Norrköpings kommun

Elevernas behov har medfört ökade kostnader

Dela

Under 2017 har kostnaderna för att hjälpa elever som är i behov av extra stöd för att kunna delta i undervisningen ökat.

I budget för 2017 finns 67 miljoner kronor avsatt för ändamålet. Nu visar prognosen att denna kostnadspost vid årets slut landar på ca 110 miljoner kronor. Orsakerna till den stora kostnadsökningen kommer att utredas grundligt.

- Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för alla elever att klara skolan. Därför har vi behövt anställa mer personal. Eftersom kostnaderna ökat kraftigt på kort tid har omfattningen blivit tydlig först nu. Vi behöver skyndsamt se över budgetläget inför nästa år så att vi kan säkerställa att vi går in i 2018 med en korrekt bemanning och förutsättningar att hålla budget, säger Sofie Lindén utbildningsdirektör.

Utbildningsnämnden kommer vid sitt sammanträde i nästa vecka att diskutera den uppkomna situationen.

- Budgetförutsättningarna för skolan har försämrats i jämförelse med hur ramarna såg ut när kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2018. Förvaltningen måste nu skyndsamt ta fram åtgärdsplaner som redovisar hur vi ska klara av att ge alla elever en bra utbildning och goda förutsättningar - med de pengar som kommunfullmäktige anslagit, säger utbildningsnämndens ordförande Olle Johansson (S).

Kontaktpersoner:
Olle Johansson (S)
Titel: kommunalråd, utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 073-020 17 20

Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 072-581 28 00
_____________________________________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 011-15 11 94

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag. 
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Let's create Norrköping! 
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag. 
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pågående regeringsförhandlingar ger osäkra budgetförutsättningar för Norrköpings kommun22.10.2018 15:00Pressmeddelande

Kommunstyrelsen har idag den 22 oktober fått presenterat för sig budgetförutsättningar för de kommande fyra åren 2019-2022. Det osäkra politiska läget som råder på riksnivå gör att det inte går att räkna in de satsningar som aviserats av S och MP regeringen, vilket påverkar kommunens budgetförutsättningar negativt. Att de saknas besked om dessa pengar gör budgetarbetet ännu besvärligare. Utgångsläget för årets budgetarbete (inklusive verksamheternas äskande) visar nu på ett åtgärdsbehov på 280 miljoner kronor. – Eftersom det fortfarande råder ett osäkert politiska läge på riksnivå kan vi inte räkna in de satsningar som S och MP regeringen tidigare aviserat. Därför blir nämndernas åtgärdsbehov inför 2019 större än vad vi tidigare hade räknat med. Budgetläget var redan tidigare allvarligt och vi behöver arbeta långsiktigt med att minska kostnadsnivån. Skulle det visa sig att aviserade satsningar ändå genomförs kommer dessa pengar att tillföras nämnderna i ett nytt budgetbeslut, säger Lar

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum