Försäkringskassan

En av fem ensamstående med barn beroende av ekonomiskt stöd

Dela

Under 2019 hade 18 procent av ensamstående i hushåll med barn en inkomst som inte täckte kostnader för grundläggande behov. Motsvarande siffra för samboende med barn var 6 procent. Det visar rapporten Barnhushållens ekonomi som publiceras idag.

Den ekonomiska familjepolitikens ersättningar ska bland annat bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer och minskade ekonomiska skillnader mellan hushåll med och utan barn.

En ny rapport från Försäkringskassan visar att totalt 8 procent av barnhushållen år 2019 hade låg inkomststandard. Ett hushåll kan sägas ha låg inkomststandard om hushållets disponibla inkomst är mindre än dess beräknade baskonsumtion, kostnader för till exempel boende, mat, kläder, barnomsorgsavgift och hemförsäkring. Andelen är högre bland ensamstående med barn, 18 procent av dessa hushåll beräknas ha låg inkomststandard.

Familjeersättningarna bidrar till att höja barnhushållens inkomster. Under 2019 bestod i genomsnitt drygt 9 procent av barnhushållens disponibla inkomst av familjepolitiska ersättningar, som till exempel barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag. Ensamstående kvinnor med två eller flera barn får i genomsnitt 26 procent av sin disponibla hushållsinkomst från familjeersättningarna. Familjeersättningarnas andel av barnhushållens disponibla inkomster minskade kraftigt under 00-talet, särskilt bland ensamstående. De senaste fem åren har dock andelen varit i princip oförändrad.

Viktigaste resultaten

  • 8 procent av alla barnhushåll hade låg inkomststandard 2019. Det kan jämföras med 6 procent bland hushåll utan barn.
  • 18 procent av de ensamstående barnhushållen hade låg inkomststandard år 2019. Bland ensamstående med tre eller flera barn och bland ensamstående utrikesfödda kvinnor med barn har en tredjedel av hushållen låg inkomststandard.
  • Familjeersättningarna utgör i genomsnitt 26 procent av hushållsinkomsten för ensamstående kvinnor med två eller flera barn. Barnbidraget, bostadsbidraget och underhållsstödet är viktiga poster för dessa familjer.
  • Familjeersättningarna bidrar till att jämna ut skillnaderna i medianinkomst mellan hushåll med och utan barn. Detta är särskilt tydligt i hushåll med låga inkomster.

Du hittar analysen i sin helhet här.

Rapporten Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2020 är framtagen utifrån ett regeringsuppdrag.

Presskontakt:

010-116 98 88

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Sju procent av covidrelaterade sjukskrivningar längre än 90 dagar19.1.2021 09:00:00 CETPressmeddelande

Pandemin innebar en kraftig ökning av antal sjukskrivna under våren 2020. Den absoluta majoriteten av covidrelaterade sjukskrivningarna var korta men sju procent av alla sjukfall med covidrelaterade diagnoser blev längre än tre månader. Samtidigt har färre medicinska rehabiliteringsinsatser genomförts till följd av pandemin. Detta visar en ny rapport från Försäkringskassan om pandemins effekter på sjukförsäkringen.

Försäkringskassan ändrar tidsgränser för läkarintyg11.12.2020 15:00:00 CETPressmeddelande

Försäkringskassans ledning beslutar i dag att ändra hanteringen av läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och intyg vid ansökan om vab från och med tisdagen den 15 december. Åtgärden som innebär att intygen begärs in från och med dag 22 syftar till att avlasta hälso- och sjukvården. Försäkringskassan föreslår också regeringen att fatta de beslut som krävs för att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg avseende smittbärarpenning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum