Vänsterpartiet

En äldreomsorg för alla, inte bara några få

Dela

Äldre ska få den hjälp och omsorg de behöver och det ska finnas plats på äldreboenden om det behövs. Därför vill Vänsterpartiet ta de första stegen i att utveckla framtidens äldreomsorg. Det gör vi genom en valsatsning på 4,5 miljarder kronor. Pengarna ska gå till att anställa fler, bättre utbildning, moderna och fler äldreboenden, bra mat och gratis trygghetslarm.

- Ett land som har råd med skatteavdrag för städning i hemmet måste ha råd med en värdig äldrevård som rymmer både promenader i solen och personal som har tid att ta hand om äldre, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

När man blir äldre ska man mötas med trygghet, omsorg och värdighet. Vänsterpartiet har länge haft som krav att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Nu vill vi satsa 3 miljarder årligen på ökad personaltäthet och fortbildning i äldreomsorgen. Det är pengar som ska gå till att både anställa fler och att ge fler anställda möjlighet att utvecklas inom sitt yrke.

Vänsterpartiet vill utöver det satsa 500 miljoner kronor på att bygga framtidens äldreboende, 300 miljoner kronor på ett matlyft för äldre samt införa avgiftsfria trygghetslarm. Totalt är satsningen på 4,5 miljarder kronor per år.

- Den som levt ett långt liv ska i äldreomsorgen finna både gemenskap och underhållning, och det ska finnas gott om aktiviteter att ägna sig åt. Kommunerna ska kunna söka medel för att tillsammans med arkitekter, personal och forskare kring åldrandet planera och bygga en modern äldreomsorg, säger Ulla Andersson.

Se faktaunderlag för detaljer.

För mer information

Vänsterpartiets pressjour: 070-620 00 64 (obs ej sms)

Dokument

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om10.1.2019 16:02Pressmeddelande

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd. Vi kommer att ta ett utskottsinitiativ för att tillsätta en ny snabbutredning och kräva att frågan tas upp i en aktuell politisk debatt i riksdagen. - Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia. Vi kommer aldrig att acceptera något annat än att lagens grundintention erkänns, med fokus på lika rätt och full delaktighet i samhället för alla dem som behöver assistans, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Cirka 2000 människor har fått assistansen indragen under de senaste åren, men den aktuella LSS-utredningen har ingen lösning på

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum