrott för hushållen, det är också en allvarlig risk som är förenad med direkt livsfara. Nu vill E.ON att fler aktörer som gräver tar riskerna och konsekvenserna på större allvar och säkerställer var kablarna går - innan skopan sätts i marken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum