Lunds stift, Svenska kyrkan

En byggnad för kropp och själ

Dela

Lunds stiftsstyrelse har tagit beslut om en ny investering i Stiftsgården Åkersberg. Pengarna ska användas till en byggnad som bland annat innehåller meditationsrum, samtalsplatser och pooler.

Stiftsgården Åkersberg invigdes i september 1993 med visionen att gården skall vara en mötesplats, en rastplats och en växtplats.
Stiftsgården Åkersberg invigdes i september 1993 med visionen att gården skall vara en mötesplats, en rastplats och en växtplats.

Stiftsgården Åkersberg invigdes i september 1993 med visionen att gården skall vara en mötesplats, en rastplats och en växtplats. Gårdens styrelse har arbetat med frågan om hur en utveckling av visionen och därmed verksamheten skulle kunna se ut. Man fastnade för idén om att komplettera gårdens verksamhet med ett hus för kroppslig och själslig avkoppling. Hösten 2015 arrangerades en arkitekttävling där man valde att gå vidare med Johan Sundberg arkitekturs förslag.

Den nya byggnaden, som planeras byggas under 2017, ska rymma bland annat meditationsrum, samtalsplatser och pooler. Bibelns mystik ska gå som en röd tråd genom huset med en nordisk interiör av betong, trä och glas. Byggnaden beräknas kosta 30 miljoner kronor. Denna summa lånar man av stiftsstyrelsen på 15 år.

– Det spännande med den nya byggnaden är att den utöver att öka gårdens attraktionskraft också öppnar en ny möjlighet till mission och diakoni. Fler människor kan ges möjlighet att komma inom hörhåll för evangeliet, säger biskop Johan Tyrberg.

För mer information:
Pelle Sundelin, stiftsgårdschef, 0708-28 75 04
pelle.sundelin@svenskakyrkan.se

Biskop Johan Tyrberg nås via pressekreterare Camilla Lindskog, se nedan.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Stiftsgården Åkersberg invigdes i september 1993 med visionen att gården skall vara en mötesplats, en rastplats och en växtplats.
Stiftsgården Åkersberg invigdes i september 1993 med visionen att gården skall vara en mötesplats, en rastplats och en växtplats.
Ladda ned bild

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum