Statens medieråd

”En bild säger mer än tusen ord”- Statens medieråd ger unga verktyg att avslöja könsnormer i bildspråket

Dela

Varje dag möts vi av otaliga mängder bilder. Vad som syns och inte syns kan påverka vilka röster vi tar på allvar. I spåren av #metoo efterlyser skolelever utbildning och redskap för hur samhället kan skildra individer mer jämställt. Nu presenterar Statens medieråd ett nytt omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet.

Det nya materialet Könsnormer i bildspråket illustrerar hur mängden bilder med liknande representation skapar ett visuellt mönster som kan påverka både individer och hela samhällen i en viss riktning.

- Det är först när normer bryts som de blir tydliga, menar Helena Dal, chef för information och vägledning vid Statens medieråd.

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om hur normer kring kön skapas i bild och att träna elever på högstadiet och gymnasiet att kritiskt granska bildtraditioner.

En bild är aldrig neutral

Medie- och informationskunnighet (MIK) handlar bland annat om att förstå och bedöma både de budskap vi själva sänder ut och de vi tar emot. Det nya verktyget Könsnormer i bildspråket visar att valet av bilder är ett sätt att använda sin yttrandefrihet som kan analyseras utifrån olika perspektiv. Lektionsmaterialet kommer vara översatt till arabiska och engelska.

- För att kunna tolka omvärlden räcker det inte med att läsa och förstå text, unga och vuxna behöver också lära sig att tolka bilder, säger Helena Dal vid Statens medieråd.

Könsnormer i bildspråket bygger på tre grundfrågor: 

• Hur ser de bilder ut som florerar i vårt samhälle?

• Hur ser de bilder ut som vi själva producerar?

• Hur kan vi arbeta mer normkritiskt och inkluderande?

Ladda ned det pedagogiska materialet Könsnormer i bildspråket

För mer information:

Yvonne Åstrand, pressansvarig Statens medieråd tfn: 076 505 14 87
e-post yvonne.astrand@statensmedierad.se

Övrig information 

Statens medieråd är en myndighet som följer medieutvecklingen och verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare samt skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Nyckelord

Kontakter

Kontakt:
Yvonne Åstrand, pressansvarig Statens medieråd
e-post yvonne.astrand@statensmedierad.se
tfn: 076 505 14 87

Bilder

Länkar

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

Smarta mobiler behåller sin statusroll1.12.2017 11:03Pressmeddelande

Familjens inkomst och utbildningsnivå spelar en fortsatt viktig roll för barns tillgång till och användning av medier. I Statens medieråds rapport Ungar & medier: demografi från 2015 visade resultaten att tillgång till medieteknik i hemmet hade en tydlig koppling till familjens inkomst. Detta bekräftas nu även i 2017 års undersökning. Exempelvis använder barn till föräldrar med både låg utbildning och låg inkomst internet allra minst medan barn till föräldrar med låg utbildning och hög inkomst använder internet allra mest.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum