Skolverket

Elever nöjda med spetsutbildning

Dela

Eleverna som går spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan är mycket nöjda med sin utbildning. Även de skolor som bedriver utbildningarna är nöjda. Samtidigt kostar spetsutbildningen mer än annan utbildning och den är i praktiken inte tillgänglig för elever i hela landet. Ett problem som skolorna lyfter fram är att spetsutbildningen fortfarande är en försöksverksamhet. Det visar Skolverkets utvärdering.

- Sverige har haft spetsutbildning på försök i många år nu. Att det är en försöksverksamhet innebär en osäkerhet för skolorna. Vi föreslår därför att regeringen fattar beslut om framtiden för försöksverksamheten, säger Eva Durhan, avdelningschef på Skolverket.

Långvarigt försök

Försöksverksamhet med spetsutbildning har funnits i tio år i gymnasieskolan och sju år i högstadiet. Totalt bedrivs spetsutbildning på 20 grundskolor och 21 gymnasieskolor i landet. Spetsutbildning skiljer sig från ordinarie utbildning genom att erbjuda eleverna särskild fördjupning, breddning och högre studietakt inom ett ämne eller ämnesområde. Högstadieelever ska erbjudas möjligheten att läsa en eller flera gymnasiekurser och gymnasieelever ska erbjudas möjlighet att läsa en eller flera högskolekurser. Spetsutbildningar har rätt att rekrytera elever från hela landet och tillämpa intagningstester. Totalt läser i dag ca 1000 elever spetsutbildning i gymnasieskolan och ca 1500 elever läser en spetsutbildning i grundskolan.

- Många elever tycker att spetsutbildningen ger dem en möjlighet att utvecklas i sin takt och möta andra elever och lärare med samma intresse. Många vittnar om att skolan tidigare inte klarat av att möta deras behov av stimulans och utveckling, säger Eva Durhan.

Många elever går vidare till högskolan

Det är mer än dubbelt så vanligt att elever som gått spetsutbildning i gymnasieskolan går vidare direkt till högskolan jämfört med elever på motsvarande nationella program. Totalt 37 procent av eleverna på spetsutbildning sökte och antogs till högre utbildning direkt efter gymnasieskolan jämfört med 15 procent av eleverna på motsvarande gymnasieutbildningar i riket i övrigt.

Höga betyg i grundskolan

Elever som avslutade spetsutbildning i grundskolan gick ut med höga betyg. Läsåret 2017/18 var det genomsnittliga meritvärdet 295,8. Det kan jämföras med rikssnittet på 228,7. Nästan alla elever blev behöriga till gymnasieskolan. Det kan jämföras med rikssnittet som är 84,4 procent. 96 procent av eleverna som gick ut läsåret 2016/17 gick vidare till ett högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Spetsutbildning i praktiken inte tillgänglig i hela landet

Flera av skolorna uppger att spetsutbildningen medför merkostnader för till exempel undervisningsmaterial och personal. Spetsutbildningen är i praktiken inte tillgänglig för elever i hela landet. Utbildningarna får ta in elever från hela landet men det har visat sig att få elever är beredda eller har möjlighet att flytta långt bort från hemorten, i synnerhet för spetsutbildning i grundskolan. Om regeringen väljer att permanenta spetsutbildningarna behöver utbildningarna göras tillgängliga på fler orter. Utbildningarna måste också tillåtas kosta mer än andra utbildningar. Skolverkets bedömning är att det är lättare att införa spetsutbildning permanent i gymnasieskolan där det redan idag sker en uppdelning i program och inriktningar. I gymnasieskolan är det också vanligare med antagningsprov. För grundskolan skulle det innebära en större avvikelse från skolformen i övrigt.

- Om spetsutbildningarna ska permanentas är en fråga för regeringen, säger Eva Durhan.

För mer information

www.skolverket.se

Kontaktuppgifter

För frågor till avdelningschef Eva Durhan kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00

För frågor om rapporten kontakta undervisningsråd Linda Jervik Steen på 08-527 331 37

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Så vill Skolverket stärka läroplanernas innehåll om sex och samlevnad12.6.2019 10:51:03 CESTPressmeddelande

Sex och samlevnadsundervisningen måste anpassas till den verklighet som ungdomarna möter i dagens samhälle. Därför föreslår Skolverket en rad förändringar i läroplanerna för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Frivillighet, ömsesidighet och en förståelse för egna och andras rättigheter är något av det som lyfts fram i det förslag som lämnas över till regeringen idag.

Pressinbjudan: Stor internationell undersökning, TALIS, Så ser svenska lärare och rektorer på sitt arbete11.6.2019 10:25:07 CESTPressinbjudan

Onsdagen den 19 juni klockan 11.00 presenterar Skolverket den internationella undersökningen, TALIS, som fokuserar på lärare och rektorers arbete i grund- och gymnasieskolan. Undersökningen visar bland annat hur de trivs med sitt arbete, hur länge de arbetat på sin nuvarande skola, deras arbetstid, motiv för sitt yrkesval, ordningen i klassrummen och om eleverna får det stöd de har rätt till. Totalt deltar 48 länder i undersökningen som genomförs av OECD som även ansvarar för PISA-rapporten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum