Läkemedelsverket

Elektroniska recept blir huvudregel

Dela

Första maj börjar ett nytt register användas för att hantera elektroniska recept, Nationella läkemedelslistan. Därför införs också nya regler för hur apoteken ska hantera recept.

- För de flesta kommer detta inte innebära någon förändring eftersom 99 procent av alla recept redan är elektroniska. Syftet med det nya registret är att vi alla ska få bästa möjliga läkemedelsbehandling. Det sker genom att man själv, vården och apoteket har samma information säger Gustav Sjöstrand på Läkemedelsverket.

I det nya registret finns information om vilka recept patienter har och om vilken medicin som lämnats ut från apotek. För att informationen i det nya registret ska stämma så bra som möjligt, behöver recept vara elektroniska.

Apotekspersonalen kommer att lägga in pappersrecept i Nationella läkemedelslistan innan de lämnar ut läkemedel. Apotekspersonalen kommer inte längre att skriva ut elektroniska recept på papper. Undantag är om patienten behöver sitt recept i pappersform för att ta ut läkemedel i ett annat land.

Precis som tidigare kommer patienter att kunna få en lista från apoteket över sina elektroniska recept.  Listan går också att se i Läkemedelskollen via 1177 Vårdguidens eller E-hälsomyndighetens webbplatser.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Säkerhetsutredningen av AstraZenecas covid-19-vaccin18.3.2021 20:21:24 CET | Pressmeddelande

Nyttan med AstraZenecas vaccin mot covid-19 överväger riskerna. Den slutsatsen drar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter att under de senaste dagarna utrett en signal om blodpropp, inklusive mycket sällsynta fall av blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar, och ibland blödning. Orsakssamband med vaccinet kan inte fastslås, men det kan finnas en koppling. Därför fortsätter utredningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum