Försäkringskassan

En av fem ensamstående med barn beroende av ekonomiskt stöd

Dela

Under 2019 hade 18 procent av ensamstående i hushåll med barn en inkomst som inte täckte kostnader för grundläggande behov. Motsvarande siffra för samboende med barn var 6 procent. Det visar rapporten Barnhushållens ekonomi som publiceras idag.

Den ekonomiska familjepolitikens ersättningar ska bland annat bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer och minskade ekonomiska skillnader mellan hushåll med och utan barn.

En ny rapport från Försäkringskassan visar att totalt 8 procent av barnhushållen år 2019 hade låg inkomststandard. Ett hushåll kan sägas ha låg inkomststandard om hushållets disponibla inkomst är mindre än dess beräknade baskonsumtion, kostnader för till exempel boende, mat, kläder, barnomsorgsavgift och hemförsäkring. Andelen är högre bland ensamstående med barn, 18 procent av dessa hushåll beräknas ha låg inkomststandard.

Familjeersättningarna bidrar till att höja barnhushållens inkomster. Under 2019 bestod i genomsnitt drygt 9 procent av barnhushållens disponibla inkomst av familjepolitiska ersättningar, som till exempel barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag. Ensamstående kvinnor med två eller flera barn får i genomsnitt 26 procent av sin disponibla hushållsinkomst från familjeersättningarna. Familjeersättningarnas andel av barnhushållens disponibla inkomster minskade kraftigt under 00-talet, särskilt bland ensamstående. De senaste fem åren har dock andelen varit i princip oförändrad.

Viktigaste resultaten

  • 8 procent av alla barnhushåll hade låg inkomststandard 2019. Det kan jämföras med 6 procent bland hushåll utan barn.
  • 18 procent av de ensamstående barnhushållen hade låg inkomststandard år 2019. Bland ensamstående med tre eller flera barn och bland ensamstående utrikesfödda kvinnor med barn har en tredjedel av hushållen låg inkomststandard.
  • Familjeersättningarna utgör i genomsnitt 26 procent av hushållsinkomsten för ensamstående kvinnor med två eller flera barn. Barnbidraget, bostadsbidraget och underhållsstödet är viktiga poster för dessa familjer.
  • Familjeersättningarna bidrar till att jämna ut skillnaderna i medianinkomst mellan hushåll med och utan barn. Detta är särskilt tydligt i hushåll med låga inkomster.

Du hittar analysen i sin helhet här.

Rapporten Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2020 är framtagen utifrån ett regeringsuppdrag.

Presskontakt:

010-116 98 88

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Höga kostnader för covid-19 – men lägre än tidigare beräknat23.10.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Statens utgifter för socialförsäkringen väntas öka under 2020 i spåren av covid-19-pandemin. Dels till följd av regeländringar, dels på grund av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och ersättning för höga sjuklönekostnader. Däremot förväntas utgifterna bli mycket lägre än tidigare prognostiserat för viss förebyggande sjukpenning till personer i riskgrupp för att utveckla allvarlig covid-19.

Återgång till tidigare tidsgränser för läkarintyg20.10.2020 14:00:00 CESTPressmeddelande

Under våren fattade Försäkringskassan beslut om att tillfälligt ändra hanteringen av tidsgränserna för läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vab. Syftet var att avlasta sjukvården som hade ett mycket högt tryck under pandemin. Efter dialog med andra aktörer bedömer Försäkringskassan nu att vården har kapacitet att hantera utfärdandet av läkarintyg och återgår därför till ordinarie hantering av ansökningar och tidsgränser. Återgången gäller från och med den 1 november 2020.

Personlig assistans måltavla för organiserad brottslighet24.9.2020 10:04:50 CESTPressmeddelande

Marknaden för personlig assistans är brottsutsatt. En relativt låg upptäcktsrisk i kombination med möjlighet till stor ekonomisk vinning skapar en attraktiv måltavla för organiserad brottslighet. Brottsupplägg som illegalt arbete, skenanställningar, arbetskraftsexploatering och upplägg med pappersassistenter förekommer. Det är några av slutsatserna som presenteras i en myndighetsgemensam strategisk rapport.

Stressrelaterad psykisk ohälsa: 41 procent högre risk för kvinnor8.9.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Den stressrelaterade psykiska ohälsan står för en allt större del av sjukskrivningarna i psykiatrisk diagnos, till exempel utmattningssyndrom, vilket ofta innebär halvårslånga sjukskrivningar. Dessutom drabbas yngre kvinnor oftare än andra, och vissa yrkesgrupper, både bland hög- och lågutbildade, löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa – det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum