Lärarnas Riksförbund

En alltmer uppdelad skola

Dela

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar idag en rapport som visar att den svenska grundskolan dras alltmer isär. Politikernas mantra om att ”alla skolor ska vara bra skolor” har ingen bäring på verkligheten.

– Skolors och rektorers förutsättningar att leda skolan påverkar lärarnas möjligheter att ge en kompensatorisk och kvalitativ undervisning, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund.

– Politikerna kan inte blunda för det som rapporten visar. Det krävs förändringar på systemnivå för att komma till rätta med de stora skillnader i förutsättningar som olika rektorer har, säger Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund.

Rapporten En alltmer uppdelad skola 700 högstadierektorer om skolans likvärdighet och framtid visar tydligt att den svenska grundskolan blir alltmer uppdelad. Rektorernas bedömningar av hur väl man kommer att lyckas exempelvis med att rekrytera legitimerade lärare och med att eleverna ska nå gymnasiebehörighet skiljer sig avsevärt mellan skolor. Bedömningarna är tydligt kopplat till elevsammansättningen, det vill säga elevernas socioekonomiska bakgrund.

Nästan hälften av de fristående högstadieskolorna har ett mycket gynnsamt underlag med elever från studiestarka hem. Nästan en tredjedel av de kommunala skolorna har ett elevunderlag där föräldrarna sammantaget har den lägsta genomsnittliga utbildningsnivån, och här spår också rektorerna framtida problem med att rekrytera behöriga lärare och speciallärare.

Rapporten visar att de kompensatoriska insatser som görs inte är tillräckliga. Rektorer som leder skolor där eleverna har mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund har större problem att rekrytera behöriga lärare och en sämre ekonomi, vilket i sin tur leder till svårigheter att göra nödvändiga investeringar i exempelvis läromedel.

För att skapa en mer likvärdig skola med höga kunskapsresultat föreslås följande:

• Finansierings- och resursfördelningssystemet behöver göras om i grunden.

• Hela skolvalssystemet behöver justeras och i vissa delar göras om helt.

• Rektorernas roll behöver tydliggöras genom statlig reglering.

• Rätt utbildade och erfarna lärare och speciallärare behöver uppmuntras att söka sig till skolor med svårare förutsättningar.

– Det behövs en bredare satsning från samhället för att bryta vissa skolors negativa utveckling. Att Sverige får en mer likvärdig skola som kompenserar för elevernas olika bakgrund är en ödesfråga för vårt land, säger Åsa Fahlén.

– Vi kommer att fortsätta att visa verkligheten ur rektorernas perspektiv. Alla elever måste kunna erbjudas tillräcklig tillgång till allt det som skollagen kräver för en högkvalitativ utbildning. Att så pass många bedömer att brister kommer att kvarstå över tid är oroande, säger Matz Nilsson.

Läs rapporten En alltmer uppdelad skola – 700 högstadierektorer om skolans likvärdighet och framtid

Eller gå in på sidan:
www.lr.se/undersokningar

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
10369 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med cirka 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Fackförbund för lärare och skolledare tecknar avsiktsförklaring om ny organisering18.6.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har fört samtal om en ny organisering inom utbildningssektorn. Samtalen mellan förbunden har varit konstruktiva och förbunden har därför tecknat en avsiktsförklaring som ska vara en grund för den fortsatta dialogen mellan förbunden. Avsiktsförklaringen syftar till att etablera en ny organisering inom utbildningssektorn från och med den 1 januari 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum