Grums kommun

Elin har en ny roll på Jättestenskolan i Grums kommun

Dela

Nytt i höst på Jättestenskolan är att skolan har fått en utvecklingsledare med inriktning mot bland annat digitalisering och hälsofrämjande arbete som är prioriterade områden på Jättestenskolan det här läsåret.

Elin Poignant arbetar som biträdande rektor/utvecklingsledare på Jättestenskolan.
Elin Poignant arbetar som biträdande rektor/utvecklingsledare på Jättestenskolan.

Elin Poignant, är en av tre biträdande rektorer på Jättestenskolan i Grums kommun. Hon började sin tjänst
i augusti i år och arbetar 60 procent som biträdande rektor och 40 procent som utvecklingsledare.

–Jag ser fram emot min nya tjänst. Att få våra elever att lyckas bättre i skolan handlar om att fånga upp elevernas kunskapsnivå i ett tidigt skede men det kan även i en del fall handla om att eleverna behöver stöd i att tillgodose grundläggande behov. Det kan till exempel vara att få alla att inse vikten av att äta rätt, röra på sig och få tillräckligt med sömn, säger Elin.

–Att starta upp och vidareutveckla det hälsofrämjande arbetet är en stor utmaning men också något som
kommer att gynna våra elever. Jag kommer även i min nya roll som utvecklingsledare att driva på arbetet med digitaliseringen genom att strukturera upp till exempel Team Drives och skapa en dela-kultur på skolan.

Förra Läsåret fick alla elevervarsin Chromebook att använda sig av i sina studier.

–Ett mål är att se till att den blir ett användbart verktyg när vi arbetar för att öka elevernas måluppfyllelse. Både skolledning och personal är mycket engagerade och tror på digitaliseringen, något som förenklar Elins fortsatta arbete.

–Det är en fantastiskt kompetent personal och överlag har arbetet med att digitalisera skolan gått över
förväntan. Förra terminen vällde det in över 500 Chromebooks! Alla klasser har nu egna Classrooms och Sites vilket har gjort kontaktvägarna mellan lärare, elever och vårdnadshavare mycket enklare, säger Elin.

Lärarna arbetar i sammansvetsade team och är uppdelade i olika arbetslag - A, B, C, D och E. Detta för att kunna följa eleverna från årskurs fyra till nio. Elin är biträdande rektor för arbetslag D och E.

–Många av lärarna har fått flytta sina arbetsplatser i år och tanken är att de ska sitta tillsammans i sina
respektive arbetslag. Nytt för i höst är att alla lärare i samma arbetslag nu har flyttat till gemensamma
arbetsrum. Till exempel så sitter alla undervisande lärare för 7-9 B tillsammans. Intill deras arbetsrum finns
klassrummen. Närheten är viktig och skapar trygghet och eleverna ska alltid veta var lärarna har sina arbetsrum.

Jättestenskolan är kommunens enda skola för årskurs 4-9. Den ligger i Grums tätort och har drygt 500 elever fördelade på 23 klasser. På skolan finns också grundsärskola och träningsskola.

Jättestenskolan är en 4-9 skola. Det innebär att vi eftersträvar kontinuitet i elevernas utveckling från årskurs 4-9. Varje klass har sin/sina mentorer och alla klasser har ett eget hemklassrum.

Rektorer för olika arbetslag:
A - Anna-Karin Elvin, bitr. rekt
B - Ulla Johansson, bitr. rektor
C - Lennart Nilsson, rektor
D/E - Elin Poignant, bitr. rektor/utveckl.

Kontakter

Bilder

Elin Poignant arbetar som biträdande rektor/utvecklingsledare på Jättestenskolan.
Elin Poignant arbetar som biträdande rektor/utvecklingsledare på Jättestenskolan.
Ladda ned bild

Om

Grums kommun
Grums kommun
Sveagatan 77
664 80 Grums

0555-420 00http://www.grums.se/

En Vänerkommun i Karlstadregionen

Grums kommun är en del av Karlstadregionen och ligger vid Vänerns nordvästra strand. Här bor cirka 9 000 invånare i och omkring orterna Grums, Borgvik, Värmskog, Segmon, Liljedal och Slottsbron. Kommunen är den största arbetsgivaren och därefter BillerudKorsnäs AB. Vid det växande handels- och industriområdet Nyängen möts E18 och E 45.

Följ Grums kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Grums kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum