Svenskt Trä

En enad digital front inom europeiska träindustrin

Dela

Den europeiska branschorganisationen för den träbearbetande industrin, CEI-Bois, lanserar nu, under initiativet TIMBIM, ett pilotprojekt med en gemensam digital plattform som ska beskriva träprodukters egenskaper. Plattformen ska möjliggöra standardbaserad kommunikation genom alla byggprojektsteg och leda till kostnadsbesparingar för träindustrin.

- Nu läggs ytterligare en pusselbit på plats i utvecklingen av ett standardiserat digitalt informationsstöd. Den europeiska enade digitala fronten gör det möjligt för våra svenska träproducenter och medlemsföretag öka tillgängligheten kring deras produkters unika värde. Vi kommer till exempel tydligt kunna visa på träets unika klimatfördelar vid byggnation, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Under de senaste åren har medlemsländer inom CEI-Bois arbetat intensivt med digitalisering och startar nu, genom initiativet TIMBIM, sitt första pilotprojekt. Projektet handlar om att ta fram en gemensamt driven digital plattform för träprodukt- och BIM-data för bland annat användning i BIM-objekt och för val av matchande träprodukter.

Deltagarna i pilotprojektet är CEI-Bois-medlemmarna Lignum i Schweiz, Association of the Austrian Wood Industries i Österrike, Federation of the Finnish Woodworking Industries i Finland och Svenskt Trä i Sverige. Deltagarna kommer att utveckla en gemensam digital mall som ska beskriva utvalda träprodukter.

Plattformen kommer att ge tydlig, trovärdig, standardbaserad kommunikation genom alla byggprojektsteg – från den tidiga planeringsfasen när trälösningar representeras av allmän produktinformation, till de senare faserna när specifik produktinformation är tillgänglig. Syftet är att bidra till kostnadsbesparingar och effektivisering för träindustrin. När det blir smidigare att försörja digitala produktkataloger, kalkyler och konfigurationer blir det också enklare att bygga bättre, snabbare och säkrare.

- För oss är det viktigt att arbeta med företag som koordinerar med varandra för att utveckla ett gemensamt språk som både människor och maskiner kan förstå, säger Lars Fredenlund, vd på Cobuilder.

Tack vare ett gott samarbete inom CEI-Bois och Cobuilder skapas även förutsättningar för att utöka produktinformationen med egenskaper baserade på internationell standard som därmed kan användas lika av alla på den europeiska marknaden. Den första februari i år startade Svenskt Trä träbranschens digitala produktkatalog traprodukter.se. Det ska bli den gemensamma plattformen i Sverige för att digitalt kommunicera träproduktegenskaper.

- Egenskaperna bildar basen för att beskriva respektive företags produkterbjudande som unikt. De kan identifieras genom att använda GS1-standarden och deras identiteter Global Location Number (GLN), Global Model Number (GMN) och Global Trade Item Number (GTIN), säger Christer Green som är projektledare för digitalisering inom Svenskt Trä.

Om CEI-Bois
European Confederation of Woodworking Industries, CEI-Bois, representerar 21 europeiska och nationella organisationer från 15 länder och är det organ som stöder hela den europeiska industriella träsektorns intressen: mer än 180.000 företag som genererar en årlig omsättning på 142 miljarder euro och sysselsätter 1 miljoner arbetstagare i EU.

Om Cobuilder
Cobuilder erbjuder en IT-plattform som inkluderar all relevant internationell standard för datahantering för att hjälpa byggindustrins aktörer att exploatera produktdatapotentialen. Ändamålsenliga och korrekta produktdata förbättrar servicekvaliteten, ger tid till marknadsföring och reducerar tid, kostnad och klimatavtryck.

Nyckelord

Kontakter

Christer Green, Svenskt Trä
christer.green@rattitid.se
+46 705 300 290

Silvia Melegari, CEI-Bois
info@cei-bois.org
+32 556 25 85

Lars Fredenlund, Cobuilder AS
fredenlund@cobuilder.no
+47 957 24 990

Bilder

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Woodlife Sweden – ny utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering13.4.2021 10:07:00 CEST | Pressmeddelande

Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter, i samarbete med branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin.

Limträ – En självklarhet i den cirkulära ekonomin8.4.2021 15:07:41 CEST | Pressmeddelande

DEBATT I januari beslutade regeringen om en första handlingsplan för cirkulär ekonomi med drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Ett av de fyra fokusområden som lyfts fram i handlingsplanen är cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster. Här är användandet av trä i allmänhet och limträ i synnerhet ett viktigt steg på vägen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum