Läkemedelsverket

Elektronisk förskrivning av recept blir huvudregel

Dela

Den 1 juni 2020 införs den nationella läkemedelslistan. Registret ska ge vård, apotek och patienter tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade recept och på så sätt ge förutsättningar för en säkrare läkemedelshantering. Läkemedelsverket har därför beslutat om förändringar i regelverket kring hur recept förskrivs och hur de hanteras på apotek.

Elektronisk förskrivning av recept blir huvudregel. Foto: Mostphotos
Elektronisk förskrivning av recept blir huvudregel. Foto: Mostphotos

I den nationella läkemedelslistan kommer uppgifter att finnas om de recept en patient har fått förskrivna och vilka läkemedel som hen har hämtat ut från apotek.

Den nationella läkemedelslistan utvecklas av E-hälsomyndigheten och ersätter de register som idag finns för elektroniska recept och information om uthämtade läkemedel. Redan idag är de flesta recepten elektroniska, ca 99%.

För att vård och apotek ska kunna ge patienter bästa möjliga hjälp, är det viktigt att så mycket information som möjligt om en patients recept finns i den nationella läkemedelslistan. Läkemedelsverket gör därför omfattande förändringar i föreskrifterna kring hur recept förskrivs och hur apotek hanterar recept (HSLF-FS 2019:32).

Förändrad expediering på apotek

Från och med den 1 juli 2020 ska apotek, när de expedierar recept, använda informationen om vilka elektroniska recept en patient har, och vilka läkemedel hen har hämtat ut. Det innebär att apoteken får bättre möjligheter att upptäcka om en patient till exempel har recept på läkemedel som inte är lämpliga att ta samtidigt.

För att apoteken ska ha tillgång till aktuella och relevanta uppgifter är det viktigt att så många recept som möjligt är elektroniska. Därför ska apotek, från och med den 1 juli 2020, inte överföra elektroniska recept till recept på papper, utom i undantagsfall. Det innebär att en patient inte längre kan välja att få elektroniska recept i pappersform på blankett från apotek.

Precis som tidigare ska patienten kunna se vilka recept hen har via till exempel 1177.se, eller genom att begära en lista i pappersform från apoteket.

Recept ska förskrivas elektroniskt

Från och med den 15 april 2021 ska recept, med vissa undantag, förskrivas elektroniskt. För att kunna förskriva recept, behöver alla förskrivare från det datumet ha tillgång till ett elektroniskt system för receptförskrivning. Ett sådant system kommer att tillhandahållas av E-hälsomyndigheten.

Samtidigt införs ett krav på att apotek ska överföra recept som inte är elektroniska till den nationella läkemedelslistan. På så sätt blir informationen om patienters förskrivna läkemedel mer komplett. Det ger sjukvård och apotek bättre förutsättningar att göra bedömningar, sätta in rätt behandling och ge information till patienten.

Förändringarna gäller inledningsvis patienter med svenskt personnummer. Patienter som saknar svenskt personnummer kommer tills vidare fortsatt att behöva ha recept i pappersform.

Läkemedelsverket arbetar just nu med att uppdatera vägledningen till föreskrifterna och planerar att publicera denna under våren 2020.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Elektronisk förskrivning av recept blir huvudregel. Foto: Mostphotos
Elektronisk förskrivning av recept blir huvudregel. Foto: Mostphotos
Ladda ned bild

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum